Örgün Öğretim Derslerinin Uzaktan Eğitim Yöntemi ile Yürütülmesi Hakkında

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını dolayısıyla yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, 18.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere bazı kararlar alınmıştır. Bu çerçevede derslerin teorik kısımlarının üniversitelerin imkânları doğrultusunda uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülmesine olanak sağlanmıştır.

İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) aracılığıyla sahip olduğu eğitim materyallerinin yanında ön lisans, lisans ve lisansüstü örgün eğitim programlarındaki dersleri yürütmek üzere yeni içeriklerin hazırlanması için gerekli çalışmaları ivedilikle başlatmıştır.

Bu amaçla İstanbul Üniversitesi'ne özel olarak “Öğrenme Yönetim Sistemi” geliştirilmiş ve tüm düzeylerdeki eğitimlerin aksamadan devam etmesi için gerekli olan altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin sisteme kolayca entegre olabilmeleri amacıyla Öğrenme Yönetim Sistemi'nin kullanımına ilişkin detaylı bir kılavuz 22 Mart 2020 tarihinde yayınlanacaktır.


Orijinal duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız