İstanbul Üniversitesi
http://siyasal.istanbul.edu.tr/?p=8036
Export date: Sat Jan 20 16:57:41 2018 / +0000 GMT

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı Hakkında


Program hakkında

Türkiye'nin en büyük metropoliten alanı olan ve bu nedenle bu alanlarda en büyük sorunların yaşanmakta olduğu İstanbul'daki üniversitelerde,  yerel yönetimler, kent ve çevre konularını bir arada, bütüncül bir yaklaşımla ele alacak ve çalışacak bir yüksek lisans programı mevcut değildir.  Yerel Yönetimler ve Kentsel Çalışmalar Programı, bu anlamda bu açığı kapatmak amacıyla, sorunlara teorik ve ampirik yaklaşımlarla çözüm üretmeye yönelik bir yüksek lisans programı olarak kurgulanmıştır.

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilimdalı içinde açılması önerilen Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Kamu Yönetimi Disiplininin özgün bir alanında çok yönlü akademik çalışmalar için tasarlanmıştır. İstanbul'da Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Hukuk, Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve İktisat alanlarında eğitim yapan çok sayıda lisans programı olmasına karşın, bu alanlardan mezun olanların interdisipliner bir çerçevede kentsel, çevresel ve yönetsel sorunlara bütüncül bir şekilde odaklandıkları bir yüksek lisans programı, bu konudaki açığı gidermeye katkıda bulunacaktır.

Diğer yandan, programın, kentin yerel siyasetçilerinin ve yönetsel olarak uygulama alanının içinde aktif yer alan belediye çalışanlarının dünyadaki kentsel, çevresel ve yönetsel gelişmeleri ve uygulamaları izleyebilecekleri ve buradan hareketle, strateji ve politika geliştirebilecekleri, çok yönlü bir vizyon edinebilecekleri bir katkısı da olması amaçlanmaktadır. Programın dersleri de bu amaca uygun olarak, yerel yönetim, kent ve çevre olmak üzere üç modülde kurgulanmıştır.

Tezsiz yüksek lisans programı 3 yarıyılı kapsamaktadır. Programdan mezun olabilmek için gerekli toplam kredi sayısı minimum 30 kredidir. Yüksek lisans programında yer alan tüm dersler (zorunlu ve seçimlik) 3 kredidir.

İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın amacı, programa katılan öğrenciye mesleki konuda teorik düzeyde derin ve kapsamlı bilgi kazandırmak olup sahip olduğu bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterilmesidir. Tüm bunlara ek olarak çalışma hayatında yer alanların akademik gelişim ve kariyerlerini destekleyip güçlendirebilmeleri için derslerin akşam saatlerinde olması büyük bir eksikliği kapatmaktadır.

Programa, Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Sorunları konusunda kendisini geliştirmek ve kariyerinde bu yönde ilerlemek isteyenleri davet ediyoruz. Programdan elde edilen bilgi ve kazanımların, kamu ve özel sektör uygulamaları ile buluşması ve alana katkı yapacak çalışmalara dönüşmesi en büyük temennimizdir.

Doç. Dr. Pelin Pınar ÖZDEN

Post date: 2013-12-19 11:26:01
Post date GMT: 2013-12-19 09:26:01

Post modified date: 2013-12-19 11:38:02
Post modified date GMT: 2013-12-19 09:38:02

Export date: Sat Jan 20 16:57:41 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://siyasal.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com