Yeni Gelen Yayınlar

 

Yeni Gelen Yayınlar

 

Geliş Tarihi Demirbaş No Yayın Adı Yazar Adı Sınıflama/Yer Tarih
2005 14347 Bankalarımız 2004 Türkiye Bankalar Birliği 332.16/BAN 2005
2005 14375 Türk Basınında İran-Irak Savaşı Zafer Yıldırım 955.054/YIL 2005
2005 14376 Osmanlı İnsanlığın Son Adası Mustafa Armağan 956.10151/ARM 2002
2005 14378 Atatürk Ordu’da Sıtkı Çebi 956.1024/ÇEB t,y.
2005 14379 Armagedon Aydoğan Vatandaş 327.3/VAT 2005
2005 14380 Çağdaş Türk Sanatı Sezer Tansuğ 701.1/TAN 2005
2005 14381 Jurnal Cemil Meriç 816/MER 2005
2005 14383 Politika Aristoteles 321.013/ARİ 2005
2005 14384 Türk Hukunda Kooperatif Tüzel Kişiliğin Ayırıcı Özellikleri Ferhat Erçin 347.1/ERÇ 2005
2005 14385 İngilize-TürkçeSözlük REF 414/İNG 2005
2005 14392 Avrupa Birliği’nde Risk Sermayesi Uygulamaları ve Türkiye 331.11/AVR 2005
2006 14393 Avrupa Birliği ve Türkiye – AB İlişkileri Almanağı 2005 337.142/AVR 2006
2006 14394 Düzenleyici Etki Analizi Rehberi 327.6/DÜZ 2006
2006 14395 Kamu yönetiminden Planlamaya Yeniden Yapılanma TMMOB Şehir Plancıları Odası 352.1/KAM 2006
2006 14396 Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi 342.702/ÇOC 2001
2006 14397 Tüketici Hukuku 343.01/TÜK 2000
2006 14398 Küresel Diplomasi Hüner Tuncer 327.2/TUN 2006
2006 14399 Soğuk savaş sonrası Rusya’nın Avrasya politikası Salman Keliev 327.11/KEL 2005
07.03.2006 14421-14422 Gerekçeli 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu II Cilt. Türkiye Bankalar Birliği 346.082/GER 2006
10.03.2006 Sektör Blançoları Değerlendirmesi (2002-2004)(Süreli Yayın) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2005
10.03.2006 Sektör Blançoları (2002-2004)1,İmalat Sektörü 2005 (Süreli Yayın) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2005
10.03.2006 Sektör Blançoları (2002-2004)2,İmalat Dışı Sektörler 2005 (Süreli Y.) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2005
10.03.2006 Sektör Blançoları (2002-2004)Standart Oranlar (Kartiller)2005 (Süreli Y.) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2005
10.03.2006 Yönetim Dergisi Sayı:53 Şubat 2006 İ.Ü.İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enst. 350/YÖN 2006
16.03.2006 14461 Anayasaya Giriş Ek:1982 Anayasası (10.Bası) Yavuz Sabuncu 342.01/SAB 2004
21.03.2006 The Role of Government in the History of Economic Thought(Hist.of Eco.)An.Sup.Vol 37 Duke Uni.Press 330/ROL 2005
21.03.2006 14464 Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Basra Cengiz Eroğlu,Murat Babuçoğlu,Orhan Özdil 956.1015/ERO 2005
24.03.2006 14466 Avrupa Birliği Altın Çerçeve Programı [TR-ACCES] TÜBİTAK 337.142/AVR 2005
24.03.2006 14467 General Report on the Activities of the European Union European Commission 337.142/GEN 2006
24.03.2006 14468 Performans Yönetim Sistemi ve Performans Değerlendirme Süreci Deniz Çetin (dnş.Yrd.Doç.Dr.Selim Yazıcı) 350/ÇET 2006
Sonuçlarının Çeşitli İnsan Kaynakları Yönetimi Evrelerinde
Karar Almaya Etkileri ve Bir Uygulama Örneği (Y.Lisans Tezi)
28.03.2006 14470-14471 Ekonomik Yapı ve Politika Analizi Cihan Bulut 338.9/BUL 2006
03.04.2006 14477 İş Yaşamında Kadınlar (Harvard Business Review Dergisinden Seçmeler) MESS 331.4/İŞ 2006
03.04.2006 14481 II. Dünya Savaşı’ndan Günümüze Türk Dış Politikası Faruk Sönmezoğlu 327.3/SÖN 2006
06.04.2006 14482 küreselleşme,Devlet,Kimlik/Farklılık:Uluslar arası İlişkiler Kuramını E.Fuat Keyman 327.2/KEY 2000
Yeniden Düşünmek
07.04.2006 14483 XIII.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F.İşletme Bölümü 658/ON 2005
20.04.2006 14487 Uluslararası Taşımacılık/Lojistik, KDV İstisnası ve İadesi Şeref Demir 343.093/DEM 2006
21.04.2006 14488 Avrupa Birliği Sürecinde Kobiler / Yüksek L.Tezi Bayram İrhan, dnş. Prof.Dr.Toktamış Ateş 658.022/İRH 2006
21.04.2006 14499 Introduction to Management Acoounting Charles T.Horngren,Gary L.Sundem 657/HOR 1990
21.04.2006 The Great Cycle … Dick Stoken 1993
21.04.2006 14497 Financial Accountin an Introduction Paulh Walgenbach,Ernest I.Hanson 657.4/WAL 1990
21.04.2006 14502 Business Mathematics Burton S.Kaliski,Robert L.Dansby 650.01513/KAL 1987
21.04.2006 14501 An Examination of an Emerging Stock Exhange:Tha Case of Turkish Stok.. Ayşe Yüce 332.0415/YÜC 1996
21.04.2006 14503 Introduction To Stock Exhange Investment Janette Rutterfort 332.0415/RUT 1983
21.04.2006 14500 Fundamentals of Financial Management Eugene F.Brigham 658.1/BRI 1995
21.04.2006 14492 Megatrends 2000 Ten New Directions for the 1990’s John Naisbitt, Patricia Aburdene 306.09730905/NAI 1990
21.04.2006 14493 Introduction to Finanacial Management B.J.Campsey, Eugene F.Brigham 658.15/CAM 1991
21.04.2006 Valuation Measuring and Managing the Value of Companies Tom Copeland,Tim Koller, Jack Murrin 1995
21.04.2006 14495 The Situational Leader Paul Hersey 658.4/HER 1992
21.04.2006 14496 Working Together…. Olaf Isachsen,Linda V.Berens 352.4/ISA 1995
21.04.2006 14490 Managing Bank Bank Assets and Liabilities JSG Wilson 332.1/MAN 1988
21.04.2006 14489 Analysis for Financial Management Robert C.Higgins 658.151/HIG 1995
21.04.2006 14498 Türkiye Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti-Fikri Temeller ve siya.. Konrad Adenauer Vakfı 327.11/TÜR 2002
21.04.2006 14508 Solman Le Magnifique Poete: Presente par Talat S.Halman Tradui de Preface d’esin Atıl, Maquette:Salim Şengil 745.5928/SOL 1989
I’anglais par Adouard Roditi
21.04.2006 14494 How Nutual Funds Work Albert J.Fredman,Russ Wiles 332.63/FRE 1993
25.04.2006 14505 Yerel Seçimler Coğrafyası 1963-1999 Oya Çitçi 324.6/ÇİT 2005
01.05.2006 14509 Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu Cilt-I (m.1-140) Ersan Şen 343.901/ŞEN 2006
01.05.2006 Internationale Politik /Jahresregister 2005 Vol.60 Register Deustsche Gesellschaft für Auswartige Politik
01.05.2006 World Politics Vol.75,Number 3, April 2005 Princeton Inst.for int.and Regional Studies
01.05.2006 Pouvoirs La Rue no.116 Revue Française D’Etudes Const.et Politiques
01.06.2006 14510 1990 sonrası Kırgızistan dış güvenliği ve NATO Urmat Abil Uulu 328/UUL 2006
01.06.2006 14511 Avrupa Birliği’ nin Türkiye’ de Desteklediği Programlar 2004 – 2005 Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu 327.6/AVR 2005
01.06.2006 14512 STK’ lar İçin Pratik Rehber Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu 341.2422/STK 2006
Türkiye’ de Avrupa Komisyonu Hibeleri
01.06.2006 14513 President’ s Report 2002-2004 European Economic and Social Committee 341.2422/PRE 2005
01.06.2006 14514 Türkiye’de Enflasyonun Tarihi Fatma Doğruel 332.41/DOĞ 2005
01.06.2006 14515 Geçiş Ekonomileri ve Türkiye’de Doğrudan  Yabancı Sermayenin Dinamikleri Selçuk Emsen 332.042/EMS 2005
01.06.2006 14516 Karaparanın aklanması Suçu ile Mücadele ve Bankaların Yükümlülükleri Türkiye  Bankalar Birliği 657.8333/KAR 2003
01.06.2006 14517 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu/ BDDK 332.041/BAN 2006
01.06.2006 14518 Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni/MHB Mil.Arası Hukuk.ve Mil.Arası Müns.Arş.ve Uyg 341.5/MİL 2004
01.06.2006 14519 Handbook of Research Methods in Public Administration Editörler Gerald J. Miller, Marcia L. Whicker 327/HAN 1999
10.06.2006 14520 İç politikadan Dış Politikaya Türkiye’nin Sorunları ve Küreselleşme Tuncer, Hüner 327.5/TUN 2006
13.07.2006 14521 Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası Reformları İktisadi Kalkınma Vakfı/İKV 338.1/AVR 2006
13.07.2006 14522 Halkllara Karşı Örgütlenme Nato Semih Hiçyılmaz 341.171/HİÇ 2004
Kuruluşundan İstanbul Zirvesi’ne
13.07.2006 14523 Yeni Dünya Düzeni ve Çevre Necla Yıkılmaz 363.7/YIK t.y
13.07.2006 14524 İşletmelerde Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları  Erol Eren 658.401/ERE 1997
13.07.2006 14525 AB vizyonu, Türkiye’de Eğitim ve Özel Okullar Editör İrfan Erdoğan 327.01/AB 2006
