Program Hakkında

Uluslararası İşletmecilik Yüksek Lisans

Program Hakkında

Küreselleşme olgusunun etkisini hissettirdiği en önemli alanlardan biri de işletmecilik uygulamalarıdır. Küresel rekabet şartları içerisinde faaliyet gösteren işletmelerimizin de bu düzen içerisinde ayakta kalabilmek ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için küreselleşmenin kurallarına uygun hareket ederek kendilerini bu alana adapte edebilmeleri gerekmektedir. Küreselleşemeye ayak uydurabilmek, yeniden yazılan rekabet kurallarını çok iyi bilen, bunlara uyum sağlayabilecek, bu gelişmeleri takip edecek ve yönlendirebilecek yöneticilerin yetiştirilmesi ile mümkündür. Küresel işletmecilik açısından yeni stratejileri bir disiplin çerçevesinde işleyebilmek program amaçlarından ve açılma gerekçelerinden birini oluşturmaktadır.

Uluslararası İşletmecilik Yüksek Lisans Programının diğer bir amacı da bu konuda kendini yetiştirmek isteyen potansiyel akademisyen ve yönetici adaylarına uluslararası işletmecilik ile ilgili teorik ve pratik bilgi ve tekniklerin en üst düzeyde aktarılmasıdır.

Gerek işletmelerin gerekse işletme yöneticilerinin küresel pazarlarda karşılaştıkları çevresel şartları ve rekabeti çok iyi bir şekilde tanımlamaları ve bunlara uygun stratejileri geliştirmeleri gerekmektedir. Yerel pazar şartlarında geçerli olan pek çok kuralın küresel pazarlarda işlememesi veya şekil değiştirerek işletmelerimizin karşısında çıkması önemli zaman, enerji ve mali kayıplara neden olmaktadır. Bu kayıpların yaşanmaması, bilgi eksiklikleri ve deneyimsizlik gibi unsurların ortadan kaldırılarak yeni stratejilerin oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Uluslararası İşletmecilik Yüksek Lisans Programının temel amacı, ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yüksek lisans eğitiminde doğan eksikliği kapatarak, bilimsel ve uygulamaya dönük çalışmalara olanak sağlamaktır. Bu kapsamda Uluslararası İşletmecilik Yüksek Lisans Programı, 1. öğretim gündüz programının yanısıra, mesai saatleri içerisinde çalışanların akademik gelişim ve kariyerlerini destekleyip güçlendirebilmeleri amacıyla, dersleri saat 18:00-21:00 saatleri arasında gerçekleşecek 2. öğretim gece programı ile, çalışanların ihtiyaçlarına da yönelmekte ve büyük bir eksikliği kapatmaktadır.

Programın Misyonu

Uluslararası İşletmecilik Yüksek Lisans Programı’nın misyonu, bu konuda kendini yetiştirmek isteyen potansiyel yönetici ve akademisyen adaylarına, uluslararası işletmecilik ile ilgili teorik ve pratik bilgi ve tekniklerin en üst düzeyde aktarılmasıdır.

Programın Vizyonu

Uluslararası İşletmecilik Yüksek Lisans Programı’nın vizyonu, uluslararası işletmecilik alanında Türkiye’nin öncü ve en çok tercih edilen programlardan biri olmaktır.

03 Eylül 2013
9820 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00