Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programı

Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programımız, 2018-2019 akademik yılında eğitime başlayacaktır. 30 kişilik kontenjana sahip olan yeni programımızda temel olarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinin farklı boyutlarını konu edinen dersler İngilizce olarak yer almaktadır. Bu kapsamda öğrencilerimizin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarındaki temel kavramsal tartışmalara ve kuramsal yaklaşımlara interdisipliner bir bakış açısıyla hakim olmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca programımızda güncel gelişmeleri ve tartışmaları içeren dersler de bulunmaktadır.

Programın temel hedefi öğrencilerimize Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki bilgilerini hayata geçirebilme; toplumsal ve siyasal problemleri saptama, tanımlama, veri toplama, analiz etme ve yorumlama ile karşılaştırma yapabilme ve farklı alanlarla ilişkilendirebilme becerisini kazandırmaktır. Öğrencilerimizin mesleki ihtiyaçlara yanıt verebilecek nitelikte İngilizce dilini kullanabilmeleri de esas amaçlar arasında yer almaktadır. Küreselleşme koşullarında bir yabancı dile hakim olmak, bireylere iş yaşamlarında önemli bir avantaj sağlamaktadır. Ayrıca mezuniyet sonrasında öğrencilerimizin kamu kurumlarında, özel sektörde veya sivil toplum kuruluşlarında mesleklerini kolaylıkla icra edebilmeleri için gerekli eğitsel ve teknik altyapının tesis edilmesi programımızın öncelikleri arasındadır. 


Genel itibarıyla programımız yeni bir vizyona sahip, merak eden, araştıran, sorgulayan ve çözüm bulan bireylerin yetişmesine imkan sağlayacaktır. Yine öğrencilerimizin bilgiye ulaşma ve üretme konusunda yeni yöntemleri takip etmesi, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile mesleki, kamusal etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olması sağlanacaktır.