Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Genel Bilgiler


Küreselleşme olgusunun ağırlığını hissettirdiği günümüzde uluslararası ilişkiler alanı daha da öne çıkmaktadır. Devletler arasındaki ilişkiler her geçen gün yeni boyutlar kazanmakta, bu gelişmeler bireylerin yaşamını da dolaylı ve dolaysız olarak etkilemektedir.

Devletler arasındaki ilişkilerin sadece resmî değil, sivil bir boyutu da mevcuttur. Bu çerçevede, öteden beri önemli olan uluslararası ilişkiler alanındaki araştırma ve öğretim faaliyeti bugün daha da önem kazanmıştır. Bu alanda çalışmalar yapan Bölümümüz, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Siyasî Tarih ve Devletler Hukuku Anabilim dallarını kapsamaktadır. Bu programla, öğrencilerimize uluslararası ilişkilerin giderek karmaşıklaşan yapısının incelenmesine yönelik farklı yaklaşımları tanıma olanağı sağlanmış olacaktır.

Bölümümüz, ulusal ve uluslararası siyaset ile bunların arasındaki hukukî, tarihî ve toplumsal ilişkiler gibi geniş bir alana da bir birikim ve yapı oluşturmaya çalışmaktadır. Ayrıca 1999 – 2000 öğretim yılından itibaren Bölümümüz İngilizce destekli eğitime geçmiştir. Bu çerçevede hazırlık sınıflarının yanında, öğrencilerimiz fakülte eğitimleri süresince kendi alanlarındaki uluslararası bilimsel çalışmaları takip edebilecek seviyede dil eğitimi ile desteklenmektedir. Yaklaşık olarak 500 öğrencisi olan Bölümümüz, öğrencilerine Erasmus programı, Çift Anadal Programı, çeşitli burs olanakları gibi imkânlar da sunmaktadır.

27 Şubat 2012
46746 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00