Sisteme Yüklenemeyen Vize Sınavları ile İlgili Önemli Duyuru

Vize sınavlarını ve ödevlerini ÖYS'ye yüklediği halde cevap kağıdı sisteme işlenmeyen öğrencilerin 25 Haziran Perşembe günü mesai bitiminde kadar yaşadıkları problem ile ilgili puan düzeltme taleplerini bildiren bir dilekçe yazarak kendi birimlerine başvurmaları gerekmektedir. Yapılan başvuruların incelenmesi sonucunda sınav puanlarında gerekli değişiklikler yapılacaktır.