SBF’de Erasmus Programı

 

Avrupa içerisinde kültürel sınırların aşılmasını, farklı kültürlerin birbirini daha iyi tanımasını amaçlayan programa fakültemiz 2003 senesinden beri dahildir.
Sokrates/Erasmus Programı, öğretim üyesi-öğrenci değişimi ve ortak projeler ve müfredat geliştirme için kurulmuş bürokrasinin en azda olduğu, basitlik, karşılıklı güven ve açıklığa dayalı bir üniversite programıdır. 2004-2005 eğitim döneminden başlayarak yurt dışına giden öğrencilerimiz, öğretim üyelerimiz ve fakültemize konuk olan yabancı öğrenci- öğretim üyeleri programın akademik yaşamı nasıl zenginleştirdiğinin kanıtı olmuşlardır.
Erasmus-Sokrates Programı, programa dahil olan ülke üniversiteleriyle karşılıklı imzalanan antlaşmalara dayanmaktadır. Erasmus Komisyonu olarak fakültemizin daha fazla antlaşma yapması, mevcut ilişkilerin geliştirilmesi için öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizden gelecek yardım ve önerileri bekliyoruz.

SBF ERASMUS KOMİSYONU
Fakülte Koordinatörü:
Yrd. Doç. Dr. Erhan Keleşoğlu (kelesoglu@gmail.com)
Komisyon üyeleri:
Yrd. Doç. Dr. İpek Türker (ipet@istanbul.edu.tr)
Yrd. Doç. Dr. Sinem Yargıç (yargic@email.com)
Arş. Gör. Dr. Özgün Erler (ozgunerler@yahoo.com)
Arş. Gör. Dr. Eylem Özdemir (ozdemireylem@yahoo.com)
Arş. Gör. Dr. İrem Çakırca (icakirca@istanbul.edu.tr)
Arş. Gör. Dr. Özgün Akduran (ozgun.akduran@gmail.com)
Arş. Gör. Yusuf Aytürk (yayturk@istanbul.edu.tr)

A. Anlaşmalarımız ve Kontenjanlar

ÜNİVERSİTE Sorumlu Koordinator Gidebilecek Öğrenci Sayısı Gelebilecek Öğrenci Sayısı Kalma Süresi Öğretim Üyesi Değişim (hafta /ders saati) Öğrenim Dili Anlaşmalı Bölümler
NANTERRE PARIS X (Fransa) Sinem Yargıç 5 5 5 ay 1 hafta/ 8saat Fransızca Siyasal Bilimler Fakültesi
SİENA (İtalya) Sinem Yargıç 5 1 10 ay 1 hafta/ 8saat İtalyanca S. Bilimler Fakültesi
HAMBURG (Almanya) İpek Türker 10 10 5 ay 2 hafta/ 8saat Almanca İİBF
Yusuf Aytürk
KÖLN İrem Çakırca 5 5 5 ay 1 hafta/ 8saat Almanca Kültürlerarası Arş. Merkezi
(Almanya)
TÜBİNGEN İrem Çakırca 4 4 5 ay 1 hafta/ 8saat Almanca S. Bilimler Fakültesi
(Almanya)
VARŞOVA (Polonya) Özgün Erler 3 3 10 ay 1 hafta/ 8saat İngilizce U. İlişkiler Enstitüsü,
S. Bilimler Enstitüsü
Özgün Akduran
JAGİELLONSKI Özgün Erler 6 4 5 ay 1 hafta/ 8saat İngilizce S. Bilimler Fakültesi
KRAKOW (Polonya)
Özgün Akduran
KRAKOW PEDAGOJİ (Polonya) Özgün Erler 2 2 10 ay 2 Hafta / 8 saat İngilizce S. Bilimler Fakültesi
Özgün Akduran
TWENTE (Hollanda) Eylem Özdemir 2 2 10 ay 1 hafta/ 8saat İngilizce İİBF
TALINN UNI.OF TECHNOLOGY Eylem Özdemir 2 2 5 ay 1 hafta/ 8saat İngilizce S.Bilimler Fakültesi
(Estonya)
Granada Eylem Özdemir 4 2 5 ay 1 hafta/ 8saat İspanyolca S. Bilimler ve Sosyoloji Fak.
(İspanya)
SWANSEA Özgün Akduran 1 hafta/ 8saat İngilizce İnsani Bilimler Fakültesi
(İngiltere)
Middlesex Özgün Akduran 1 (yüksek lisans ya da doktora öğrencisi) 1 10 ay 1 hafta/ 8saat İngilizce S.Bilimler Fakültesi
(İngiltere)
SEVILLA (İspanya) İpek Türker 3 3 5 ay 1 hafta/ 8saat İspanyolca Yönetim ve Eko. Bilimler Fak.
Yusuf Aytürk
Bulgarski Universitet  Yusuf Aytürk 1 1 6 ay 1 hafta/ 8saat  İngilizce S.Bilimler
(Bulgaristan)
Leiden Eylem Özdemir 1 (sadece doktora öğrencisi) 1 10 ay İngilizce İnsani Bilimler Fakültesi
(Hollanda)


B. Başvuru Koşulları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya,
– Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ülkelerden birinin vatandaşı veya,
– Avrupa Birliği üyeliğine aday ülke vatandaşı veya,
– Türkiye Cumhuriyeti tarafından mülteci olarak tanınmış, vatansız veya daimi ikamet almış olması gerekmektedir.

  • İstanbul Üniversitesi öğrencisi olmak (lisans veya lisans üstü)
  • Üniversitedeki 1.sınıfın 1. yarıyılını tamamlamış olmak
  • Ağırlıklı not ortalaması 2,0/4,00 olmalı (lisans öğrencileri)
  • Ağırlıklı not ortalaması 2,5/4,00 olmalı (lisansüstü öğrencileri)
  • Disiplin cezası almamış olmak

Yukarıdaki koşulları yerine getiren öğrencilerin, İstanbul Üniversitesi ERASMUS Takvimi’ni (http://www.istanbul.edu.tr/uaik/ABegitim/Ogrenci/Giden/gidenogrenci_takvim.php) inceledikten sonra, ön başvuru formunu (http://www.istanbul.edu.tr/uaik/ABegitim/Ogrenci/Giden/Formlar/giden_onbasvuru.doc) doldurarak, Fakültemiz ERASMUS Sekreteri Ayfer Savaş’a başvurularını yapmaları gerekmektedir.

 

C. Değerlendirme

Adayların seçiminde % 50 AGNO, % 50 dil puanı değerlendirmeye alınmaktadır.
Adaylar, dil düzeylerinin belirlenmesi için İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nün yaptığı sınavlara girmek zorundadırlar. Değerlendirmeye girmek için bu sınavdan en az 50 almak zorunludur.
Ayrıca Fakültemizin ERASMUS Komisyonu, başvuran adayları tanımak amacıyla bir mülakat yapmaktadır. Bu mülakat notlandırılmaz ve değerlendirmeye katılmaz.
Değerlendirme sırasında esas olan, adayların gitmek istedikleri üniversitenin eğitim dilini bilme durumları ve düzeyleridir. Bu nedenle adayların gitmek istedikleri üniversitenin eğitim dilinde sınava girmeleri gerekmektedir. Adayların İngilizce sınavına da girmeleri tavsiye edilir. Böylece örneğin, İtalya’ya gitmek üzere başvuran adaylar arasında İtalyanca düzeylerine göre bir sıralama yapıldıktan sonra, hala kontenjan açığı varsa, yani İtalyanca düzeyi uygun olan yeterli sayıda öğrenci yoksa, İngilizce düzeylerine bakılarak yerleştirme yapılır. Ancak bu sıralamada İtalyanca Kriterlerimiz arasındaki bu dil önceliğinden dolayı, ERASMUS değişim programından yararlanmayı düşünen öğrencilerimize, özellikle gitmek istedikleri ülkenin dilinde kursa gitmelerini tavsiye ederiz. Değerlendirmede bu durumun dikkate alınması için dil seviyelerini gittikleri kurstan belgelemeleri gerekmektedir.
Lisans ve lisansüstü öğrencilerin ilgili puanlamaya göre sıralaması birbirinden ayrı yapılmaktadır. Kaç lisansüstü öğrencinin gönderileceğine başvuru sayısı, dil başarı durumu ve kontenjan durumuna göre her yıl için karar verilmektedir.
D. Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement)

