2017 – 2018 Güz Dönemi Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları ve Kayıt için Gerekli Belgeler

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Numaralı)

İkametgâhı ile ilgili beyanı

Sekiz adet 4,5 x 6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

Lise Diplomalarınız (İlgili Üniversitenizden Fakültemiz Tarafından İstenecektir.)

Kayıt Tarihleri : 05 Eylül 2017 – 08 Eylül 2017 Tarihleri arasında yapılacaktır.

1- Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenim gördüğü yıla ait bütün dersleri gösterir öğretim planı/müfredatı ve ders içerikleri ve adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan aldığı ders içerikleri.

2- Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi lisans öğrenim belgesinin(Transkript) aslı veya resmi fotokopisi

3- Kayıtlı olduğu programa yerleştiği ilgili yıldaki bütün puan türlerinde alınan yerleştirme puanı ve başarı sıralarını gösterir ayrıntılı ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)

4- Disiplin cezası almadığına ilişkin belge

5- Öğrenci Belgesi

6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7- Online Başvuru Formu

8- Sekiz adet 4,5 x 6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

9- İkametgâhı ile ilgili beyanı

10- Geldiği Üniversiteye ait eski öğrenci kimlik kartı 

Kayıt Tarihleri : 05 Eylül 2017 – 08 Eylül 2017 Tarihleri arasında yapılacaktır.

24 Ağustos 2017
4039 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00