Öğrenci Değişim Programları

Kısaca “Farabi Değişim Programı” olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

Farabi Değişim Programı hakkında daha ayrıntılı bilgi, http://farabi.istanbul.edu.tr adresinden edinilebilir. Fakültemiz Farabi Koordinatörü bilgileri aşağıda yer almaktadır. 

 Siyasal Bilgiler Fakültesi Farabi Koordinatörü 
Yrd. Doç. Dr. İlker AKTÜKÜN
iaktukun@istanbul.edu.tr

Yükseköğretim kurumları öğrencilerini AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkez’inin belirlediği seçim kriterlerine göre seçerler. Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanların dikkate alınması ile oluşturulacak nihai puanın en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir. Öğrencilerin puan sıralaması, bölüm veya fakültelerine göre kendi içinde yapılır.

Öğrenci öğrenim ve öğrenci staj başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar aşağıdaki şekildedir:

 • Akademik başarı düzeyi : %50
 • Dil seviyesi : %50

Ulusal Ajans’ın 2017-2018 dönemi için belirlediği öğrenci seçim kriterleri aşağıdaki gibidir. Özellikle Staj Hareketliliğine başvuruda bulunan öğrencilerimizin dikkat etmesi gerekmektedir.

Erasmus öğrenci öğrenim ve öğrenci staj faaliyetinden faydalanmak isteyen adayların aşağıdaki kriterleri taşımaları gerekmektedir:

 • Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı öğrenci olması
 • Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00,  İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması

Değişim programıyla ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi, http://erasmus.istanbul.edu.tr/?p=7994 adresinden edinilebilir. Fakültemiz Erasmus Koordinatörü bilgileri aşağıda yer almaktadır. 

Fakültemizin yurtdışında anlaşması bulunan üniversiteler ve ilgili üniversitelerin Fakültemiz Koordinatörleri aşağıda sıralanmıştır: 

   Siyasal Bilgiler Fakültesi Erasmus Koordinatörü 
  Dr. Öğr. Üyesi Erkan DUYMAZ
  erkan.duymaz@istanbul.edu.tr

  Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Özbebek Tunç

  University of Twente (Twente Üniverstesi)

  Universiteit Leiden (Leiden Üniversitesi)

  Nicolaus Copernicus University in Torun (Torun Nicolaus Copernicus Üniversitesi)

   

  Arş. Gör. Dr.  Mehtap Kayğusuz Akbay

  University of Warsaw (Varşova Üniversitesi)

  Universita delgi Studi di Milano-Bicocca (Milano Üniversitesi)

  University of Ljubljana (Ljubliana Üniversitesi)

  Pedagogical University of Cracow (Krakov Pedagoji Üniversitesi)

   

  Arş. Gör. Dr. Elif Cenkeri

  Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen (Köln Katolik Üniversitesi)

  Frei Universitat Berlin (Berlin Özgür Üniversitesi)

  Eberhard Karls Universitat Tübingen (Tübingen Eberhard Karls Ünivesitesi)

  Universitat zu Köln (Köln Üniversitesi)

  Ruhr-Universitat Bochum (Bohum-Ruhr Üniversitesi)

   

  Arş. Gör. Merve Samioğlu

  Universitat Hamburg (Hamburg Üniversitesi)

  New Bulgarian University (Yeni Bulgar Üniversitesi)

  University of Ostrava (Ostrava Üniversitesi)

   

  Arş. Gör. Ayşecan Hazal Ak Yıldırım

  Universita di Siena (Siena Üniversitesi)

  Universita degli Studi di Fiernze (Floransa Üniversitesi)

  Universita delgi Studi di Pavia (Pavia Ünviersitesi)

   

  Arş. Gör. Bilal Nergiz

  Universidad Autonoma de Madrid (Madrid Otonom Üniversitesi)

  Universidad de Granada (Granada Üniversitesi)

  Universite Paris Ouest Naterre La Defense (Nanterre Üniversitesi)

  Jagiellonian University (Jagiellonian Üniversitesi)

  Mevlana Değişim Programı (MDP), yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır.

  Diğer değişim programlarından farkı, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

  Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az 1, en fazla 2 yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta, en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına program kapsamında gelerek eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler.

  Öğrencilere değişim programına katıldıkları süre boyunca ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. Program kapsamında, burslu MDP öğrencisine, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katına kadar, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda burs ödenebilmektedir.

  MDP’ye katılmak için örgün öğretim olma şartı aranan öğrencilerde, ön lisans ve lisans için dört üzerinden 2.50 genel not ortalaması, yüksek lisans ve doktora öğrencileri içinse 3.00 genel not ortalaması istenmektedir. Öğrencilerin başvuru değerlendirmesinde %50 dil yeterliliği ve %50 genel not ortalaması etkili olmaktadır.

  MDP Protokolü imzalayan yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları ve öğrenciler, Türkiye’de kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisinden (İstanbul Üniversitesi için: mevlana.istanbul.edu.tr) ya da http://mevlana.yok.gov.tr internet adresinden gerekli evraklara ulaşabilir ve gerekli formları eksiksiz doldurarak MDP kurum koordinasyon ofisine teslim ederek başvurusunu gerçekleştirebilirler.

  Fakültemizin, öğrencilerimize yönelik olarak şu üniversitelerle anlaşmaları bulunmaktadır:


  Azerbaijan State Economy University

  Öğrenim Dili: İngilizce ve Türkçe                              

  Anlaşma özellikleri: Karşılıklı olarak en az 1 en fazla 2 sömestr süreli, 2 öğrenci kontenjanına sahip.

  South Korea Chungam National University

  Öğrenim Dili: Korece ve İngilizce

  Anlaşma Özellikleri: Karşılıklı olarak en az 1 en fazla 2 sömestr süreli, 3 öğrenci kontenjanına sahip.

  Kazakhstan L.N.Gumilyov Eurasian National University

  Öğrenim dili: Kazakça ve İngilizce

  Anlaşma Özellikleri: Karşılıklı olarak en az 1 en fazla 2 sömestr süreli, 3 öğrenci kontenjanına sahip

  Kyrgyzstan International University                                   

  Öğrenim dili: Kırgızca ve İngilizce                                                                

  Anlaşma özellikleri: Karşılıklı olarak en az 1, en fazla 2 sömestr süreli, 3 öğrenci kontenjanına sahip.


  Mevlana Programı Hakkında Detaylı Bilgi için Tıklayınız.

   

  Siyasal Bilgiler Fakültesi Mevlana Koordinatörü

   
   

  Yrd. Doç. Dr. Berrin OKTAY YILMAZ

   

  berrinok@istanbul.edu.tr