Program Adaylarına

Uluslararası İşletmecilik

Yüksek Lisans Programına Başvuracak Öğrenciler İçin

Tavsiye Edilen Okuma Listesi

 

 1. Esin Can Mutlu, Uluslararası İşletmecilik: Teori ve Uygulama, Beta Yayınevi, 2005.
 2. Emrah Cengiz, Ercan Gegez, Müge Arslan, Serdar Pirtini, Mehmet Tığlı, Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri,  Beta Yayınevi, 2007.
 3. İpek Altınbaşak, Emrah Cengiz, vd,Küresel Pazarlama Yönetimi,  Beta Yayınevi, 2008.
 4. Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınevi, 2010.
 5. Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayınevi, 2009.
 6. Erol Eren, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınevi, 2009.
 7. Cavide Uyargil vd., İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınevi, 2008.
 8. Zeynep Düren, 2000’li Yıllarda Yönetim, Alfa Yayınları, 2002.
 9. Murat Erdal, Ömer Faruk Görçün, Özhan Görçün, Mehmet Sıtkı Saygılı, Entegre Lojistik Yönetimi, Beta Yayınevi, 2008.
 10. Murat Erdal, Metin Çancı, Uluslararası Taşımacılık Yönetimi, UTİKAD Yayını, 2009.
 11. Remzi Örten, Hasan Kaval, Aydın Karapınar, Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları, TMS-TFRS, Gazi Kitapevi, 2007.
 12. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile Uyumlu TMS Türkiye Muhasebe Standartları, TMSK Yayınları, 2009.
 13. Burak Arzova, İthalat Hakkında Herşey, Türkmen Kitabevi, 2009.
 14. Serdar Pirtini, Mehmet Menemen, İhracat Uygulamaları, Pazarlama Yönlü Bir Bakış, Türkmen Kitabevi, 2004.
 15. Niyazi Berk, Finansal Yönetim, Türkmen Yayınları, 2009.
 16. Nurgül Chambers, Türev Piyasalar, Avcıol Yayınevi, 2007.
 17. Gürel Konuralp, Sermaye Piyasaları, Analizler, Kuramlar, ve Portföy Yönetimi, Alfa Yayınları, 2005.
 18. Kemal Kurtuluş,Araştırma Yöntemleri, Türkmen Kitabevi, 2010.

 

 • John Daniels, Lee Radebaugh, Daniel Sullivan, International Business: Environments and Operations, McGraw-Hill, 2009.
 • Charles W.L. Hill, International Business, McGraw-Hill, 2008.
 • Barry J. Epstein, IFRS: International Financial Reporting Standarts, Wiley, 2006.
 • Michael Czinkota,vd., Fundamentals of International Business, Wessex Press, 2008.
04 Eylül 2013
6300 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00