Öğrenci Kabul Koşulları

Programa Öğrenci Kabul Koşulları:

12.08.2005 tarih 25904 sayılı İstanbul Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 9. Maddesinin koşullarına uygunluğun yanı sıra, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Şehir ve Bölge Planlama, Maliye, İktisat, İşletme, Mimarlık, Çevre Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar programa kaydolabilirler.

Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde, lisans not ortalamasının %50’si ve mülâkat puanının %50’si toplanır.

Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 60 olması gerekir. Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek nottan başlayarak yapılan sıralama ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, istenmesi halinde ALES veya eşdeğeri sınav notu ve lisans dersleri not ortalaması yüksek olanlar tercih edilir.

19 Aralık 2013
6408 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00