Çift Anadal ve Yandal Başvuruları: (21 – 29 Ağustos 2013) Hakkında

2013-2014 Öğretim Yılı Çift Anadal ve Yandal Programı için ayrılan kontenjanlar

KAMU YÖNETİMİ

PROGRAM

YARI YIL

KONTENJAN

ÇİFT ANADAL

3.Yarıyıl

5

ÇİFT ANADAL

5.Yarıyıl

5

YANDAL

3. Yarıyıl

5

YANDAL

5.Yarıyıl

5

ULUSLARARASI  İLİŞKİLER

PROGRAM

YARI YIL

KONTENJAN

ÇİFT ANADAL

3.Yarıyıl

3

ÇİFT ANADAL

5.Yarıyıl

3

YANDAL

3. Yarıyıl

3

YANDAL

5.Yarıyıl

3

İŞLETME

PROGRAM

YARI YIL

KONTENJAN

ÇİFT ANADAL

3.Yarıyıl

3

ÇİFT ANADAL

5.Yarıyıl

3

YANDAL

3. Yarıyıl

2

YANDAL

5.Yarıyıl

2

Çift Anadal ve Yandal  Başvuru  Tarihleri21 – 29  Ağustos 2013

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

˜ * Başvuru Formu    

˜ * Transkript

  Uluslararası İlişkiler Bölümüne   başvuru yapacak olanların, İ.Ü.Yabancı Diller Bölümünde 03.09.2013 tarihinde saat 10.00’da yapılacak olan İngilizce Hazırlık Muafiyet Sınavına girmeleri ve değerlendirmeye alınabilmeleri için en az 60 puan almaları gerekmektedir.

Çift Anadal için yapılacak başvurularda, alttan dersin olmaması, başarı sıralaması itibariyle bulunduğu sınıf mevcudunun ilk % 20’ sine girmesi ve  ortalamanın en az 3.00  olması, Yandal başvurularında ise ortalamanın en az 2.50 olması gerekmektedir.

► Öğrenci , ilan  edilmiş  olan  çift  anadal  programına,  anadal lisans programının en erken    3.  ve en geç 5. yarıyılın başında başvurabilir.

►  Her öğrenci bir başka fakültede çift anadal ve yandal yapmak istese bile başvuruyu kendi fakültesine yapacak ve başvurular ilgili fakülteye kendi fakültesi kanalıyla gönderilecektir.

Çift Anadal Programını bitirenlere diploma, Yandal Programını bitirenlere sertifika verilir.

16 Ağustos 2013
4399 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00