“Sosyal Hizmet, Din ve Siyasa Oluşturmak” adlı çalıştay gerçekleştirildi.

Fakültemiz ile North-Rhine Westphalia Katolik Uygulamalı Bilimler Üniversitesi* (KATHO-NRW) arasında Erasmus Programı  kapsamında yürütülen ortak çalıştay etkinliklerin üçüncüsü “Sosyal Hizmet, Din ve Siyasa Oluşturmak” (Social Work, Religion and Policy Making”  teması altında, 6-7 Mayıs 2014 tarihlerinde Siyasal Bilgiler Fakültesi Vakur Versan Salonu’nda gerçekleştirildi.  Fakülte Dekanı Emrah Cengiz ve Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Adalet Alada’nın açış konuşmalarının ardından çalıştaya geçildi. Çalıştayın ilk sunuşu, KATHO Sosyal Hizmet Fakültesi’nden Joachim Söder’in “Modern Toplumlarda Dinin Değişen Rolü ve Alternatif Moderniteler” başlıklı sunuşuydu. Aynı oturumda, fakültemiz öğretim üyesi Hikmet Kırık “Dini ya da Seküler Sosyal Sorumluluk: Hayırseverlik Algısındaki Değişimler”  üzerine bir sunuş gerçekleştirdi. Öğleden sonraki oturumda önce KATHO Sosyal Hizmet Fakültesi’nden Norbert Frieters-Reerman  “Çatışma Ortamında Göçmenlerin Gereksinimlerine Yönelik Sosyal Hizmetler” konulu Filistin’li göçmenler üzerine yapılmış alan araştırmasını aktardı. Ardından Üsküdar Üniversitesi’nden Abdullah Karatay ise “Türkiye’de Sosyal Hizmetin Değişen Karakteri: Farklılaşma mı Parçalanma mı?” başlıklı bir sunuş yaptı. Çalıştayın ikinci günü Doktora ve Yüksek Lisans öğrencilerinin sunuşlarına yer verildi. KATHO Sosyal Hizmet Fakültesi’nden Yvonne Kahl “Zihinsel Hastalıklardan Etkilenenlerin İçerilmesi ve Katılımı” üzerine yürütmekte olduğu doktora araştırmasının bulgularını aktarırken, aynı fakülteden Nina Hatsikas-Schröder “İnsan Haklarına Dair Bir Meslek Olarak Sosyal Hizmet” konusunda bir sunuş yaptı. SBF, Kamu Yönetimi doktora öğrencisi Dilek Dede, “Kamu Siyasalarının Belirlenmesi ve Uygulanması: Türkiye’de Eğitim Politikalarının İncelenmesi’ başlıklı bir sunuş gerçekleştirdi. Çalıştayın son sunuşunu, İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları yüksek lisans öğrencisi Volkan Pirinçi “Din, Ataerkillik ve Siyasa Oluşturmak: Türkiye’de Kürtaj Örneği” başlığı altına gerçekleştirdi.

Toplantı, izleyicilerin soruları ve yorumlarıyla katkı sundukları oturumlarla sosyal hizmet olgusunu gerek felsefi ve gerekse karşılaştırmalı uygulamalar açısından farklı yönleriyle ele alan ortak çalıştayların “Sosyal Hizmet ve Siyaset” başlığı altında geliştirilerek ve yaygınlaştırılarak sürdürülmesi hedefiyle sonlandırıldı.

 (*) Almanya North-Rhine Westphalia Katolik Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (KATHO-NRW), teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı araştırmalar ve eğitim alanında yoğunlaşmaktadır. 1971’de kurulun Üniversitenin, Aachen, Köln, Münster ve Paderborn olmak üzere dört kampüsü vardır. Katolik Kilisesi tarafından desteklenen KATHO, Sosyal Hizmetler, Sağlık Bilimleri ve Uygulamalı Teoloji alanlarında önemli araştırmalar yürütmekte ve lisans ve yüksek lisans derecelerinde eğitim vermektedir. Araştırmaları; bakım hizmetleri, madde kullanımı ve önleme, sağlık, sosyal psikiyatri, toplumsal cinsiyet, yaşlılık ve engellilik gibi pratik sosyal hizmet alanlarında sürmektedir.  KATHO Sosyal Hizmet Fakültesi ile Fakültemiz arasındaki  Erasmus Hareketlilik Programı kapsamında 2012-2015 döneminde fakültemize 1 öğrenci ve 7 öğretim üyesi gelmiş, fakültemizden 15 öğrenci ve 3 öğretim üyesi gitmiştir.

 

18 Mayıs 2014
1886 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00