İstanbul Üniversitesi
http://siyasal.istanbul.edu.tr/?p=8046
Export date: Sat Jan 20 16:56:42 2018 / +0000 GMT

Misyonumuz ve Vizyonumuz


Kamu yönetimi bağlantılı iş alanlarında, bakanlıklar, TBMM ve Yerel Yönetimlerde çalışmak, Kent ve Çevre Çalışmaları Uzmanı (MA) olmak isteyenler…


 İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü


Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Çalışmaları


Tezsiz Yüksek Lisans Programı başlıyor.


Başbakanlık uzman kadroları, basın-yayın ve sivil toplum örgütleri, yerel yönetim birimlerinde uzmanlaşmak ve görev almak isteyenler… Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı güçlü ve geniş bir uzman kadrosuyla hayata geçiyor.

Yerel Yönetimler ve Kentsel Çalışmalar Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nı, yerel yönetimler, kent ve çevre alanındaki sorunlara teorik ve ampirik yaklaşımlarla çözüm üretmeye yönelik bir yüksek lisans programı olarak kurguladık.

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Kamu Yönetimi Disiplininin özgün bir alanında çok yönlü akademik çalışmalar için tasarlandı. İstanbul'da Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Hukuk, Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve İktisat alanlarında eğitim yapan çok sayıda lisans programı olmasına karşın, bu alanlardan mezun olanların inter-disipliner bir çerçevede kentsel, çevresel ve yönetsel sorunlara bütüncül bir şekilde odaklandıkları bir yüksek lisans programı, bu konudaki açığı gidermeye katkıda bulunacak.

Programın, kentin yerel siyasetçilerinin ve yönetsel olarak uygulama alanının içinde aktif  yer alan belediye çalışanlarının dünyadaki kentsel, çevresel ve yönetsel gelişmeleri ve uygulamaları izleyebilecekleri ve buradan hareketle, strateji ve politika geliştirebilecekleri, çok yönlü bir vizyon edinebilecekleri bir katkısı da olmasını amaçladık.

Vizyonumuz:

Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı, evrensel bilgi donanımlı, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası toplumun  yerel yönetimler, kent ve çevre  sorunları karşısında özgün düşünce ve politikalar geliştirebilen ve bunları uygulama alanında başarıyla gerçekleştirebilecek nitelikleri haiz, kamusal etik değerleri içselleştirerek yetiştirdiği  bilim insanları  ile alanında öncü ve tercih edilen bir  uzmanlık  programı olmayı vizyon edinmiştir.

Misyonumuz:

Program,  dünyada hızla değişen yönetsel, kentsel ve çevresel sorunlara duyarlı  ve bu alanla birlikte  daha geniş  formasyon sunan  sosyal bilimler alanında bilgi, düşünce ve erdemle donatılmış, bağımsız düşünme ve yorumlama yeteneğini haiz, özgün araştırmalar yürütebilen,  demokratik değerlere bağlı, bireysel ve toplumsal sorumluluğu birleştirebilen uzman bireyler  yetiştirme misyonunu üstlenmiştir.

Amacımız:

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programının eğitim amacı öğrencilerine, farklı disiplinlerin kesişiminde yer alan kamu yönetimi, yerel yönetimler,kent ve çevre alanında  çok yönlü kavramsal ve kuramsal  bilgi donanımı  sağlamak, eleştirel bakış açısı ve bağımsız çalışma yöntemi ile tez  çalışması yapabilme  ve uzmanlaşma olanağı sağlamayı amaçlamaktadır.

Hedefimiz:

Türkiye'nin üst kamu yönetimi örgütlenmesinde yer alan alana ilişkin istihdam alanlarında  program mezunlarının öncelikle tercih edilmesini sağlamak, alanın  en önemli uygulama ve karar verme mevzileri olan yerel yönetimlerde  mezunlarımızı aranan elemanlar haline getirmek, genel olarak sosyal bilimler ve kamu yönetimi formasyonuna hakim, yerel yönetim kent ve çevre konularında özgün bakış açıları kazandırılmış öğrencilerimizle bir ekol oluşturmak temel hedeflerimizdir.
Post date: 2013-12-19 11:34:10
Post date GMT: 2013-12-19 09:34:10

Post modified date: 2013-12-19 11:37:30
Post modified date GMT: 2013-12-19 09:37:30

Export date: Sat Jan 20 16:56:42 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://siyasal.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com