"Türkiye’deki Suriyeli Öğrencilerin Yüksek Öğretime Katılımı: Kurumsal bir Yaklaşım" Kitabı Yayınlandı

Syrian Students’ Participation in Higher Education in Turkey: An Institutional Perspective

WESREF-IU (Welcoming Syrian Refugees to Istanbul University: Improving Capacity and Knowledge Sharing) Projesi kapsamında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyeleri Dr.Öğretim Üyesi Zeynep Özde Ateşok, Prof.Dr. Ayşegül Komşuoğlu ve Prof.Dr. Y. Yeşim Özer tarafından hazırlanan “Syrian Students’ Participation in Higher Education in Turkey: An Institutional Perspective” (Türkiye’deki Suriyeli Öğrencilerin Yüksek Öğretime Katılımı: Kurumsal bir Yaklaşım) isimli kitap İstanbul Üniversitesi Yayınevi tarafından yayınlandı.

AB tarafından “Horizon 2020” kapsamında desteklenen proje, İstanbul Üniversitesi koordinatörlüğünde 2019 yılında tamamlandı. Uluslararası ve ulusal akademik kurum, uluslararası örgütler,  STK’lar ve araştırmacıların katılımı ile çok disiplinli ve paydaşlı bir yaklaşım ile tamamlanan proje İstanbul Üniversitesi’nin “Horizon 2020” kapsamında desteklenen ilk proje yürütücülüğü olma özelliğini de taşımaktadır. Proje, bir araştırma üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi’nin köklü bir Fakültesi olan Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin özellikle uluslararası projeler alanındaki öncü rolünü ve Üniversitemizin araştırma potansiyeline katkısını ortaya koymaktadır.

Zorunlu kitlesel göç karşısında, göç yönetişiminin en önemli boyutlarından olan yükseköğretim politika ve süreçlerinin kapsamlı bir analizini sunmayı hedefleyen proje süresince, saha çalışmalarına ek olarak, uluslararası seminerler, çalıştaylar ve bilgilendirme programları ile öğrenci odaklı destek programları olmak üzere değişik etkinlikler yürütüldü. Projenin bir çıktısı olarak hazırlanan kitap, yaşanan yoğun göç sürecinde kurumların Suriyeli öğrencilere ve araştırmacılara yönelik, erişim, katılım ve uyum süreçlerini desteklemek amaçlı gerçekleştirilen etkinlikleri, saha çalışmalarını ve pilot destek mekanizmalarını akademik bir yaklaşımla değerlendirmektedir. En çok Suriyeli öğrenci kabul eden yükseköğretim kurumları arasında bulunan Gaziantep, İstanbul ve Karabük Üniversitelerinde gerçekleştirilen saha çalışmaları ile İstanbul Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen akademik ve sosyal destek programları ile ulusal ve uluslararası etkinliklerin detaylı bir şekilde irdelendiği kitap ayrıca detaylı bir alan yazını da içermektedir.

Toplumsal sorumluluk bilinci ile toplum ve akademi arasındaki bilgi paylaşımı ve işbirliğini destekleyen proje ve kitap, Suriyeli öğrenci ve araştırmacıların farklılaşan ihtiyaç ve gereksinimlerinin tespiti ve bunlara uygun politika ve destek mekanizmaları geliştirilmesi ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımı yolu ile bu konudaki araştırmalar için bir yol açmayı, yeni tartışmalara katkı sağlamayı hedeflemektedir.

https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/book/syrian-students-participation-in-higher-education-in-turkey-an-institutional-perspective/home