Yaz Okulu Duyurusu

YAZ OKULU DUYURUSU

Üniversitemiz öğrencilerine başka üniversitelerin yaz okulunda aldıkları dersleri kendi Fakültelerinde saydırabilmeleri için senatonun 18.06.2015 tarihli toplantısında karar alınmıştır. Alınan karar doğrultusunda başka Üniversitelerin yaz okulunda ders almak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir.

  • Öğrencilerimizin başka üniversitelerin yaz okulunda almak istedikleri derslerin ders içeriklerinin Fakültemizdeki derslerin ders içerikleriyle en az %70 uyumlu olması gerektiğinden ilgili üniversiteden ders içeriği getirmeleri,
  • Alınmak istenilen derslerin ulusal ya da AKTS kredilerini gösteren belge getirmeleri,
  • Alınmak istenilen derslerin toplamının en fazla 10 kredi(ulusal) olması gerekmektedir. Yaz okulundan toplamda eğitim öğretim süresi boyunca en fazla 20 kredilik (ulusal) ders alabilir.
  • Öğrencilerimiz son kayıtlı oldukları dönem ve alt dönemlerden ders alabilirler.
  • Öğrencilerimiz Transkriptinde görünen FF olan dersleri ile birlikte DD ve DC olan harf notlarını yükseltmek amacıyla ders alabilirler.
  • Öğrencilerimiz son kayıtlı oldukları dönem ve alt dönemlerden hiç almadığı dersleri de alabilirler.

BAŞVURULAR 24 HAZİRAN 2020 - 24 TEMMUZ 2020 TARİHLERİ ARASINDADIR.

Öğrencilerimizin başka üniversitelerin yaz okullarından ders almayı talep eden dilekçeleri bölüm komisyon önerileri doğrultusunda Fakültemiz Yönetim Kurulunda görüşülecek ve uygun bulunanlar kabul edilecektir. Yaz okulundan ders almaya hak kazanan öğrencilerimize değerlendirme sonucu başvuru dilekçelerinde bulunan mail adreslerine bildirilecektir. Öğrencilerimizin ilgili üniversitenin yaz okuluna devam edip, aldıkları notları tekrar Fakültemize onaylı belge ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

Yaz Okulu Başvuru Formu'na ulaşmak için tıklayınız