13.07.2006 14526 East Asian Strategic Review 2005 The Japan Times 950/EAS 2005
13.07.2006 14527 Fiscal 2003-2004 Report on Defense and Strategy National Institute for Defense Studies 321.952/FIS 2005
13.07.2006 14528 Almanak 2001 Sosyal Araştırmalar Vakfı/SAV 330/ALM 2002
13.07.2006 14529 Almanak 2002 Sosyal Araştırmalar Vakfı/SAV 330/ALM 2002
13.07.2006 14530 Almanak 2003 Sosyal Araştırmalar Vakfı/SAV 330/ALM 2004
13.07.2006 14531 Almanak 2004 Sosyal Araştırmalar Vakfı/SAV 330/ALM 2005
13.07.2006 14532 Peace and Prosperity White Paper on Korean Unification 2005 Ministry of Unification 320/PEA 2005
13.07.2006 14533 Avrupa’da Doğudan Batıya İşgücü Hareketliliği ve Sosyal Sermaye: 1990 Sonrası  Bat-Orshikh Erdebenat 331.1/ERD 2006
13.07.2006 14534 Vergi Hukuku Mehmet Arslan 348.82/ARS 2006
13.07.2006 14535 Çevre sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar Editörler Mehmet C. Marin, Uğur Yıldırım 363.7/ÇEV 2004
13.07.2006 14536 Weapons of Terror The Weapons of Mass Destruction Commission 355.82/WEA 2006
13.07.2006 14537 I’acte Administratif  Pierre Delvolve 342/DEL 1983
13.07.2006 14538 Kendimizi Yönetmek Çeviren  Ahmet Kardam 301/KEN 2005
13.07.2006 14539 Son değişikliklerle Dernekler Mevzuatı Selami Sazil 352.1/SON 2006
13.07.2006 14540 Global Conference on Insurance and Reinsurance for Natural Catasrophe Risk Editör Assoc.Suna Oksay 658.153/GLO 2005
13.07.2006 14541 Üniversite Gençliğinin Sosyo-ekonomik Profili Araştırması  Muhammer Yaylalı 301/ÜNİ 2006
06.09.2006 14542 Türkiye İnsan Hakları Bilançosu 2005 İzleme Raporu  Baskın Oran 342.702/ORA 2006
06.09.2006 14543 “ Amacımız Devletin Bekası” Demokratikleşme Sürecinde Devlet ve Yurttaşlar Suavi Aydın 341.51/AYD 2005
06.09.2006 14544 Heybeliada Ruhban Okulu’nun Geleceği Üzerine Tartışmalar ve Öneriler  Elçin Macar,Mehmet Ali Gökaçtı 327.3/MAC 2005
06.09.2006 14545 Vatandaşın Bilgi Edinme Hakkı Uluslararası Konferansı, Konferans Tutanakları Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı Yayınları/ TESEV Yayınları 301/VAT 2006
06.09.2006 14546 Türkiye’de Çoğunluk ve Azınlık Politikaları : AB Sürecinde Yurttaşlık Tartışmaları Derleyenler Ayhan Kaya, Turgut Tarhanlı 327.3/TÜR 2005
06.09.2006 14547 Almanak Türkiye 2005 Güvenlik Sektörü ve Demokratik Gözetim Editör Ümit Cizre 328.345/ALM 2006
06.09.2006 14548 “Zorunlu Göç” İle Yüzleşmek : Türkiye’de Yerinden Edilme Sonrası Vatandaşlığın İnşası Kurban, Dilek 331.12791/KUR 2006
06.09.2006 14549 “Zorunlu Göç” İle yüzleşmek : Türkiye’de Yerinden Edilme Sonrası Vatandaşlığın İnşası Kurban, Dilek 331.12791/KUR 2006
06.09.2006 14550 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu/ BDDK 332.1/BAN 2006
06.09.2006 14551 Yeşilden Griye Adım Adım Türkiye Celal Ertuğ 363.73/ERT 2001
06.09.2006 14552 Avrupa Birliği Genişleme Evrelerinde İzlenen Siyaset ve Türkiye İlişkileri Kürşad Hacıtahiroğlu 341.2422/HAC 2006
06.09.2006 14553 1970-1990 arası dönemde Türkiye’de “Yurttaşlık Bilgisi” Kitaplarındaki Yurttaşlık Anlayışı Aylin Kılıç 321.011/KIL 2006
06.09.2006 14554 Gıda Sektörü İstanbul Sanayi Odası/ İSO 338.19/GID 2006
06.09.2006 14555 İstihdam stratejileri ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi İstanbul Sanayi Odası/ İSO 331.137/İST 2006
06.09.2006 14556 International Encyclopedia of Labour Law and Industrial Relations Toker Dereli 331/DER 2006
06.09.2006 14557 İstanbul M. Rakım Coğal 811/COĞ 2006
06.09.2006 14558 Avrupa Birliği Üyelik Sürecinde Litvanya Edita Aleksandraviciute 337.1475/ALE 2006
10.10.2006 14559 Finansal İstikrar ve Basell II’nin Etkileri Konferansı Düzenleyen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 658.1522/FİN t.y
10.10.2006 14560 Birleşmiş Milletler ve NATO Müdahalelerinin Evrimi Afganistan’da Bölgesel Yapılandırma Timi Uygulaması Bülent Aydın 327.14/AYD 2006
10.10.2006 14561 Klasik Jeopolitiğin Soğuk Savaş Dönemine Etkileri Suat Gün 327/GÜN 2006
10.10.2006 14562 Azerbaycan’ın Rusya İle İlişkilerinde Siyasi Sorunlar (1990-2003)  Khayyam İsmayılov 327.11/İSM 2006
10.10.2006 14563 Doç. Dr. Mehmet Somer’in Anısına Armağan Yayına Hazırlayan Murat Yusuf Akın 08.2/MEH 2006
10.10.2006 14564 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Hazırlayan Gülen Ünsal 346.082/BEŞ 2006
10.10.2006 14565 Büyümenin Yönetimi Çeviren Leyla Aslan 338.9/BÜY 2006
10.10.2006 14566 Finansal Kriz ve Sermaye Piyasası  Reha Tanör, 332.0415/TAN 2003
10.10.2006 14567 Sermaye Piyasalarının Büyütülmesi ve Derinleştirilmesi Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği/TSPAKB 332.0415/SER 2005
10.10.2006 14568 Para ve sermaye Piyasalarının Vergilendirilmesi Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği/TSPAKB 332.0415/PAR 2004
10.10.2006 14569 III. Sermaye Piyasaları Arenası Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Risk Yönetimi Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği/TSPAKB 332.0415/ÜÇÜ 2005
10.10.2006 14570 İşlevsel-Yapısal Sistem Kuramı Yunus Yoldaş 301/YOL 2004
10.10.2006 14571 Türkiye Sermaye Piyasası 2003 Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği/TSPAKB 332.0415/TÜR 2004
10.10.2006 14572 Psikolojik ve Sosyal Yönden Yükümlülerin Vergiye Karşı Tutum ve Tepkileri (İstanbul İli Anket Çalışmaları)  Halit Çiçek 336.2/ÇİÇ 2006
10.10.2006 14573 1990 sonrası Türkiye’de Demokratikleşmeye Kadın Hareketinin Etkisi : TCK Kadın Platformu Örneği  İlkay Yılmaz 321.23/YIL 2006
10.10.2006 14574 Modern İşletmecilik  İsmet  Mucuk 658.001/MUC 1998
10.10.2006 14575 Modern İşletmecilik İsmet Mucuk 658.001/MUC 1998
18.10.2006 14576 Gürbulak, Dilucu ve Türkgözü Sınır Kapılarından Geçiş Yapan Kişilerin Bu Kapılardan Gerçekleştirilen Ticaretin Boyutları İle İlgili Bilgi Düşünce ve Tutum Araştırması Güllülü, Uğur … ve öte. 382/GÜR 2006
02.11.2006 14579 Rusya Federasyonu’ nun Orta Asya’ daki Doğalgaz Politikası ve Gazprom Evrim Eken 333.7/EKE 2006
02.11.2006 14580 Yüksek Performanslı Kuruluş Çeviren Oygur Yamak 658/YÜK 2006
02.11.2006 14581 Bankacılık Sektörü Yönetim Kesimi Beklenti Anketi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu/ BDDK 322.041/BAN 2006
02.11.2006 14582 Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun Yirmi Yılı           ( 1983-2004)  Özer Ertuna 658.022/ERT 2005
02.11.2006 14583 Muhasebe uygulamalarında Enron Vak’asının Yeri ve Önemi ve Ülkemiz Muhasebe Uygulamaları Üzerindeki Etkisi  Ayça Zeynep Süer 657/SÜE 2004
02.11.2006 14584 At Arabası  M. Rakım Coğal 811/COĞ 2004
20.11.2006 14585 Türkiye ve Avrupa Topluluğu’nda Çevre Hukukunun Güncel Sorunları Editör Semra Atabay 344.046/TÜR 1995
20.11.2006 14586 Turgut Özal’ın Başbakanlığı Döneminde Türkiye-ABD İlişkiler Sibel Kavuncu 327.1/KAV 2006
20.11.2006 14587 Türkiye ve Avrupa Topluluğu’nda çevre hukukunun güncel sorunları Editör  Semra Atabay 344.046/TÜR 1995
20.11.2006 14588 Amerikan Dış Politikası  Oluşum Sürecinde Başkanın Rolü ve Türkiye-ABD İlişkileri (1993-2004) 973/ÖNA 2006
20.11.2006 14589 Avrupa Birliği Sürecinde Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri ve Türkiye İktisadi Kalkınma Vakfı/İKV 327.3/AVR 2006
20.11.2006 14590 Avrupa Birliği Uyum Politikası, Katılım Öncesi Milli Araçları ve Türkiye ktisadi Kalkınma Vakfı/İKV 341.2422/AVR 2006
20.11.2006 14591 Kalite Altyapısı : Standardizasyon Akreditasyon ve Uygunluk Değerlendirmesi İktisadi Kalkınma Vakfı/İKV 382/KAL 2006
20.11.2006 14592 Sosyal Güvenlik Rehberi Resul Kurt, Hüseyin Fırat 362.025/KUR 2005
20.11.2006 14593 Anayasa Hukuku Dersleri İbrahim Ö. Kaboğlu 342.1/KAB 2005
20.11.2006 14594 Örneklerle Enflasyon Düzeltmesi Muhasebesi (5024 Sayılı Kanun) Recep Pekdemir,Yakup Selvi 346.082/PEK 2004
20.11.2006 14595 Ticari Mevzuat İşlemleri ve Uygulaması İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası/ İSMMMO 657/TİC [t.y.]
