Fakülte Misyonu ve Vizyonu

KURUMUN MİSYONU

Bilimsel dünyanın insanlığın ve toplumun gelişimine katkısını katılımcı, eşitlikçi ve barışçıl ilkeler çerçevesinde sunmak; alanında evrensel nitelikte özgün bilgi üretmek; sosyal bilimler alanında bilgi/düşünce ve erdemle donatılmış, bağımsız düşünme ve yorumlama yeteneğine sahip, demokratik değerlere bağlı, bireysel ve toplumsal sorumluluğu birleştirebilen bireyler yetiştirmektir.

KURUMUN VİZYONU

Özgün ve saygın kurumsal kimliği ve uluslararası tanınırlığı ile kendi alanında öncü ve Türkiye’nin eğitim, öğretim ve toplumsal sorunlarının çözümüne katkı sağlama sürecinde öncelikle tercih edilen fakültesi olmaktır.

KURUMUN TEMEL DEĞERLERİ

  • Bilimsel özgürlüğü, akademik özerkliği ve eleştirel düşünceyi desteklemek
  • Sürekli öğrenmeyi yaşam ilkesi haline getirmek, öğrenme süreçlerini zenginleştirmek
  • Üretilen bilgiyi toplumla paylaşmak
  • Disiplinler arası öğrenimi teşvik etmek
  • Toplumsal duyarlılığı ve yararlılığı gözetmek
  • Demokrasi ve İnsan Hakları temelinde farklılıklara saygılı olmak
  • Tüm fakülte bileşenlerini kapsayan katılımcı yönetsel anlayışı etkin kılmak
28 Şubat 2012
3923 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00