İstanbul Üniversitesi’nin Jean Monnet Modülü Başarısı
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Özgün Erler Bayır'ın "AB'nin Geleceği: Güvenlik, Ekonomi ve Transatlantik İlişkileri" başlıklı başvurusu Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen Jean Monnet Modülü’nü kazanma başarısı gösterdi. 3 yıl boyunca devam edecek modülde AB’nin geleceği, ekonomi, güvenlik ve transatlantik ilişkileri bağlamında tartışılacak.


Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında görevli Doç. Dr. Özgün Erler Bayır’ın “Future of EU: Security, Economy and Transatlantic Relationship (AB'nin Geleceği: Güvenlik, Ekonomi ve Transatlantik İlişkileri) başlıklı Jean Monnet Modülü başvurusu, değerlendirilen 1447 proje başvuru arasından fonlanmaya hak kazandı.  


AB hakkındaki bilgi birikiminin öğrenciler arasında genişletmeyi, yaygınlaştırmayı ve AB'nin geleceğinin farklı boyutlarda araştırılmasını teşvik etmeyi amaçlayan modül, 2020-2021 akademik yılından itibaren 3 yıl boyunca İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden proje ortağı Doç.Dr.Oğuz Demir ile birlikte yürütülecektir. Modül, farklı ancak birbiri ile yakından alakalı 3 alana odaklanıyor: ekonomi, güvenlik ve transatlantik ilişkileri.


Avrupa Birliğinin Geleceği Öğrencilerle Birlikte Değerlendirilecek

2020-21 akademik yılı dahil 3 yıl boyunca devam edecek modülde, her akademik yıl için 1 lisans ve 1 yüksek lisans dersi ile AB’nin geleceği, ekonomi, güvenlik ve transatlantik ilişkileri bağlamında multidisipliner bir bakışla değerlendirilecek.

Toplamda 3 yıl süresince 150 öğrencinin 252 saat ders alacağı Jean Monnet Modülünde, öğrenciler sadece ders anlatımı değil simülasyon, olay analizi gibi aktivitelerle de AB’nin geleceğine dair teorik ve pratik tartışmayı gerçeğe yakın senaryolarla deneyimleme, anlama ve çözüm üretebilme şansı yakalayacak.


Akademi ve Akademi Dışı Paydaşlar Bir Araya Gelecek

Akademi ve akademi dışı paydaşların öğrencilerle bir araya geleceği aktiviteler de modüle eşlik edecek. Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için tasarlanmış akademi dışındaki paydaşlarla da bir araya gelinmesi hedefleniyor. Lisansüstü öğrenciler, öğretim üyeleri ve politika yapıcılar için tasarlanmış çalıştayların yanı sıra STK'lara, paydaşlara, bürokratik kurumlara, düşünce kuruluşlarına, akademisyenlere ve diğer ilgili kişilere yönelik seminer dizisi ile yaklaşık 300 kişi 3 yıl içinde bir araya gelecek.


Jean Monnet Modül Programı Nedir?

Küresel ölçekte yükseköğretimdeki Avrupa Birliği çalışmalarının mükemmelliğini teşvik eden “Jean Monnet Modülü” programı, akademisyenler, araştırmacılar ve AB politika yapıcıları arasında köprü kurmayı amaçlamaktadır. AB çalışmaları üzerine eğitim programları veya kursları içeren Modüller, AB çalışmalarında belirli bir konuya veya disipline odaklandığı gibi çok disiplinli olabilirler.


Galeri