İşletme Bölümü Hakkında Genel Bilgiler


Genel Bilgiler
Küreselleşme olgusunun hızlanıp yoğunlaşması, gerek kamu gerek özel sektör alanlarında güncel bilgi ile donatılmış nitelikli personel ve yönetici gereksinimini artırmıştır. SBF İşletme bölümü, ülkemizin çağdaş profesyonel işletmeci ihtiyacını karşılamak amacı ile kurulmuştur. Fakültemizin çok disiplinli yapısı kapsamında verilen işletmecilik eğitimi, öğrencilerimizin olaylara Dünya’nın sürekli değişen şartları içerisinde farklı boyutlardan bakabilmesini ve değerlendirebilmesini amaçlamaktadır. Eğitim felsefemiz, öğrencilerimizin bilgi ve yeteneklerini geliştirmek; gelecek belirsizliklerine karşı yaşama hazırlamak; kültürel birikimlerini artırmak, yaşam boyu öğrenme bilincini aşılayarak birer Dünya vatandaşı olmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda bölümün amacı, mezunlarını yurt içi ve yurt dışında, kamu ve özel sektör kurumlarında alacakları görevleri başarılı bir biçimde yürütebilecek donanıma sahip hale getirmektir.

İşletme bölümü eğitim programında temel işletmecilik bilgileri, işletmelerin yapı taşı olarak yeraldıkları genel ekonomiye ait temel iktisat bilgileri ile bağdaştırılmaktadır. Böylece genel ekonominin kendi kuralları çerçevesinde gelişen ilişkiler yumağında verilecek işletme kararlarının daha etkin kararlar olmasını amaçlamaktadır. Bu temel iktisat bilgisi üzerine, işletmeciliğin alanları itibari ile uzmanlık bilgileri inşa edilmektedir. Uzun vadede rekabet üstünlüğü sağlayacak stratejik yönetim için gerekli mesleki bilgilerin yanı sıra meslek genel kültürünün de geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Sınıf içerisinde eğitim; simülasyon, örnek olay çalışmaları ve endüstri/şirket bazlı projelerle desteklenerek, öğrencilerin bilimsel araştırma yetenekleri geliştirilmektedir.

Mezunlarımızın İş Olanakları
SBF İşletme bölümü mezunları, yurtiçinde ve yurtdışında özel ve kamu sektörün her alanında görev alabilmektedir. Mezunlarımız, özel sektörde sanayi ve ticaret şirketleri ve diğer şirketlerde görev alabilmektedir. Kamu sektöründe ise Bakanlıklar, Hazine, Sermaye Piyasası Kurumu, Sayıştay, Merkez Bankası, TMSF başta olmak üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS – A kapsamında başvurulabilen kamu kuruluşlarında görev alabilmektedirler.

Araştırma Olanakları
İşletme Bölümü ile Özel Sektör, Kamu Sektörü ve Sivil Toplum Kuruluşları arasında kurulan işbirlikleri doğrultusunda araştırma olanakları doğabilmektedir.

28 Şubat 2012
19837 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00