Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. Sınıf Ders Programı

SAAT
PAZARTESİSALIÇARŞAMBAPERŞEMBECUMA
09:00
09:50
Tedarik Zinciri Yönetimi (S)
Prof. Dr. Murat Erdal
Prefabrik Derslik - 3
Pazarlama Yönetimi (S)
Prof. Dr. Emrah Cengiz
Prefabrik Derslik - 4
---------------------
İdari Yargı (S)
Yrd. Doç. Dr. Şebnem Sayhan
Prefabrik Derslik - 2
Diplomatik Yabancı Dil -4 (Z)
Dr. Nevio Cristante
Prefabrik Derslik - 6
Orta Doğu'da Toplum ve Siyaset (S)
Yrd. Doç. Dr. Erhan Keleşoğlu
Prefabrik Derslik - 5
Demokrasi Teorisi (S)
Yrd. Doç. Dr. Ateş Uslu
Prefabrik Derslik - 6

08.30 - 10.30
AFET KÜLTÜRÜ (UZAKTAN EĞİTİM)
Doç. Dr. Ferhat ÖZÇEP
10:00
10:50

Tedarik Zinciri Yönetimi (S)
Prof. Dr. Murat Erdal
Prefabrik Derslik - 3
Pazarlama Yönetimi (S)
Prof. Dr. Emrah Cengiz
Prefabrik Derslik - 4
---------------------
İdari Yargı (S)
Yrd. Doç. Dr. Şebnem Sayhan
Prefabrik Derslik - 2
Diplomatik Yabancı Dil -4 (Z)
Dr. Nevio Cristante
Prefabrik Derslik - 6
Orta Doğu'da Toplum ve Siyaset (S)
Yrd. Doç. Dr. Erhan Keleşoğlu
Prefabrik Derslik - 5
Demokrasi Teorisi (S)
Yrd. Doç. Dr. Ateş Uslu
Prefabrik Derslik - 6
11:00
11:50
Tedarik Zinciri Yönetimi (S)
Prof. Dr. Murat Erdal
Prefabrik Derslik - 3
Pazarlama Yönetimi (S)
Prof. Dr. Emrah Cengiz
Prefabrik Derslik - 4
---------------------
İdari Yargı (S)
Yrd. Doç. Dr. Şebnem Sayhan
Prefabrik Derslik - 2
Diplomatik Yabancı Dil -4 (Z)
Dr. Nevio Cristante
Prefabrik Derslik - 6
Orta Doğu'da Toplum ve Siyaset (S)
Yrd. Doç. Dr. Erhan Keleşoğlu
Prefabrik Derslik - 5
12:00
12:50
Stratejik Yönetim (S)
Prof. Dr. Esra Nemli Çalışkan
Prefabrik Derslik - 4
------------------------
Uluslararası Göç ve Nüfus Hareketleri (S)
Doç. Dr. Nurcan Özgür Baklacıoğlu
Prefabrik Derslik - 6
Ticaret Hukuku (S)
Yrd. Doç. Dr. Ferhat Erçin
Prefabrik Derslik - 4
Ceza Muhakemesi Hukuku (S)
Yrd. Doç. Dr. Tuğhan Serim
Prefabrik Derslik - 5
13:00
13:50
Uluslararası Örgütler (Z)
Prof. Dr. Rauf Versan-
Doç.Dr. Zeynep Kıvılcım
Prefabrik Derslik - 1
Stratejik Yönetim (S)
Prof. Dr. Esra Nemli Çalışkan
Prefabrik Derslik - 4
------------------------
Uluslararası Göç ve Nüfus Hareketleri (S)
Doç. Dr. Nurcan Özgür Baklacıoğlu
Prefabrik Derslik - 6
Ticaret Hukuku (S)
Yrd. Doç. Dr. Ferhat Erçin
Prefabrik Derslik - 4
Ceza Muhakemesi Hukuku (S)
Yrd. Doç. Dr. Tuğhan Serim
Prefabrik Derslik - 5
14:00
14:50
Uluslararası Örgütler (Z)
Prof. Dr. Rauf Versan-
Doç.Dr. Zeynep Kıvılcım
Prefabrik Derslik - 1
Stratejik Yönetim (S)
Prof. Dr. Esra Nemli Çalışkan
Prefabrik Derslik - 4
------------------------
Uluslararası Göç ve Nüfus Hareketleri (S)
Doç. Dr. Nurcan Özgür Baklacıoğlu
Prefabrik Derslik - 6
Ticaret Hukuku (S)
Yrd. Doç. Dr. Ferhat Erçin
Prefabrik Derslik - 4
Ceza Muhakemesi Hukuku (S)
Yrd. Doç. Dr. Tuğhan Serim
Prefabrik Derslik - 5
15:00
15:50
Türk Siyasal Hayatı (Z)
Doç. Dr. Mehmet Ö. Alkan
Prefabrik Derslik - 3
Uluslararası Örgütler (Z)
Prof. Dr. Rauf Versan-Doç.Dr. Zeynep Kıvılcım
Prefabrik Derslik - 1
----------------------------------
Küresel Çevre Siyaseti (S)
Doç. Dr. Sevim Budak
Prefabrik Derslik - 5
Bilim Felsefesi (S)
Prof. Dr. Birsen Hekimoğlu
Prefabrik Derslik - 3
Sermaye Piyasası ve Mali Kurumlar (S)
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Sırma
Prefabrik Derslik - 5
----------------------
Türkiye’de Edebiyat, Toplum ve Siyaset (S)
Yrd. Doç. Dr. Sinan Yıldırmaz
Prefabrik 1
Topics In Political History (Z)
Yrd. Doç. Dr. Sinan Yıldırmaz
Prefabrik Derslik - 3
------------------
Finansal Yönetim (S)
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Sırma
Prefabrik Derslik - 2
16:00
16:50