Yukarıda özetlenen süreci başarıyla tamamlayan ve ERASMUS değişiminden yararlanmaya hak kazanan öğrenci, gitmeden önce, gittiği üniversitenin ders programını incelemek ve daha sonra ilgili koordinatörle birlikte, öğrenim anlaşmasını, 30 kredilik ders seçerek doldurmakla yükümlüdür. Ders programına üniversitelerin web sitelerinden ulaşılabilinir, bu konuda bir sorunla karşılaşıldığında ilgili kurumun erasmus koordinatörü ile temasa geçmek gerekir.
Ders seçiminde öncelik, öğrencinin dönem uzatmaması için, buradaki ders programına uygun olan derslerin belirlenmesidir.
Lisanüstü öğrencileri, araştırma yapmak üzere gittikleri göz önünde bulundurularak, ders almak zorunda bırakılmamıştır; ancak 30 kredi karşılığı tez araştırması yapacaklarını öğrenim anlaşmasına yazarak taahhüt ederler.

E. Ders sayma
ERASMUS değişim programından yararlanarak dönen öğrenciler, gittikleri üniversitede aldıkları derslerin kredilerinin buradaki derslerine karşılık olarak sayılmasını talep eden ve oradan aldıkları transkriptleri ekledikleri bir dilekçeyle birlikte, Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosu’na başvururlar.

ERASMUS Komisyonu ilgili başvuruyu değerlendirir; not dönüşümünü yaparak, uygun dersleri Fakültemiz ders programındaki derslere karşılık olarak sayar. Bu değerlendirme sırasında yarıyıl ayrımı yapılmaz; öğrencinin gittiği üniversitede aldığı dersin kredisi, burada içeriği uygun olan derse, yarıyıla bakılmaksızın sayılır.
Seçmeli derslerin sayılması için içerik aranmaz. Ancak zorunlu derslerin sayılması için, gidilen üniversiteden, ilgili dersin içeriğiyle ilgili bir bilginin alınmış olması ve alınan ders içeriklerinin buradaki zorunlu derslerle uyumlu olması şarttır.

F. Hibe
ERASMUS öğrencileri, Ulusal Ajans tarafından, gidecekleri ülkeye göre, aylık hesaplamayla belirlenen miktarda bir hibe alırlar. Hibe miktarları her yıl için belirlenir.

Anlaşmanın aylık süresine göre toplam hibenin yüzde 80’i öğrenci giderken ödenir; kalan yüzde 20’lik kısım da öğrenci, değişim süresini tamamlayarak döndükten sonra, Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu’na en az 24 krediyi başarıyla tamamladıklarına ilişkin transkriptleri ve gittikleri üniversitede kaldıkları süreyi belirten katılım sertifikalarıyla başvurarak hibenin tamamını alabilirler.
Lisansüstü öğrenciler, hibelerinin tamamını alabilmek için, gittikleri üniversitede bir öğretim görevlisi danışmanlığında tez araştırması yaptığını, buna karşılık en az 24 krediyi başarıyla aldığını gösteren bir belgeyi, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Akademik İlişkiler Kurulu’na ibraz etmek zorundadır.
Hibeler, 2008-2009 öğretim yılı için yapılan seçimlerde yaşandığı üzere, tamamen Ulusal Ajans’ın tasarrufuna bağlı olarak sınırlanabilir. Bu, Fakültemiz tarafından değişim öğrencisi olarak seçilmenize rağmen, hibe almanızın garantisi olmadığı anlamına gelir. Bu durumda Komisyonumuz, anlaşmalı olduğumuz mevcut üniversitelerle ilişkilerin devamlılığı için, her üniversiteye bir öğrenci göndermeyi tercih etmektedir. İsteyen diğer öğrenciler ise, hibesiz gitme hakkına sahiptirler.

