Diploma ve Çıkış Belgesi için Gerekli Belgeler

2016-2017 Öğretim Yılı  sonunda mezun olan öğrencilere Mezuniyet Belgesi ve Diploma  hazırlanabilmesi için,  öğrencilerin;  mezun olduğu tarihten itibaren en geç 10 gün içinde  aşağıda belirtilen belgeleri Öğrenci Bürosuna teslim etmeleri önemle duyurulur.

Mezun olmasına rağmen mezuniyet belgesi için başvuru yapmayan ve istenilen belgeleri getirmeyenlere Mezuniyet Belgesi ve Diploma hazırlanması mümkün değildir.

ÇIKIŞ  BAŞVURUSU  İÇİN  İSTENİLEN  BELGELER

  • 2 adet nüfuz cüzdan fotokopisi getirilecek, Aslına uygunluğunu kontrol etmek amacıyla nüfus cüzdanının aslı ile birlikte
  • Yabancı uyruklu öğrencilerin noter onaylı pasaport  tercümesi ve pasaport  fotokopisi ( Pasaportlarında anne ve baba adı olmayanlar bağlı bulundukları konsolosluktan veya kendi ülkelerindeki nüfus müdürlüklerinden anne ve baba adının belirtildiği doğum belgesi getirmeleri gerekmektedir.)
  • Öğrenci Kimliği,
  • Siyasal Bilgiler Fakültesi Kütüphanesinden ilişiğinizin olmadığına dair onaylı kütüphane yazısı
  • Yabancı Uyruklu Burslu öğrencilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğünden

getirmeleri gereken ilişkilerinin olmadığına dair yazı.

  • Mezuniyet başvurusu için SBF’nin web sitesinden matbuu dilekçe formu doldurularak çıktısının alınması.
  • İstanbul Üniversitesine bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin, kaldığı yurttan borcu yoktur yazısı getirmesi gerekmektedir.
  • Yabancı uyruklu öğrencilerin ‘Yabancı Uyruklu Kimlik No’ larını gösteren 2 adet internet çıktısı getirmeleri gerekmektedir.

MEZUNİYET DİLEKÇE FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

10 Nisan 2017
4324 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00