05.12.2006 14596 Anayasa Yargısı İncelemeleri-1 Editörler Mehmet Turhan, Hikmet Tülen 342.1/ANA 2006
05.12.2006 14597 Şirket, Kooperatif ve Ticaret Ünvanlı İşyerleri İstatistikleri 2004 T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü 331.1/ŞİR 2005
05.12.2006 14598 Cumhurbaşkanlığı Tarihi 1923-2005 Ajans Türk Basın ve Basım A.Ş. 956.102/CUM 2006
05.12.2006 14599 III. Congress International du Dialogue Turco-Arab 22-26 Mai 2002 İstanbul Bigart Ltd. 327.8/ÜÇÜ [t.y.]
05.12.2006 14600 Balkans [y.y.] 949.6/BAL [t.y.]
05.12.2006 14601 Siyasal Düşünce Tarihi Ayferi Göze 321.5/GÖZ 1982
07.12.2006 14602 Demokrasi Toktamış Ateş 321.514/ATE 1976
07.12.2006 14603 Ticaret Banka Borsa Muhlis Etem 380.1/ETE 1934
07.12.2006 14604 Varlık Vergisi Faciası Faik Ökte 336.27/ÖKT [t.y.]
07.12.2006 14605 İdare Hukuku ve İdari Yargı İle İlgili İncelemer I Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Yayınları 351.1/İDA 1976
07.12.2006 14606 Medeni Hukuk [y.y.] 347.1/MED [t.y.]
07.12.2006 14607 Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği Emre Kongar, 321.3/KON [t.y.]
07.12.2006 14608 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Kazım Öztürk 349.11/ÖZT 1966
15.12.2006 14609 İdare Hukuku ve İdari Yargı ile İlgili İncelemer III Başbakanlık Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu 351.1/İDA 1980
15.12.2006 14610 Kadın Yerini Arıyor Trevor Lloyd 352.2/LLO 1979
15.12.2006 14611 Fransa (Güvencesiz Barış) [y.y.] 337.1/FRA [t.y.]
15.12.2006 14612 Çatışmalı Ortamlarda Liderlik Mark Gerzon 658.16/GER 2006
15.12.2006 14613 Sakin Ol, Sinirlerine Hakim Ol Bob Losyk,Çeviren Gülay Ergin 321.019/LOS 2006
15.12.2006 14614 Katılım Sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye’de İşgücü ve İstihdamın Görünümü Ahmet Selamoğlu, Kuvvet Lordoğlu 341.2422561/SEL
15.12.2006 14615 Amerike Birleşik Devletleri Gelir İdaresinde Vergi İncelemesi Nazmi Karyağdı 336.2/KAR 2006
15.12.2006 14616 Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş Mehmet Semih Gemalmaz 341.09/GEM 2005
15.12.2006 14617 Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku Işığında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (Madde 3 / İşkence Yasağı) Analizi Mehmet Semih Gemalmaz 341.09/GEM 2006
15.12.2006 14618 Satış Promosyonlarının Nihai Tüketici Satın Alma Davranışları İle İlişkisi ve Türk GSM Sektöründe Bir Araştırma Eylem İlgün 658.83/İLG 2006
15.12.2006 14619 Girit ve Girit’teki Ayrılıkçı Hareketlerin Tarihi Süreci ve Kıbrıs’a Yansımaları İdris Aksoy 949.98/AKS 2006
15.12.2006 14620 Ulusalüstü İnsan Hakları Standartları Işığında Mehmet Semih Gemalmaz 341.09/GEM [2004]
15.12.2006 14621 Türkiye’de Bilgi Edinme Düşünce-İfade ve İletişim Mevzuatı Sönmez Yapar 338.1/YAP 2006
15.12.2006 14622 Soğuk Savaş Sonrası Batı Litaretüründe İslam’a Bakış Fatma Kurt 327.14/KUR 2006
15.12.2006 14623 Avrupa Konseyi, AGİT ve AB’de Azınlık Hakları ve Batı Trakya Sorunu Yasemin Görüm 341.2422/GÖR 2006

 

2009 Yılında Gelen Yayınlar

 

Geliş Tarihi Yayın Adı Yazar Adı Sınıflama Yer No
06.05.2009 MüzayedeAntika ve nadir kitaplar, haritalar, gravürler, imzalı kitaplar 090.0294/MÜZ
06.05.2009 Örneklerle Türkiye insan hakları raporu 1991 Türkiye İnsan Hakları Vakfı 342.702\TÜR
06.05.2009 Terorizm heryerde Uluslararası dayanışma=Terorism everywhere international solidarity Türk Demokrasi Vakfı 341.773\TÜR
06.05.2009 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Türk Hukukuna Etkisi Çınar, Özgür Heval 341.481/ÇIN
06.05.2009 Tedavi ve rehabilitasyon merkezleri raporu 2001 Türkiye İnsan Hakları Vakfı 342.702/TÜR
06.05.2009 2003 Türkiye insan hakları raporu Türkiye insan hakları vakfı 342.702/TÜR
06.05.2009 Can kuşaktan kuşağa edebiyatla2008 yayın katalogu 016/CAN
06.05.2009 İnsan hakları bilgileriPolis meslek yüksek okulu öğrencileri ve polis meslek içi sınavları için yardımcı kitap Kuyaksil, Ali 342.702/KUY
06.05.2009 İnsan hakları 2 Emir Ali Türkmen 342.702/İSN
06.05.2009 Rami Divanı Erdal Hamami 811/RAM
06.05.2009 Cumhuriyetimizin 50. yılında tüketim kooperatifleri ve sorunlarıfiyat artışlarını önlemede tüketim kopertiflerinin rolü Polat, HüseyinTunç Tayanç 334/POL
06.05.2009 Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ve Karabağ olayları 327.3/AZE
06.05.2009 Teokratik devlet anlayışından demokratik devlet anlayışınaŞeriat devletinden laik cumhuriyete Arsel, İlhan 321/ARS
06.05.2009 Sosyal siyaset konferansları otuzbeşinci-otuzaltıncı kitaplar 321.013/SOS
06.05.2009 1994 İnsan hakları haftası düşünce özgürlüğü ve göç(konuşmalar ve bildiriler) Türkiye İnsan Hakları Vakfı 341.4810262/TÜR
06.05.2009 Örneklerle Türkiye insan hakları raporu 1991 Türkiye İnsan Hakları Vakfı 342.702\TÜR
06.05.2009 Türk çalışma hayatında çalışan çocukların sorunları(motorculuk meslek grubu örneği) Kayhan, Necati 344.013\KAY
06.05.2009 Kütüphanecilikle ilgili Osmanlıca metinler ve belgeler I İsmail E. Erünsal 027.0561/KÜT
06.05.2009 Zeytinburnu’nun sosyoekonomik ve siyasal yapısı Murat, SedatHalis Yunus Ersöz 711.5/MUR
06.05.2009 Sürgünde 10 yıl Özlü, Demir 818.317/ÖZL
06.05.2009 Sivil, şeffaf ve demokratik bir Diyanet İşleri Başkanlığı Mümkün Mü? Çakır, Ruşenİrfan Bozan 322.1/ÇAK
06.05.2009 Glimpses of truth Jane Hands 242.19/GLI
07.05.2009 Güneşledenemeler Uygur, Nermi 814\UYG
07.05.2009 Çalışma yaşamını düzenleyen uluslararası belgeler Tekin Akıllıoğlu 348.6\ÇAL
07.05.2009 Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı 2000 Bildirileri Gül Erdost 342.702\TÜR
07.05.2009 Türkiye insan hakları vakfı yargıda 342.702\TÜR
07.05.2009 Birecik-SuruçTürkiye Kültür Envanteri Pilot bölge Çalışmaları Nezih Başgelen 363.69\BİR
07.05.2009 2001 Türkiye insan hakları raporu Türkiye İnsan Hakları Vakfı 342.702/TÜR
07.05.2009 2002 Türkiye İnsan Hakları Raporu Türkiye İnsan Hakları Vakfı 342.702/TÜR
07.05.2009 İşkence ve diğer zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı muamele veya cezaların etkili biçimde soruşturulması ve belgelendirilmesi için el kılavuzuİstanbul protokolü  Türkiye İnsan Hakları Vakfı 342.702/TÜR
07.05.2009 İşkence ve diğer zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı muamele veya cezaların etkili biçimde soruşturulması ve belgelendirilmesi için el kılavuzuİstanbul protokolü  Türkiye İnsan Hakları Vakfı 342.702/TÜR
07.05.2009 Çuvallayan ittifak Yavuz, Turan 327.101/YAV
07.05.2009 Bir ideolojinin izdüşümü Taliban Soyyer, Yılmaz 322.409581/SOY
07.05.2009 İktisat, tarih ve toplum Orman, Sabri 330.920/ORM
07.05.2009 Adı Afganistan Uysal, Hasan 322.4209581/UYS
07.05.2009 Taliban, El Kaide, Ladin ve paylaşılamayan ülke Afganistan Demirel, Emin 322.4209581/DEM
07.05.2009 adı Afganistan’dı, Talibanların eline nasıl düştü Beg, Rauf 958.104/BEG
07.05.2009 Talibanİslamiyeti Petrol ve Orta Asya’ da yeni büyük oyun Raşid, Ahmedtürkçesi; Osman Akınhay 322.42/RAŞ
07.05.2009 Devletler hukuku Bozkurt, Enver M.Akif Kütükçü,Yasin Poyraz 341.20
07.05.2009 Bireysel yatırımcının rehberi Akman, Cüneyt 332.6/AKM
07.05.2009 Medeniyetlerin çatıştığı nokta Ortadoğu Turan, Ömer 956.20/TUR
07.05.2009 Uluslararası hukuk Pazarcı, Hüseyin 341/PAZ
07.05.2009 A peace to end all peaceThe fall of the ottoman empire and the creation of the modern middle east Fromkin, David 327.41056/FRO
07.05.2009 Hükümet programları ve kalkınma planlarında maliye politikası Aydın, Fazıl 336.3/AYD
07.05.2009 Diplomasinin evrimiGizli diplomasiden küresel diplomasiye… Tuncer, Hüner 327.2/TUN
07.05.2009 Diplomasinin evrimiGizli diplomasiden küresel diplomasiye… Tuncer, Hüner 327.2/TUN
07.05.2009 The future of political Islam Fuller, Graham E. 320.5521/FUL
07.05.2009 The Israel lobby and U.S. foreign policy Mearsheimer, John J.Stephen M. Walt 327.7305694/MEA
07.05.2009 Afganistan ve dostum Selim, Yavuz 958.1045/SEL
07.05.2009 Yeni soğuk savaş Putin, Rusya ve Avrasya Yapıcı, Utku 327.47/YAP
07.05.2009 Aggression und delinquenz unter jugendlichenUntersuchungen von kognitiven und sozialen Bedingungen Lösel, Friedrichthomas Bliesener 155.5/LÖS
08.05.2009 İnsan hakları yazıları İnsan Hakları Derneği 323/İNS
08.05.2009 İnsan hakları yazıları İnsan Hakları Derneği 323/İNS
08.05.2009 İnsan hakları yazıları İnsan Hakları Derneği 323/İNS
08.05.2009 İnsan hakları yazıları İnsan Hakları Derneği 323/İNS
08.05.2009 Tedavi ve rehabilitasyon merkezleri raporu 2000 Türkiye İnsan Hakları VakfıÜmit Erkol 343.033/TÜR
08.05.2009 Tedavi ve rehabilitasyon merkezleri raporu 2002 Türkiye İnsan Hakları VakfıÜmit Erkol, Levent Kutlu 343.033/TÜR
08.05.2009 Yasa ve yönetmelikler ışığında engelli hakları Mehmet Hilmi Eren 346.0087/YAS
08.05.2009 Güç merkezli yönetimörgütlerde politika ve nüfuz Pfeffer, Jeffreyçev. Elif Özsayar 658.4095/PFE
08.05.2009 Kopenhag toplumsal kalkınma ve deklarasyonu ve eylem programı 6-12 Mart 1995 Türk  Harb-İş Sendikası 338.9/KOP
08.05.2009 Damga vergisi kanunu şerh ve izahları Yıldırım, Mehmet 348.82/YIL
12.05.2009 Afrika dramısömürgecilik-misyonerlik-siyonizm Halil, İmadüddinçev.Mehmet Keskin 301.23/HAL
12.05.2009 Amerikan medyasında 11 Eylül Gökdağ, Remzi 303.625/GÖK
12.05.2009 Tarihsel gelişimi içinde Kıbrıs’ta sosyo-ekonomik yapı 956.93/TAR
12.05.2009 Türklerin tarihidördüncü kitap Avcıoğlu, Doğan 956.1/AVC
12.05.2009 Arap Baas Sosyalist Partisitarihi, ideolojisi ve örgütü Jaber, Kamel Abuçev. Ahmet Ersoy 329.953/JAB
12.05.2009 Afganistan cihadın 10 yılı Osmanoğlu, Mahmud 323.1/OSM
14.05.2009 Vehbi KoçÖzel arşivinden belgeler ve anılarıyla Can Dündar 923.80561/VEH
14.05.2009 Kara Afrika Topuz, Hıfzı 960/TOP
14.05.2009 Çerkez Ethem dosyası 1 Kutay, Cemal 956.0811/KUT
14.05.2009 Siyasi tarihimizde kırk yıllık harciye hatıraları Paker, Esat Cemal 920.021/PAK
14.05.2009 Der Fischer Weltalmanach 2007 030/DER
14.05.2009 Osmanlı diplomasisi ve sefaretnameler Tuncer, HadiyeHüner Tuncer 327.9561015/TUN
14.05.2009 Bankalar kanunu Türkiye Bankalar Birliği 346.561/BAN
14.05.2009 Der Fischer Weltalmanach 2008 030/DER
14.05.2009 Milli mücadelenin ilk zaferi derl. Yalçın Özalp 956.671024/MİL
14.05.2009 19.yüzyılda Osmanlı-Avrupa ilişkileri (1814-1914) Tuncer, Hüner 956.074/TUN
14.05.2009 Halil Menteşe’nin anılarıOsmanlı Mebusan Meclisi reisi Giriş İsmail Arar 923.256/HAL
14.05.2009 Metternich’ in Osmanlı politikası (1815-1848) Tuncer, Hüner 327.56/TUN
14.05.2009 Bir karakaslı Tülümen, Turgut 327.2092/TÜL
14.05.2009 Barbaros Hayrettinkaptan-ı derya Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatı Bradford, Ernleçev. Zehra Ağralı 923.556/ERN
14.05.2009 “Eski” ve “Yeni” diplomasi Tuncer, Hüner 327.2/TUN
14.05.2009 Anksiyete bozukluklarının oluşumu ve farmakolojik tedavisi Kırlı, Selçuk 616.852/KIR
14.05.2009 Uzaktan soruşturmaKarel hvizdala ile bir konuşma Havel, Vaclavçev.Leman Çalışkan 891.8685/HAV
14.05.2009 Atatürk olmasaydı? Kutay, Cemal 956.1024/KUT
14.05.2009 star wars krıeg der sterne Lucas, George 833/LUC
14.05.2009 Türkiye muhasebe standartlarıTMS/TFRS 657/TÜR
14.05.2009 Ermişin bahçesi Cibran, Halilçev. Tanju Sirmen 892.735/CİB
14.05.2009 Türkiye muhasebe standartlarıTMS/TFRS 657/TÜR
14.05.2009 İçinizdeki ince sizbeden ve ruhsal sağlığınız için uygulamalı bir klavuz Proto, Louisçev.Nevzat Erkmen 616.89143/PRO
14.05.2009 Akıntıya kürek Bir büyükelçinin anıları Gürün, Kamuran 920/AKI
14.05.2009 4971 ve 5234 Sayılı Kanunlarla değiştirilmiş şekliyle 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Songör, Tuncay 343.0721/SON
14.05.2009 Amerikan şahinleri Amerikan kargaları Polat, Yılmaz 327.561/POL
14.05.2009 Yunus Emre ; Kanlı sarık ; Para ; Mukaddes emanet Kısakürek, Necip Fazıl 812/KIS
14.05.2009 Bir adam yaratmak ; Sabır taşı ; Ahşap konak ; Siyah pelerinli adam Kısakürek, Necip Fazıl 812/KIS
14.05.2009 DiplomaturkaBir diplomat-yazarın anıları Sav, Ergun 923.27/SAV
14.05.2009 Bizim diplomatlar Şimşir, Bilal N. 923.2/ŞİM
14.05.2009 Türkiye’ nin siyasal rejimi 1980-1989 Parla, Taha 320.9561/PAR
14.05.2009 Madame Dorothe Undset, Sigrid 833/UND
18.05.2009 Gönüllü diplomat Dinç, Nihat 327.2092/DİN
18.05.2009 Demokrasiye giden yol : Patt to democracy Gouliev, Rasultürkçesi Altay Gökakın 321.820/GOU
18.05.2009 Venezianische regatta Venturini, Attilia Fiorenza 833/VEN
18.05.2009 Irak ve Kemalizm hareketi (1919-1923) Al-Jumaily, Quassam Kh. 956.102/ALJ
18.05.2009 Der letzte gott Farrere, Claude 833/FAR
18.05.2009 Eğitim ve öğretim ve günlük hayatta hafıza teknikleriyle : Beyin gücünü geliştirme Saygın, Oğuz 153.14/SAY
