Yönetmelikler ve Yönergeler

Aşağıda ismi belirtilen İstanbul Üniversitesi Yönetmeliklerine ulaşmak için lütfen üzerlerini tıklayınız:

Lisans

İ.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik (YÖK)

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik (YÖK)

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik [Dikey Geçiş] (YÖK)

Lisansüstü

Yükseköğretim Kurumları Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (ÜAK)

İ.Ü. Çift veya Ortak Tek Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Yönetmeliği

Diğer

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği (YÖK)

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği (YÖK)

Açık Yükseköğretim Yönetmeliği (YÖK)

Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği (YÖK)

Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (YÖK)

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik