Başvuru Koşulları

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği başvuru koşulları geçerlidir.

Uluslararası İşletmecilik Tezli Yüksek Lisans Programı Başvurularında Aranan Koşullar

ALES puanının en az 55 (ellibeş), Yabancı Dil puanının en az 50 (elli) olması gerekmektedir. Merkezi Yabancı Dil sınavına girmemiş adaylar için üniversitemizin yabancı dil sınavına girme imkanı bulunmaktadır. Yabancı Dil sınav tarihi ve yeri Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından belirlenen yer ve tarihtir.

Adayların değerlendirilmesinde:

  • ALES puanının %50′si

  • Yabancı Dil Puanının %10′u

  • Lisans Bitirme Derecesinin %20′si

  • Mülakat Notunun % 20′si alınarak hesaplanacak başarı puanının en az 65 olması şartı aranır.

Uluslararası İşletmecilik 2. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Başvurularında Aranan Koşullar

ALES ve Yabancı Dil puanı aranmaz.

Değerlendirmede; Lisans Bitirme Derecesi ve Mülakat Notu esas alınır.

17 Ocak 2014
4467 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00