18.05.2009 Türkiye’de din terörü Turan, Sara Gül 324.2561082/TUR
18.05.2009 Artık Atatürk’ler gelmesin Uçak, Ajlan 320.9561/UÇA
18.05.2009 E-devlet başa Hakan Yıldırım, [ve öte.] 350.20/EDE
18.05.2009 Bir sefirenin Anıları Baydur, Melahat 305.4092/BAY
18.05.2009 Anayasa hukuku Gözübüyük, Şeref 342.02/GÖZ
18.05.2009 Davulun sesi(Dışişlerinde 40 yıl) Erner, Erdem 327.2092/ERN
18.05.2009 21 nci yüzyılda Türkiye için yeni bir milli güvenlik siyasetistratejik öneriler belgesi Demir, M. Faruk 355.0330561/DEM
18.05.2009 Japanese society Nakane, Chie 301.2952/NAK
18.05.2009 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu 340.21 332 11/TÜR
18.05.2009 İletişim rehberi 2006 Pazarlama ve pazarlama iletişimi sektörünün el kitabı 659/İLE
18.05.2009 Dış Politika -dış kapının  dış mandalı Özkan, İ. Reşat 327.56/ÖZK
18.05.2009 Çin : hayallerim hayatım Siao, Evaçev. Leman Çalışkan 895/SİA
18.05.2009 Otomatik portakal Burgess, Anthonytürkçesi Aziz Üstel 823/BUR
18.05.2009 Der weg derentscheidung Packer, Joy 838/PAC
18.05.2009 İmkansız değil üstelik gerekli : küresel savaş çağında iyimserlik 10. Uluslararası İstanbul Bienali 910.25/İMK
18.05.2009 Kötü yönetilen Türkiye örnek vaka DSP Özdalga, Haluk 320.9561/ÖZD
18.05.2009 Cennet ve güç : Yeni Dünya düzeninde Amerika ve Avrupa Kagan, Robertçeviren : Selim Yeniçeri 327.7304/KAG
18.05.2009 İdeal Türkiye’nin ana yolu Oğuz, A. Yaşar 370.956/OĞU
18.05.2009 Mor gecemin terlediği yıldızlar Özdemir, Muzaffer 811/ÖZD
18.05.2009 Strateji üzerine Akad, Mehmet Tanju 355.02009/AKA
18.05.2009 Türkiye’nin gücü Öymen, Onur 956.1/ÖYM
18.05.2009 2002’ de Gördüklerim düşündüklerim Değirmenci, Nurettin 818.4203/DEĞ
18.05.2009 Orta Doğu’nun siyasi ve stratejik durumu çev. Nezih Pala, Işık Aygün 320.956/ORT
18.05.2009 Uluslararası ilişkiler ve politika Arı,Tayyar 327/ARI
18.05.2009 Dış politika ve silahlı kuvvetler Öztürk, Osman Metin 327.561/ÖZT
18.05.2009 Kur’an- İslamiyet, Atatürk ve 19 mucizesi Koray, Cenk 297.151/KOR
18.05.2009 Türkiye Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti- Fikri Temeller ve Siyasi Yönelim 320.5409561024/TÜR
18.05.2009 Çin Sovyet anlaşmazlığının iç yüzü Crankshaw, E. 327.951047/CRA
18.05.2009 Tasmalı çekirge Olgaçay, İsmail Berduk 920.021/OLG
18.05.2009 İki ülke iki devrim Türkiye İranAnılarla İran devrimi Çizgen, Nevval 955.04/ÇİZ
18.05.2009 Çoktanrıcılık Hristiyanlık ve Kabe : İslamın Kaynakları1 Sever, Erol 200.89927/SEV
18.05.2009 Türkiye’de devlet denetiminde reformlar ve başarılarının değerlendirilmesi koord. Tınaz Titiz ; tebliğ ver. Hüsnü Doğan, [ve öte.] 320.9561/TÜR
18.05.2009 Amerika’ nın dış politikaya ihtiyacı var mı? Kissinger, Henryçeviren Tayfun  Evyapan 327.73/KIS
18.05.2009 Cumhuriyet’in iktisat tarihi Yenal, Oktay 330.09/YEN
18.05.2009 Çağdaş İslam Merad, Aliçeviren Cüneyt Akalın 297/MER
18.05.2009 Es war eine Mühle… Koller, Edwin 833/EDW
18.05.2009 ATATÜRK ‘ün çizdiği portreler Uluğ, İsmail Hakkı 920.02/ULU
18.05.2009 27 Mayıs Menderes’in dramı İleri, Rasih Nuri 923.256/İLE
18.05.2009 Das madchen von saigon Hougron, Jean 833/HOU
18.05.2009 Türkiye’de yerel ve merkezi yönetimlerde hizmetlerden tatmin, patronaj ilişkileri ve reform Adaman, FikretAli Çarkoğlu 320.9561/ADA
18.05.2009 Métapsychologie Freud, Sigmund 150/FRE
18.05.2009 Das lied von bernadette Werfel, Franz 833/WER
18.05.2009 Mustafa Kemal Atatatürk ve Türk Kooperatifçiliği Erçin, Ferhat 334/ERÇ
20.05.2009 Alevi bektaşi fıkralarıDerleme Pehlivan, Battal 398.209561/PEH
20.05.2009 Almanya ‘daki müslümanların yaşamıEntegrasyon sürecinin neresindeyiz? derleyen Uli Piest ; çev. Necil Buyan 297.0943/ALM
20.05.2009 Tanrı ile sohbet Alışılmadık bir diyalog Walsch, Neale Donaldtürkçesi Nil Gün 231/WAL
20.05.2009 Bir beyaz düşşiirler Yivli, Oktay 811.317/YİV
20.05.2009 Tasavvuf ve Tarikatlar Kara, Mustafa 297.7/KAR
20.05.2009 LaiklikEnigmaya dönüşen paradigma Altındal, Aytunç 322.10956120/ALT
20.05.2009 Tarikatlar Güner, Ahmet 297.75/GÜN
20.05.2009 Din, Bilim ve Felsefe Selsam, Howard 100/SEL
20.05.2009 Kur’ana göre araştırmalar I Atay, Hüseyin 297.12207/ATA
20.05.2009 Hakikatin araştırılması VIBatı klasikleri Malebranche, M.çev. Miraç Katırcıoğlu 194/MAL
20.05.2009 Raslantı ve kaos Ruelle, Davidçev. Deniz Yurtören 519/RUE
20.05.2009 Türkiye ve Avrupa’da islam, devlet ve modern toplumSeminer raporları 322.1/SEM
20.05.2009 Bankaların karar işlemlerinde maliyetler : Banka hizmetlerinin fiatlamasında maliyetleme yöntemleri Walker, John R.çev. Feryal Orhon 332.1/WAL
20.05.2009 Le General Lafayette Latzko, Andreas 923.544/LAT
20.05.2009 Menkul kıymetleştirme : ABD Uygulamaları ve bankacılık sektörüne etkileri Tantan, Saadet 332.632/TAN
20.05.2009 La fin des notables Halevy, Daniel   944/HAL
20.05.2009 Tatil-i Eşgal kanunu 1909Belgeler-yorumlar Ökçün, A. Gündüz 349.1/ÖKÇ
20.05.2009 Le piégeentretiens avec Yves Messarovitch sur quelques idées reçues Goldsmith, Jimmy 338/GOL
20.05.2009 Devletler oyunu : Bir CIA Ajanının  anıları Copeland, Milestürkçesi  Bedirhan Muhib 327.12/COP
20.05.2009 Le siecle de Louis XV Gaxotte, Pierre 944.034/GAX
20.05.2009 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Esnek Bütçeli  Standart Maliyet Sistemi El Kitabı Yalkın, Yüksel KoçAbdullah Doğan 336/YAL
20.05.2009 Kent esnaf ve zanaatkarlarının sorunları ve çözüm önerileri Fatih Yücel, [ve öte…] 338.642/KEN
20.05.2009 Bankaların kamuya açıklanan mali tablolarıbilanço hukuku ve muhasebe açısından Karacan, Ali İhsan 658.15/KAR
20.05.2009 Dirigeants de l’europe Ludwig, Emil 923.2/LUD
20.05.2009 Avrupa birliği temel kavramları 337.142/AVR
20.05.2009 Bulutların üstüne tırmanırkenTHY, bir dönüşüm öyküsü Kozlu, Cem 387.756/KOZ
20.05.2009 Scenes et tableaux de la révolution Brentano, Funck 944.04/BRE
20.05.2009 Yahudi öyküleri Güneş, Hakan 892.4/GÜN
20.05.2009 Çin Halk Cumhuriyeti dış politikası Ekrem, Nuraniye Hidayet 327.5120/EKR
20.05.2009 İş sağlığı ve güvenliği el kitabı 614.8/İŞS
20.05.2009 Irak’ta şii hareketi ve direniş Cabbar, Faleh A.türkçesi Hikmet Halis 320.09567/CAB
20.05.2009 Gerçek tanıkKorkut Özal anlatıyor Güreli, Nail 320.9561092/GÜR
20.05.2009 Cumhuriyet istatistikleri 1923-2003 315.6120/CUM
