Mezunlar

Mezunlar Derneği

Fakültemiz mezunlarının dayanışma ve etkinliğini sağlamak, geleceğe yönelik işbirliğini oluşturmak doğrultusunda temel bir ihtiyacı karşılamak üzere İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunlar Derneği Ekim 1992 yılında kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunlar Derneği Web Sayfası

Mezuniyet Sonrası Yaşam

Fakültemiz mezunları çok geniş bir alanda iş yaşamına atılma şansına sahiptirler. İş olanakları sadece kamu kurum ve kuruluşları ile sınırlı kalmamakta ayrıca özel sektörde de çok çeşitli mevki ve görevleri kapsamaktadır. Bu görevlere talip olunabilmesinin ilk koşulu, mesleğe girişle ilgili açılan yarışma ve yeterlilik sınavlarında başarılı olmaktır. Aşağıda, mezunlarımızın başvurabilecekleri yarışma ve yeterlilik sınavları ve iş olanakları özetlenmiştir.

Sınav Türleri

Mezunlar genel olarak başvuru yaptıkları kurumun koşullarına göre, ÖSYM Sınavı, Genel Yetenek ve Yabancı Dil Sınavı, Yazılı Sınav ve Sözlü Sınavlara tabi tutulmaktadır. Bu sınavlar bazen 3 aşamalı bazen iki aşamalı olarak gerçekleşebilmektedir. Kamu kuruluşlarının sınavları ÖSYM, Yazılı sınav ve Sözlü Sınav olmak üzere üç aşamalı olabilmekte, özel sektörde ise genellikle iki aşamalı olmaktadır.

28 Şubat 2012
5992 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00