Türk Siyasal Hayatı (Z)
Doç. Dr. Mehmet Ö. Alkan
Prefabrik Derslik - 3
Küresel Çevre Siyaseti (S)
Doç. Dr. Sevim Budak
Prefabrik Derslik - 5
Bilim Felsefesi (S)
Prof. Dr. Birsen Hekimoğlu
Prefabrik Derslik - 3
Sermaye Piyasası ve Mali Kurumlar (S)
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Sırma
Prefabrik Derslik - 5
----------------------
Türkiye’de Edebiyat, Toplum ve Siyaset (S)
Yrd. Doç. Dr. Sinan Yıldırmaz
Prefabrik 1
Topics In Political History (Z)
Yrd. Doç. Dr. Sinan Yıldırmaz
Prefabrik Derslik - 3
------------------
Finansal Yönetim (S)
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Sırma
Prefabrik Derslik - 2
17:00
17:50
Türk Siyasal Hayatı (Z)
Doç. Dr. Mehmet Ö. Alkan
Prefabrik Derslik - 3
Küresel Çevre Siyaseti (S)
Doç. Dr. Sevim Budak
Prefabrik Derslik - 5
Bilim Felsefesi (S)
Prof. Dr. Birsen Hekimoğlu
Prefabrik Derslik - 3
Sermaye Piyasası ve Mali Kurumlar (S)
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Sırma
Prefabrik Derslik - 5
----------------------
Türkiye’de Edebiyat, Toplum ve Siyaset (S)
Yrd. Doç. Dr. Sinan Yıldırmaz
Prefabrik 1
Topics In Political History (Z)
Yrd. Doç. Dr. Sinan Yıldırmaz
Prefabrik Derslik - 3
------------------
Finansal Yönetim (S)
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Sırma
Prefabrik Derslik - 2
18:00-19:00Şehir ve Kültür İstanbul (Uzaktan Eğitim)
Prof.Dr.Ahmet Kala

* “Pazarlama Yönetimi (S)” ve “İdari Yargı (S)” dersleri birlikte alınamaz.

** “Stratejik Yönetim (S)” ve “Uluslararası Göç ve Nüfus Hareketleri (S)” dersleri birlikte alınamaz.

*** “Uluslararası Örgütler (Z)” ve “Küresel Çevre Siyaseti (S)” dersleri birlikte alınamaz.

***** “Sermaye Piyasası ve Mali Kurumlar (S)” ve “Türkiye’de Edebiyat, Toplum ve Siyaset (S)” dersleri birlikte alınamaz.

****** “Topics In Political History (Z)” ve “Finansal Yönetim (S)” dersleri birlikte alınamaz.

******* 6. yarıyılın Zorunlu dersleri: “Uluslararası Örgütler (Z)”, “Türk Siyasal Hayatı (Z)”, “Topics In Political History (Z)” ve “Diplomatik Yabancı Dil – 4 (Z)” dersleridir.
Bu derslerin yanında en az 2 seçmeli ders başarı ile tamamlanmalıdır.

03 Mart 2015
31803 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00