Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programı Hakkında

2017-2018 güz dönemi İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tedarik Zinciri Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Program mülakatlarını kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Yeni dönem hayırlı uğurlu olsun. Yeni ders yılında görüşmek üzere,

Prof. Dr. Murat Erdal
merdal@istanbul.edu.tr
Tel: (0533) 218 37 56

Not: Özel öğrenci olarak kayıt olmak isteyenler bir dilekçe ile müracaatlarını Beyazıt (Eczacılık Fak. Yanı) Sosyal Bilimler Enstitüsüne yapabilirler.

Ülkemizde tedarik zinciri yönetimine kamu ve özel sektörün ilgisi her geçen gün artmaktadır. Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nın ana hedefleri bu alanda mesleki uzmanlıklarını geliştirmek ve akademik çalışmalarda bulunmak isteyenlere bir olanak sunulması, farklı disiplinlerden gelen öğrencilerin bilgi paylaşımının sağlanması, yürütülecek tez ve bitirme proje çalışmalarıyla konunun derinlemesine araştırılması ve bu alanla ilgili bilimsel çalışmaların artırılmasıdır.

Günümüzde kamu kurum ve kuruluşlarında “kaynak kullanımı” ve “verimlilik” odaklı çalışmalar büyük önem kazanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında yeni dönem çalışma alanlarının başında “Tedarik Zinciri Yönetimi” anlayışının oturtulması ve yaygınlaştırılması gelmektedir. Bu perspektiften hareketle Yüksek Lisans Programı sadece özel sektör değil aynı zamanda kamu sektöründeki yürütülen çalışmaları da göz önünde bulundurmaktadır. Bu programın üniversite-kamu ve özel sektör işbirliği için yeni akademik çalışma alanları ve fırsatları yaratacağı öngörülmektedir.Tedarikçilerden nihai tüketici/örgütsel alıcılara kadar zincirde yer alan tüm tarafların rekabet güçlerini ve verimliliklerini artırmalarına, maliyetlerini azaltmalarına ve sürdürülebilir gelişmelerine önemli katkılar sağlayacaktır.

Bu program ülkemizde benzer başlıklarla sunulan mevcut programlardan farklı olarak sadece “Tedarik Zinciri Yönetimi” konusunu temel almakta ve bu alana odaklanmaktadır. Programda yer alan dersler Tedarik Zinciri Yönetimi’nin yapısını, kavramlarını, işleyiş prensiplerini, işletme fonksiyonları ile tedarikçi ve dağıtım kanal ilişkilerini hem teorik açılardan hem de uygulamaya dönük yönleriyle ele almaktadır.

Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programı disiplinler arası nitelik taşımakta ve farklı disiplinleri kapsayan derslerden oluşmaktadır. Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programı, program içeriğine uygun olarak tedarik zinciri ilke ve stratejilerine ilişkin gerek teorik gerekse pratik bilgileri içeren dersleri kapsamaktadır. Bu kapsam doğrultusunda; “Satınalma ve Tedarik Zinciri İlkeleri”, “Tedarik Zinciri Stratejileri”, “Veri Analizi ve Kantitatif Karar Alma Teknikleri”, “Tedarik Zincirinde Yönetiminde Modelleme”, “Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilgi Teknolojileri”, “Maliyet Yönetimi”, “Proje Yönetimi”, “Pazarlama Yönetimi”, “Dağıtım Kanalları ve Perakende Yönetimi”, “Lojistik Yönetimi”,“Sözleşme Hukuku” derslerine yer verilmektedir.

Yürütülen dersler tezli programda 2 yarıyılı, ikinci öğretim tezsiz programda ise 3 yarıyılı kapsamaktadır. Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olabilmek için gerekli toplam kredi sayısı minimum 30 kredidir. Yüksek lisans programında yer alan tüm dersler (zorunlu ve seçimlik) 3 kredidir.

İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın amacı, programa katılan öğrenciye mesleki konuda teorik düzeyde derin ve kapsamlı bilgi kazandırmak olup sahip olduğu bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterilmesidir. Tüm bunlara ek olarak çalışma hayatında yer alanların akademik gelişim ve kariyerlerini destekleyip güçlendirebilmeleri için derslerin akşam saatlerinde olması büyük bir eksikliği kapatmaktadır.

Programa, Tedarik Zinciri Yönetimi konusunda kendisini geliştirmek ve kariyerinde bu yönde ilerlemek isteyenleri davet ediyoruz. Programdan elde edilen bilgi ve kazanımların, kamu ve özel sektör uygulamaları ile buluşması ve katma değer yaratıcı faaliyetlere dönüşmesi en büyük temennimizdir.

Prof. Dr. Murat ERDAL
Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Program Başkanı
E-Posta: merdal@istanbul.edu.tr
Tel: (0533) 218 3756
Twitter: http://www.twitter.com/_muraterdal_

www.muraterdal.com

03 Eylül 2013
31039 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00