20.05.2009 Siyasal İslamda bölünmeler Güngör, Önder 297.1977/GÜN
20.05.2009 Sınıf mücadelesi Sanayi cemiyeti üzerine yeni dersler Aron, Raymondçev. Erol Güngör 323.3/ARO
20.05.2009 Ahlaki yeniden yapılanma ve toplam ahlaka doğru4-toplam ahlak yönetimi Aktan, Coşkun Can 170/AKT
20.05.2009 Asılacak adam Aziz Nesin Ceyhun, Demirtaş 928.94335/CEY
20.05.2009 Kurtuluş savaşı gençliği Sarıhan, Zeki 956.102320/SAR
20.05.2009 İçsel yolBhagavan Şri Sathya Sai Baba’nın ilahi konuşmalarından alıntılar Sadhana 294.561/SAD
20.05.2009 Hak Aşıklarından Deyişler Gürel, Ziya 811.2108/GÜR
20.05.2009 Ahlaki yeniden yapılanma ve toplam ahlaka doğru1-ahlak ve ahlak felsefesi Aktan, Coşkun Can 170/AKT
20.05.2009 Ahlaki yeniden yapılanma ve toplam ahlaka doğru3-siyasal ahlak Aktan, Coşkun Can 172/AKT
20.05.2009 Günümüz Dünya şiiriBir varlık antolojisi Nabi, Yaşar 808.81/NAB
20.05.2009 Ahlaki yeniden yapılanma ve toplam ahlaka doğru2-meslek ahlakı ve sosyal sorumluluk Aktan, Coşkun Can 174/AKT
20.05.2009 Hak Aşıklarından Deyişler Gürel, Ziya 811.2108/GÜR
20.05.2009 Hariciyeciler dedikoduyu sever Afra, Haluk 327.561092/AFR
20.05.2009 Aleviliğin toplumsal boyutları Bozkurt, Fuat 301.452/BOZ
20.05.2009 Les grandes énigmes de la seconde guerre mondiale Michal, Bernard 940.5342/MIC
20.05.2009 Washington Entrikaları Polat, Yılmaz 327.561073/POL
20.05.2009 Marangozdan da öte Mcdowel, Joshçev. Levent Kınran 232/MCD
20.05.2009 La vie de Saint-Just Aegerter, Emmanuel 012/AEG
20.05.2009 Kissinger’yargılanması Hitchens, Christophertürkçesi Mehmet Harmancı 973.924092/HIT
20.05.2009 Richelieu Aularie, Comte de Saint 923.244/AUL
20.05.2009 SMMM Serbest muhasebeci mali müşavirlik staja başlamaKonu anlatımlı örnek çözümlü ve deneme soruları 657.076/SMM
20.05.2009 Richelieu Bailly, Auguste 923.244/BAI
20.05.2009 Meslek hukuku uygulamaları Arıkan, Yahya 346.063026/ARI
20.05.2009 XXIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Nazlı Kepçe, [ve öte…] 657/TÜR
20.05.2009 İşte Almanya 914/İŞT
20.05.2009 XVI. Türkiye Muhasebe Kongresi Ekonominin Denetim Düzeni ve Muhasebe 11-12-13 Eylül 1997 Lütfü Kırdar Kongre Sarayı -İstanbul 657/TÜR
20.05.2009 Der Todeswirbel Christie, Agatha 833/CHR
20.05.2009 Historie de charles XIIroi de suede Voltaire 948.5/VOL
20.05.2009 L’ Enracinement Weil, Simone 301/WEI
20.05.2009 Napoleon Lenotre, G. 944.05/LEN
20.05.2009 Historiettes Réaux, Tallemant des 920.44/REA
20.05.2009 Sur la religion Marx, KarlFriedrich Engels 193/MAR
20.05.2009 Hunların tarihi umumiyesi onyedinci kitap 419/HUN
20.05.2009 Hunların tarihi umumiyesi yedinci kitap 419/HUN
20.05.2009 Bugünkü İngiltereyi  iyice anlamak için Belloc, Hilaire 914.2/BEL
20.05.2009 Die ruhelose gesellschaftUrsachen und folgen der heutigen mobilitat Packard, Vance 361.1/PAC
20.05.2009 Les rois de ceur Cars, Guy des 949.8/CAR
21.05.2009 Tarihin siyasi notlarışark meselesine dair 419/TAR
21.05.2009 Kingdom of Saudi Arabia100 years in the service of islam and müslims 953.8/KIN
21.05.2009 La république des ducs Halevy, Daniel 944/HAL
21.05.2009 A country and a citizen for a happy decent life 953.8/COU
21.05.2009 Scénes et tbleaux du régne de Henri IV Vaissére, Pierre de 944.031/VAI
21.05.2009 Conflicts of leadershipgood for people or goog for business Karlöf, Bengt 658.4092/KAR
21.05.2009 Demokratik hesap verme sorumluluğu Behn, Robert D. 351.90973/BEH
21.05.2009 1 st international accounting conference on the why to convergence = 1.uluslararası muhasebe konferansı yakınsama yolunda Muhasebe öğretim üyeleri bilim ve dayanışma vakfı 657/MUH
21.05.2009 Prélude a la belle époque Guilleminault, Gilbert 944.081/GUI
21.05.2009 Ein planet wird geplündert Gruhl, Herbert 363.7/GRU
21.05.2009 2009 yılı merkezi yönetim bütçe kanununun değerlendirilmesibütçe kanun metni ve ekli bazı cetvetler Devlet bütçe uzmanları derneği 351/DEV
21.05.2009 Diyarbakır basın tarihi üzerine notlargazetelerle dergiler(1869-1953) Tütengil, Cavit Orhan 079.56675/TÜT
27.05.2009 Ataç Soysal’ a 60. yaş günü armağanı = Dedicated to Ataç Soysal for his 60th birthday M. Nahit Erarslan, [ve öte…] 003.56/ATA
27.05.2009 Üniversite yasası 378.561026/ÜNİ
27.05.2009 Bankaların kamuya açıklanan mali tablolarıbilanço hukuku ve muhasebe ilkeleri açısından Karacan, Ali İhsan 658.15/KAR
27.05.2009 Genişleme sürecinde AB ve Türkiye’nin entegrasyonu Şahin, M. Ozan 337.142/ŞAH
27.05.2009 Modernite aşılırken kent planlaması Tekeli, İlhan 711.4/TEK
27.05.2009 Sovyetler birliği’nin sosyo-ekonomik karakteri Carlo, Antonio 320.0947/CAR
27.05.2009 Sosyolojik boyutuyla terörizm Zafer, Hamide 303.625/ZAF
27.05.2009 Haliç köprüsü’nde bir serencam Büyükünal, Ayhan 813.317/BÜY
27.05.2009 Bir başarılı hayatın öyküsü (Prof. Dr. Faruk Erzengin) Dayı, Hüseyin 923.7/DAY
27.05.2009 Ortadoğu’da sivil toplumun sorunları derleyen Ferhad İbrahim-Heidi Wedel ; çev. Erol Özbek 306.21563/ORT
27.05.2009 Katı atıların ekonomide değerlendirilmesi haz. Bülent Armağan [ve öte…] 363.728/KAT
27.05.2009 Aristo metafiziği ile Gazzali metafiziğinin karşılaştırılması Bolay, Süleyman Hayri 185/BOL
27.05.2009 Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ve Ulusal Birlik Sempozyumu 20-21 Şubat 2004 350/KAM
27.05.2009 Ekonomic analysis for highways Winfrey, Robley 338.4/WIN
27.05.2009 First İnternational  Conference On Innovations in Learning For The Future : e-Learningİstanbul, Turkey, October 26-27, 2004 Proceedings ed. Mesut Yalvaç, Sevinç Gülseçen 001.2/FİR
27.05.2009 Siyasal partiler hukukunun güncel sorunları Sağlam, Fazıl 329/SAĞ
27.05.2009 Özal’ı aşmak için Ulagay, Osman 923.256/ULA
27.05.2009 Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır? Day, Robert A. 808.02/DAY
27.05.2009 Türkiye ve Avrupa’da siyasi partiler kanunu ve seçim yasası 342.40702632/TÜR
27.05.2009 selahattin özmen Özmen, Selahattin 320.0956/ÖZM
27.05.2009 İnsan hakları & Kamu özgürlükleri Mumcu, Ahmet 323.4/MUM
27.05.2009 11 Eylül’den sonra Türkiye’nin politik ve stratejik konumu 320.9561/EYL
27.05.2009 Tanzimattan bugüne : batılışma ve Avrupa Birliği Özer, Ahmet 327.56104/ÖZE
27.05.2009 Dünya Almanak 2002 330/ALM
27.05.2009 Gelişmekte olan ülkeler ve dış politika Canpolat, İbrahim S. 327.09172370/CAN
