Kütüphane

 

SBF KÜTÜPHANESİNDE ONLINE TARAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ İÇERİSİNDE FAALİYET GÖSTERMEKTEDİR.

KÜTÜPHANE HAKKINDA

Siyasal Bilgiler Fakültesi Kütüphanesi, 1979 yılında Fakülte’nin eğitim ve öğretim hayatına başlamasıyla birlikte, Fakülte binasının içinde faaliyete geçmiştir.

Kütüphanemizde 2000-2012 yıllarında Yordam Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı kullanılmıştır. 2013 yılı itibarıyla Merkez Kütüphaneye uyumlu olarak SirsiDynix otomasyon programı kullanılmaktadır. Kitaplar Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları II’ ye göre kataloglanmakta ve DEWEY Onlu Sınıflandırma Sistemine göre sınıflandırılmaktadır. Raflara sınıflama numarasına göre alfabetik olarak yerleştirilmekte olan yayınlardan açık raf sistemi ile yararlanılmaktadır.

Kütüphane kullanıcıları; Fakülte öğrencileri ve dışarıdan gelen öğrenciler, Fakülte akademik ve idari personeli ve diğer araştırmacılardır.

Bibliyografik tarama dışarıdan ya da kütüphane içindeki bilgisayarlardan yapılabilmektedir.

Katalog Tarama: http://kutuphane.istanbul.edu.tr/

İ.Ü.SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ KURALLARI

A. Kitap Ödünç Verme Kuralları

Madde 1: Sadece İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ödünç kitap alabilir.

Madde 2: Aynı anda en fazla öğrenciler 3, öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri 5 adet kitap ödünç alabilir. Ödünç alma süresi öğrenciler için 1, öğretim üyeleri için 2 haftadır. Başka bir okuyucu tarafından istenmediği takdirde, ödünç alınan kitapların iade süresi uzatılabilir.  Belirlenen sürenin sonunda kitaplar iade edilmelidir.

Madde 3: Zamanında iade edilmeyen yayınlar için ceza uygulaması yapılır.

Madde 4: Üzerinde iadesi gecikmiş kitap olan kullanıcılar, kitapları iade etmeden ödünç kitap alamaz veya kullanma sürelerini uzatamazlar.

Madde 5: Ödünç alınan kitabın kaybedildiği ya da yıpratıldığı hallerde;

Kütüphane kullanıcısı, kaybettiği kitabı temin ederek 15 gün içinde kütüphaneye iade etmekle yükümlüdür.

Madde 6: Kütüphaneden ödünç alınacak yayının sadece asıl kullanıcı sorumluluğunu almalıdır. Hiç kimse bir başkası adına kitap alamaz.

Madde 7: Çeşitli nedenlerle birimlerinden ayrılan kütüphane kullanıcıları, üzerlerindeki birim kütüphanesine ait olan kitapları iade edip ilişik kesme belgesi almadıkça birim yöneticileri kurumla olan ilişkilerini kesemez.

Madde 8: Hiçbir süreli yayın ile yayımlanmamış yüksek lisans ve doktora tezleri dahil diğer referans yayınları ödünç alınamaz. Bunun dışında Kütüphane Müdürlüğü, belirleyeceği kitapların ödünç verilmesine sınırlama getirebilir.

B. Kütüphane Kullanım Kuralları

1. Kütüphane’nin kitap ve dergi muhafaza edilen bölümlerine hiçbir şekilde çanta, palto veya benzeri eşya ile girilemez. Bu gibi eşyaların kilitli dolaplara konulması gerekmektedir.

3. Fakültemiz mensupları dışındaki kişilere ödünç kitap hizmeti verilmemektedir. Bu kişilere yalnızca fotokopi hizmeti sunulmaktadır.

4. Kitaplara, dergilere ve tüm kütüphane malzemelerine (bilgisayar, masa, sandalye vs.) zarar verildiği tespit edilirse kullanıcı uyarılır, tekrarı halinde kullanıcı kütüphane hizmetlerinden men edilir.

5. Kütüphanemizdeki öğrenci bilgisayar laboratuarından öncelikle Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri yararlanır. Bilgisayar sayısının yeterli olduğu zamanlarda diğer kullanıcılar da faydalanabilir.

6. Öğrenci bilgisayar laboratuarının araştırma amaçlı kullanılması gerekmektedir. Amaç dışı kullanımın tespiti halinde, ilgili öğrenci bilgisayar laboratuarını bir daha kullanamaz.

7. Kütüphaneye şişelenmiş su dışında hiçbir içecek veya yiyecek getirilemez.

8. Her türlü kütüphane hizmetinden yararlanılması sırasında, sessiz olunmalı ve diğer kullanıcıları rahatsız edecek davranışlardan kaçınılmalıdır.

9. Raflardan alınmış kitaplar masalarda bırakılmalı, rafa yerleştirmeye çalışılmamalıdır.

10. Özel eşyaların kütüphanede kaybolması ya da çalınmasının sorumluluğu Kütüphaneye ait değildir.

Kütüphaneler Arası Ödünç İsteme:

Yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerden İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi aracılığıyla ödünç kitap ve makale istenmektedir. Bunların posta ücreti ve yurtdışı fotokopi, gönderme ücretleri okuyucu tarafından
karşılanmaktadır.

Online Erişimli Dergiler için tıklayınız

VERİTABANLARINA ERİŞİM İÇİN;

Veritabanları IP tanımlı ve şifresizdir. İ.Ü. sınırları içerisinde direkt veritabanı adresinden girilir. Evden ya da ofisten erişim için bilgisayarınızdan “proxy yapılandırma” ayarlarını uygulamanız gerekmektedir.

Proxy ayarları için;

İ.Ü. Merkez Kütüphanesi, (http://www.kutuphane.istanbul.edu.tr/ ) adresinden, “Duyurular” başlığı altında, “Evden bağlantı için yapmanız gerekenler ve genel bilgiler” butonundan detaylı bilgilere ulaşılmaktadır.

Personel

Uzm. Kadriye Kurt (sorumlu)