Erasmus Giden Öğrenciler

Erasmus+ programı kapsamında yurt dışında eğitim görecek öğrencilerin dikkatine

1) Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu – Erasmus Program (Kurum) Koordinatörlüğünün internet sayfasında giden öğrenciler için hazırlanan “izlenecek yol” yazısını dikkatlice okuyunuz.

2) Aynı sayfada yer alan form ve belgelerden gitmeden önce doldurulması gerekenleri doldurup Erasmus Program Koordinatörlüğüne imzalatınız. Bütün form ve belgeler bilgisayar ortamında doldurulması gerektiğini unutmayınız.

3) Eğitim göreceğiniz yabancı üniversitenin internet sayfasını ziyaret ederek kayıt, başvuru tarihleri, ders seçimi, akademik takvim, barınma olanakları gibi konularda bilgi edininiz, anlamadığınız veya tereddütte kaldığınız hususlarda karşı kurumun Erasmus koordinatörlüğü ile iletişime geçiniz.

4) Kayıt işlemini gerçekleştirdikten sonra kayıt belgelerini Fakülte/Bölüm veya Erasmus Program Koordinatörlüğüne imzalatınız. Gideceğiniz üniversitenin talep etmesi halinde bu belgeleri postayla gönderiniz.

5) Erasmus Program Koordinatörlüğünün internet sayfasında bulabileceğiniz öğrenim anlaşmasını (learning agreement) doldurunuz, ilgili üniversitenin koordinatörüne veya Fakülte Erasmus koordinatörüne imzalatınız. Daha sonra söz konusu belgeyi, Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne teslim ediniz. Erasmus Kurum Koordinatörlüğü gerekli imza ve mühür işlerini yapar. İmza ve mühür işleminin ardından UAİK Erasmus Koordinatörlüğü LA’yı öğrenciye verir. LA’nın bir fotokopisi öğrenci tarafından, “Learning Agreement için Fakülte Yönetim Kurulu Kararı” alınması talebiyle Bölüm Koordinatörüne veya Yardımcısına teslim edilmelidir.

Bir dönem için 30 AKTS’nin (ECTS) tamamlanması zorunludur. Bu belgenin doldurulması öğrencinin sorumluluğundadır. Erasmus programı kapsamında alacağınız derslerin listesine ilgili üniversitenin internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ulaşamadığınız takdirde bu kurumun Erasmus koordinatörlüğünden yardım isteyiniz.

Öğrenim anlaşması (LA) bilgisayarda 2 nüsha olarak hazırlanmalıdır. Anlaşma fakülte/bölüm ve Erasmus Program Koordinatörlüğü tarafından imzalandıktan sonra onay için karşı kuruma e-mail veya faks aracılığıyla gönderilmelidir.

12) Karşı kurumdan kayıt kabul yazısı geldikten sonra harçsız öğrenci pasaportu almak için gerekli muafiyet yazısı ve hibeli/hibesiz vize yazısı için Erasmus Program Koordinatörlüğüne başvurunuz.

13) Vize işlemleri öğrencinin sorumluluğundadır. Bu konuda Erasmus koordinatörlerinin herhangi bir görevi/yetkisi bulunmamaktadır.

14) Vizenizi aldıktan sonra herhangi bir Halk Bankası şubesinden kendi adınıza Euro hesabı açtırınız. Uluslararası geçerliliği olan bir sağlık sigortası yaptırmanız tavsiye edilir.

15) Yurt dışına çıkmadan önce bütün belgelerinizi; ize ve uçak bileti fotokopilerini Erasmus Program Koordinatörlüğüne teslim ediniz.

16) Gitmeden önce seçtiğiniz derslerde sonradan değişiklik yaptığınız takdirde öğrenim anlaşmasının ikinci bölümünü doldurup karşı kuruma onaylatınız. Onaylı anlaşmanın bir örneğini Erasmus Program Koordinatörlüğüne iletiniz, aslını ise Türkiye’ye döndükten sonra mutlaka aynı kuruma teslim ediniz.

17) Hibe ödemesi bir dönem ile sınırlandırılmaktadır. Erasmus öğrenim sürenizi hibesiz olarak uzatmak isterseniz, en kısa zamanda karşı kurumdan onaylı bir yazı alarak Erasmus bölüm koordinatörünüz ile iletişime geçiniz.

18) Yurt dışında eğitim gördüğünüz süre zarfında öğrencilik kaydınızı yenilemekle ve ders seçmekle yükümlü olduğunuzu unutmayınız.

19) Türkiye’ye döndükten sonra bütün belgelerin asıllarını Erasmus Program Koordinatörlüğüne teslim ediniz. Ders saydırma işlemi için not dökümünüzle birlikte Erasmus bölüm koordinatörüne başvurunuz.

20) Gitmeden önce ve Erasmus öğreniminiz süresince ihtiyaç duyacağınız pratik bilgiler için Erasmus programından daha önce yararlanan kişilerle iletişime geçebileceğinizi unutmayınız.

18 Şubat 2015
3023 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00