İstanbul Üniversitesi
http://siyasal.istanbul.edu.tr/?p=5832
Export date: Thu Nov 23 16:45:30 2017 / +0000 GMT

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Genel BilgilerKüreselleşme olgusunun ağırlığını hissettirdiği günümüzde uluslararası ilişkiler alanı daha da öne çıkmaktadır. Devletler arasındaki ilişkiler her geçen gün yeni boyutlar kazanmakta, bu gelişmeler bireylerin yaşamını da dolaylı ve dolaysız olarak etkilemektedir.


Devletler arasındaki ilişkilerin sadece resmî değil, sivil bir boyutu da mevcuttur. Bu çerçevede, öteden beri önemli olan uluslararası ilişkiler alanındaki araştırma ve öğretim faaliyeti bugün daha da önem kazanmıştır. Bu alanda çalışmalar yapan Bölümümüz, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Siyasî Tarih ve Devletler Hukuku Anabilim dallarını kapsamaktadır. Bu programla, öğrencilerimize uluslararası ilişkilerin giderek karmaşıklaşan yapısının incelenmesine yönelik farklı yaklaşımları tanıma olanağı sağlanmış olacaktır.


Bölümümüz, ulusal ve uluslararası siyaset ile bunların arasındaki hukukî, tarihî ve toplumsal ilişkiler gibi geniş bir alana da bir birikim ve yapı oluşturmaya çalışmaktadır. Ayrıca 1999 – 2000 öğretim yılından itibaren Bölümümüz İngilizce destekli eğitime geçmiştir. Bu çerçevede hazırlık sınıflarının yanında, öğrencilerimiz fakülte eğitimleri süresince kendi alanlarındaki uluslararası bilimsel çalışmaları takip edebilecek seviyede dil eğitimi ile desteklenmektedir. Yaklaşık olarak 500 öğrencisi olan Bölümümüz, öğrencilerine Erasmus programı, Çift Anadal Programı, çeşitli burs olanakları gibi imkânlar da sunmaktadır.

Post date: 2012-02-27 15:47:57
Post date GMT: 2012-02-27 13:47:57

Post modified date: 2014-05-02 14:20:38
Post modified date GMT: 2014-05-02 11:20:38

Export date: Thu Nov 23 16:45:30 2017 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://siyasal.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com