27.05.2009 İslamic imperıalisma history Karsh, Efraim 325.32091767/KAR
27.05.2009 Milli İstihbarat Teşkilatı Türk, Hakan 320.1209561/TÜR
27.05.2009 İçtihatlı imar mevzuatı haz. Ergun Gürpınar, Sevim Budak , Pınar Özden 346.561/İÇT
27.05.2009 İşadamının çince el kitabı 495.12494335/İŞA
27.05.2009 Milliyet-İnput Almanak 2003 edt. Hüseyin Özer 330/ALM
27.05.2009 İnsan Hakları ve temel özgürlükleriUlusal  ve uluslararası temel mevzuatlar Genç, Mehmet 323.3/GEN
27.05.2009 Osmanlı’dan 21. yüzyıla ekonomik, kültürel ve devlet felsefesine ait değişmeler Sayar, Ahmed Güner 330.9591/SAY
27.05.2009 Osmanlı toplumunun siyasal yapısı Ateş, Toktamış 321.00956/ATE
27.05.2009 Eksen ÜlkelerGelişen dünyada ABD politikasının yeni hatları ed.Robert Chase, Emily Hill , Paul Kennedy ; türkçesi Belkıs Ç. Dişbudak 327.7320/EKS
27.05.2009 Word for windows companion Crane, Mark W. 652.5536/CRA
27.05.2009 Sosyal güvenlikte yeni yaklaşım : bireysel emeklilik Esfender Korkmaz [ve öte…] 368.3220/SOS
27.05.2009 Partisiz Yönetin Ekinci, M. Salih 320/EKİ
27.05.2009 Kavrayamadığımız zenginlikKuruluşların sosyal sermayesi Cohen, DonLaurence Prusak ; çev. Ahmet Kardam ;yay. haz. Zülfü Dicleli 302.320/COH
28.05.2009 Devlet teşkilatının yeniden yapılandırılması Can Fuat Gürlesel, [ve öte…] 321.1/DEV
28.05.2009 Ulusalüstü insan hakları hukukunun genel teorisine giriş Gemalmaz, Mehmet Semih 341.09/GEM
28.05.2009 Hukuka giriş hukukun temel ilke ve esasları Şen, Ersan 340.2/ŞEN
28.05.2009 LandstreicherRoman Hamsun, Knut 833/HAM
28.05.2009 Kreuz und quer durch IndienDie Abenteuer zweier deytscher Seefabrer Wörishöffer, S. 833/WÖR
28.05.2009 İnsan kaynaklarının eğitim ve gelişimi Noe, Raymond A.çev. Canan Çetin 658.3124/NOE
28.05.2009 Psikolojik ve sosyal yönden yükümlülerin vergiye karşı tutum ve tepkileri (İstanbul ili anket çalışması) Çiçek, Halit 336.220/ÇİÇ
28.05.2009 İnsan hakları Avrupa içtihatları Doğru, Osman 341.481/DOĞ
28.05.2009 Siyasetin sosyolojisi Kavramlar, tanımlar,yaklaşımlar Vergin, Nur 320.01/VER
28.05.2009 Avupa para birliğisermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi Tur, Orhan 332.042/TUR
28.05.2009 1980-2001 Türkiye’de Savunma Harcamaları ve Ekonomik Etkileri Şenesen, Gülay Günlük 336/ŞEN
28.05.2009 İşletme yönetiminde sistem Fergan, Oktay 658/FER
28.05.2009 Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu demokrasi, laiklik c-ve cumhuriyete adanmış bir ömür Karakaya, Nihat 920/KAR
28.05.2009 Mnagement essentials : concepts and applications Carlisle, Howard M. 658.4/CAR
28.05.2009 Türk Bankacılığında İştirakler(1966-1974) Ocakcıoğlu, S. YılmazA. İhsan Karacan 332.1956/OCA
28.05.2009 Gladiatoren Ruesch, Hans 833/RUE
28.05.2009 E.L.E. etkili liderlik eğitimi Gordon, Thomasçev. Emel Aksay ; ed. Birsen Özkan 658.4092/GOR
28.05.2009 Avrupa Topluluğu Nedir? Avrupa Topluluğu 337.142/AVR
28.05.2009 State manufacturing enterprise in a mixed economyThe Turkish case Walstedt, Bertil 338.956/WAL
28.05.2009 Ödüllü kalite makaleleri1996 TÜSİAD-KalDer-YeniYüzyıl Toplam Kalite Yönetimi Makale Yarışması’nda Birincilik Ödülü Alan Makaleler 658.4013/ÖDÜ
28.05.2009 Turkish Accounting standards 2000 657/TUR
28.05.2009 Toplumsal geriliklerimizin sorumlularıDin Adamları Arsel, İlhan 309.156/ARS
28.05.2009 Batı tarihinde insanlık suçları Yürükel, Sefa M. 341.481/YÜR
28.05.2009 Fikret yücel’in anıları ya da Elektronik sanayimizin bir kesitinin anıları hazırlayan Yurdakul Ceyhun 920/FİK
28.05.2009 Yüzyılın dönemecinde Türkiye Toyama, Atsukoçev. H. Can Erkin 956.1/TOY
28.05.2009 Türkiye Muhasebe Standartları 2000 Türkiye Muhasebe  ve Denetim Standartları Kurulu 657/TÜR
29.05.2009 Belediyelerde tpolam kalite yönetimi temel eğitimleri el kitabı Ayşe Gökçümen (ve öte…) 352.20/BEL
29.05.2009 Alter schützt vor Scharfsinn nicht Christie, Agatha 833/CHR
29.05.2009 Modern işletmecilik Mucuk, İsmet 658.07/MUC
29.05.2009 Avrupa birliği üzerine notlar Oğuz Kaymakcı 341.184/AVR
29.05.2009 Dost eller Saraçoğlu, MedihaFulya Sarvan 811/SAR
29.05.2009 Türkiye’de nakşiler Beki, M. Akif 297.8/BEK
29.05.2009 The arrogance of powerthe secret world of Richard Nixon Summers, Anthony 973.924/SUM
29.05.2009 Political science Pennock, J. RolandDavid G. Smith 320/PEN
29.05.2009 Türkiye’de laiklik Şaylan, Gencay 322.109561/ŞAY
29.05.2009 Çocuğunuzun okulla ilgili sorunlarını çözebilirsiniz edt. Michael Martin, Cynthia Waltman, Greenwood 155.424/ÇOC
29.05.2009 Türkiye’de alevilik Erdoğan, Kutluay 297.63409561/ERD
29.05.2009 Muhasebe HukukuKavramlar- İlkeler- Başlıca Sorunlar- Yeni Gelişmeler Karayalçın, Yaşar 346.063/KAR
29.05.2009 Açıklamalı-İçtihatlı Tüketici kredileri ve tüketici kredisi sözleşmeleri İnal, Tamer 346.073/İNA
29.05.2009 Türkiye muhasebe standartları TMS/TFRS 2007 657/TÜR
29.05.2009 Sermaye piyasası  borsa menkul kıymetler Karslı, Muharrem 332.0411/KAR
29.05.2009 “Avrupa Birliği’nin türk kobilerine yönelik programları”rehberi Aysun Küçükyılmazlar 338.64220/AVR
29.05.2009 Türkiyenin Ekonomik Yapı ProblemleriTemel Kavramlar, Ölçü ve Metodlar-İşgücü-Sermaye ve Yatırımlar-Milli Gelir-Yatırım -Gelir ve Yatırım-İstihdam Münasebetleri Gürtan, Kenan 330.9/GÜR
29.05.2009 Uygulamalı bilgisayarlı muhasebe Uçar, MustafaSüleyman Ertürk 657.450285/UÇA
29.05.2009 ManagementA middle-management approach Killen, Kenneth H. 658/KİL
29.05.2009 Müfettişlik sınavlarına hazırlık klavuzu edt. Mustafa Altıntaş ; haz. Tevfik Tatar [ve öte…] 351.3/MÜF
29.05.2009 Bankalar ve finansal kurumlar mevzuatı Tekinalp, GülörenÜnal Tekinalp 346.561/TEK
29.05.2009 Muhasebenin teknik yapısı Özaslan, İsmail 657/ÖZA
29.05.2009 Topluca vergi kanunları 340.022/TOP
29.05.2009 Menkul kıymetler borsaları ve özerklik sorunuDünya örneğinde Türkiye’de İ.M.K.B.’nin bağımsızlığı Balkanlı, Ali O. 332.610956/BAL
29.05.2009 Management for business and industry George, Claude S. 658/GEO
29.05.2009 Alevilikte cem ve musahiblik Uğurlu, Ahmet 297.82/UĞU
29.05.2009 Old societies and new states edt. Clifford Geertz 301.24/OLD
29.05.2009 Türkiye-aet ilişkileri 337.142/TÜR
29.05.2009 Türkiye’de işsizlik ve işsizlik sigortası Ersel, Birsen 368.44/ERS
29.05.2009 Türkiye için model olabilecek ülkelerde uygulanan teşvik uygulamaları ve ülkemize uygulanabilirliği 332.7421/TÜR