G. Dil
Fakültemizin, ERASMUS öğrenci değişim programı kapsamında 17 Avrupa üniversitesiyle anlaşması vardır. Bunlardan Polonya, Estonya, Hollanda ve İngiltere’deki üniversitelerde eğitim dili İngilizce’dir. Bunun dışındaki üniversitelerde eğitim dili, o ülkenin ana dilindedir. Öte yandan Tübingen, Köln ve Siena üniversitelerinde, az sayıda olmakla birlikte, İngilizce ders alma veya belli derslerden İngilizce ödev ve sunuşlar yaparak kredi alma imkanı vardır. Anlaşmamız olan tüm üniversiteler, her öğretim dönemi başlamadan, ERASMUS öğrencileri için, 2 haftadan 1 aya kadar uzayan sürelerle kendi anadillerinde hızlandırılmış kurs sınıfları açmaktadırlar. Üniversiteye göre değişmek üzere bu kursların bazıları paralıdır. İngilizce, Fransızca ve Almanca temel Avrupa dilleri dışındaki ERASMUS dil kursları belgelendirilmeleri halinde Ulusal Ajans tarafından karşılanır. Bu kursları, öğrencilerimize, dil öğrenmelerinin yanı sıra, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen tüm ERASMUS öğrencilerinin katılması sebebiyle uyumu sağlamayı kolaylaştırdığı için de tavsiye etmekteyiz.

H. Barınma
ERASMUS değişim öğrencilerinin gittikleri üniversitenin yurtlarında kalma imkanları vardır.
200-300 € aralığında değişen aylık fiyatlarla bu imkandan yararlanılır. Yurt başvurusu sırasında çeşitli oda alternatifleri arasından tercih yapılmaktadır. Her alternatifte ortak olan özellik, odaların tek kişilik olmasıdır.

Gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi için lütfen Üniversitemiz ERASMUS web sayfasını inceleyiniz: http://www.istanbul.edu.tr/uaik/ABegitim/

I. Anlaşmamız Olan Üniversitelerin Web Siteleri:
Sınava girmeden önce üniversite seçimlerinizi yaparken, üniversitelerin web sitelerini incelemek bilgi edinmeniz açısından yararlı olacaktır. Erasmus öğrencisi olarak bir üniversiteye gitmeye hak kazandığınızda ise bu incelemeyi mutlaka yapmanız gerekir. Her üniversitenin akademik takvimi, başvuru tarih ve koşulları farklıdır.

Tübingen Karl Eberhard Üniversitesi – Almanya
http://www.uni-tuebingen.de/international/english/start-e/index.html

Twente Üniversitesi – Hollanda
http://www.smg.utwente.nl/

Akademi Pedagoji – Polonya
http://www.wsp.krakow.pl

Sevilla Üniversitesi – İspanya
www.us.es

Siena Üniversitesi – İtalya
www.unisi.it/ammin/uri/erasmus/italiani

Paris 10, Nanterre Üniversitesi – Fransa
www.u-paris10.fr

Talin Teknoloji Üniversitesi – Estonya
www.tlu.ee
Granada Üniversitesi – İspanya
www.ugr.es

Hamburg Üniversitesi – Almanya
www.uni-hamburg.de

Köln Üniversitesi – Almanya
www.uni-koeln.de

Varşova Üniversitesi – Polonya
www.uw.edu.pl

Jagiellonski Üniversitesi- Polonya
www.uj.edu.pl

Leiden Üniversitesi – Hollanda
www.leidenuniv.nl

Middlesex Üniversitesi
www.mdx.ac.uk

Swansea Üniversitesi
www.swan.ac.uk


18 Nisan 2012
11746 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00