İstanbul Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü Öğrenci Memnuniyet Anketi

Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında paydaş isteklerinin değerlendirilmesi
amacıyla oluşturulan ve Rektörlük Kalite Koordinatörlüğü sayfasında yer alan “Öğrenci
Memnuniyet Anketi” linki aşağıda yer almaktadır.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2nLv5KJtPIM-9RvICRYzdgPakg9qOBnfa4i-agP7Qk5-pcQ/viewform

20 Aralık 2017
254 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00