29.05.2009 Economic theory and operations analysis Baumol, William J. 330.182/BAU
29.05.2009 Fundamentals of management Donnelly, James H.James L. Gibson, John M. Ivancevich 658.314/DON
29.05.2009 Eğitimde çürüyüş Keskin, NurayAytül Demirci 370.956120/KES
29.05.2009 A history of political theory Sabine, George H. 320.9/SAB
29.05.2009 Economics Lipsey, Richard G.Peter O. Steiner 330/LİP
29.05.2009 Türkiye’de kongre turizmini geliştirme imkanları haz. Kahraman Arslan 338/TÜR
29.05.2009 Türkiye’de yazılım endüstrisinin yapısı ve gelişimi haz. Saadet İyidoğan, Z. Yeşim Gürbüz, İrem Zeyneloğlu 005.101/TÜR
29.05.2009 Gettell’s History of political thought Wanlass, Lawrence C. 320.109/WAN
29.05.2009 Serbest muhasebeci mali müşavirler sınav soruları ve cevapları 657.076/SER
29.05.2009 Tek düzen muhasebe sistemi Kızıl, Ahmet 657/KIZ
29.05.2009 Principles of sociologyA text with adapted readings Broom, LeonardSelznick, Philip 301/BRO
29.05.2009 Bankacılık ansiklopedisi Kocaimamoğllu, Sururi 030.332/KOC
29.05.2009 Macroeconomic analysis Shapiro, Edward 330.1/SHA
29.05.2009 Muhasebenin temel kavramları ve tekdüzen hesap planı 657.45/MUH
29.05.2009 Tabiat kanunlarının zorunsuzluğu hakkında Boutroux, Emileçev. Ziya Ülken 111/BOU
29.05.2009 StatisticsAn introductory analysis Yamane, Taro 310/YAM
29.05.2009 Hakikatin araştırılması IV-V Malebranche, M.çev. Miraç Katırcıoğlu 194/MAL
29.05.2009 Türkiye’de ve dünyada yükseköğretim,bilim ve teknoloji Kemal Gürüz 378.56106/TÜR
29.05.2009 Hakikatin araştırılması I Malebrance, M.çev. Miraç Katırcıoğlu 194/MAL
29.05.2009 Hakikatin araştırılması II Malebranche, M.çev. Miraç Katırcıoğlu 194/MAL
29.05.2009 Tarz-ı hayat’tan life style’aYeni seçkinler,yeni mekanlar,yeni yaşamlar Bali, Rıfat N. 303.40951/BAL
29.05.2009 Hakikatin araştırılması III Malebranche, M.çev. Miraç Katırcıoğlu 194/MAL
01.06.2009 Diplomasi düşleri Baytok, Taner 809.56/BAY
01.06.2009 Devlet ve sivil toplum bağlamında halk katılımcılığı ve sivil toplum kuruluşları 323.042/DEV
01.06.2009 Bankacılık HukukuBankacılık Kurumları Hukuku Karacan, A. İhsan 346.082/KAR
01.06.2009 Ölüm oyunları Şahin, Osman 813.42/ŞAH
01.06.2009 Türkiye üzerine tezler 1908-1978(Nezih Danyal’ın Çizgisiyle) Küçük, Yalçın 956.0743/KÜÇ
01.06.2009 Apo ve pkk Birand, Mehmet Ali 323.19159/BİR
01.06.2009 Müslümanlık ve nurculuk Dursun, Turan 279.65/DUR
01.06.2009 Sosyal bilimler için veri analizi el kitabıistatistik, araştırma deseni, spss uygulamaları ve yorum Büyüköztürk, Şener 001.4225/BÜY
01.06.2009 Türk devrim tarihi Ateş, Toktamış 956.0813/ATE
01.06.2009 Küresel çıkar oyunalrı içinde Türkiye’nin dış politika sorunları Özkan, İ. Reşat 327.56/ÖZK
01.06.2009 Effective personnel management Schuler, Randall S.Stuart A. Youngblood, Linda K. Trevino 658.3/SCH
01.06.2009 1994 Türkiye insan hakları raporu 323.01/TÜR
01.06.2009 Human resource management Byars, Lloyd L.Lesie W. Rue 658.3/BYA
01.06.2009 Devlet ve din ilişkileri- farklı modeller, konseptler ve tecrübeler 322.1/DEV
01.06.2009 Avrupa birliği ve Türkiye Karluk, Rıdvan 341.42/KAR
01.06.2009 Osmanlı tarihi 11300-1600 haz. Sina Akşin [ve öte…] 956.074/OSM
01.06.2009 Kalite okullarına geçişte toplam kalite yönetimi Köksal, Hayal 370.19/KÖK
01.06.2009 İnsan hakları uluslararası mevzuatı = International human rights instruments derl. ve çev. Osman Doğru 342.085/İNS
01.06.2009 Serbest muhasebe mali müşavirlik sınav soruları ve cevapları 657.076/TÜR
01.06.2009 Türk Hukuku’nda kooperatif tüzel kişiliğinin ayırıcı özellikleri Erçin, Ferhat 334/ERÇ
01.06.2009 Marketing management analysis, planning, and control Kotler, Philip 658.802/KOT
01.06.2009 İnternet sizden korksun! Köksal, Ahmet Turan 004.67/KÖK
01.06.2009 Meslek yüksekokullarında okuyan öğrenci sayısının attırılmasında yeni bir yöntem : meslek yüksekokullarının birinci sınıflarının uzaktan öğretim yöntemi ile okutulması projesi(Taslak) 371.3/MES
01.06.2009 Kim korkar internet’ten Ayfer, Can Uğur 004.67/AYF
01.06.2009 6. Ulusal işletmecilik kongresi : “2000’li yıllarda işletmecilik ve eğitimi “ Akdeniz Üniversitesi ktisadi ve idari bilimler fakültesi 12-14 Kasım 1998 650/ULU
01.06.2009 Dünyada çok taraflı denge ve Türkiye için yakın gelecek Can Fuat Gürsesel , M. Faruk Demir 327.1010956120/DÜN
01.06.2009 Aydın ve aydın Arsel, İlhan 301.445/ARS
01.06.2009 21. yüzyıl’ın yol haritası : Demokrasi ve Kalkınma Demirel, Süleyman 338.95610720/DEM
01.06.2009 Foreign govermentsThe dynamics of politics abroad MArx, Fritz Morstein 320/MAR
01.06.2009 Fundamentals of financial management Brigham, Eugene F. 658.1145/BRİ
04.06.2009 ANAYASA HUKUKU DERSLERİGENEL ESASLAR KABOĞLU, İBRAHİM Ö. 342.1/KAB
05.06.2009 LİBERAL YURTTAŞLIK DÜŞÜNCESİNİN CEMAATÇİ YAKLAŞIM AÇISINDAN ELEŞTİRİSİ KURT, VEYSELİNCİ ÖZKAN KERESTECİOĞLU 323.6/KUR
05.06.2009 Retking Geopolitics Tuathail, Gearoid OSimon Dalby 320.12/TUA
05.06.2009 Uluslararası barış ve güvenliğin korunması veya yeniden tesisi bakımından Türk hukukunda yurtdışına asker gönderilmesiYüksek lisans tezi Orhan, CananRauf Versan 341.561/ORH
05.06.2009 Lizbon büyüme ve istihdam stratejisi : Reformların beşiğindeki avrupa birliğiYüksek Lisans tezi Kaya, OsmanRecep Seymen 341.37/KAY
09.06.2009 KAMU ETİĞİSEMPOZYUM BİLDİRİLERİ-1 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ 352.936/KAM
09.06.2009 KAMU ETİĞİSEMPOZYUM BİLDİRİLERİ-2 TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ 352.936/KAM
30.06.2009 YEREL YÖNETİM REFORMLARI:TÜRKİYE VE KIRGIZİSTAN DAKİ REFORMLAR ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA ASANBEKOVA, ALTYNAYPELİN PINAR ÖZDEN 352/ASA
30.06.2009 LINCOLN TRADUCTION D’ANDRE BABELON LUDWIG, EMIL 973.7/LUD
30.06.2009 THE QUAKERSTHEİR STORY AND MESSAGE BRAYSHAW, A.NEAVE 289.6/BRA
30.06.2009 FREDERIC II DE HOHENSTAUFEN BRION, MARCEL 943.025
30.06.2009 L’EMPEREUR BAINVILLE, JACQUES 944.05/BAI
30.06.2009 2008 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ ALMANAĞI İKTİSADİ KALKINMA VAKFI 030/AVR
30.06.2009 SATIŞ STRATEJİLERİ MESSÇEV:İLKER GÜLFİDAN 658.81/SAT
30.06.2009 17. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

 

 


29 Şubat 2012
2326 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00