Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Bölüm Hakkında

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, gerek merkezi idare ve gerekse de yerel yönetimleri kapsayan devlet idare sisteminde karar ve politika oluşturma süreçlerinin bilimsel ve rasyonel çerçevede oluşturulması konusuyla ilgilidir. Küreselleşmenin giderek artan etkisi göz önüne alındığında giderek önem kazanan yerel ve ulusal yönetimler düzeyinde kamu örgütlerinin yapılanmasını ve yönetimini inceler ve ulus üstü seviyede oluşturulan siyasalarının uygulanmasına odaklanır.  Bu çerçevede siyaset biliminin hukuk, iktisat ve maliye disiplinlerinin; çevre, mekân ve toplum ilişkilerinin kesiştiği bir düzlem üzerinde biçimlenir. Bu anlamıyla kamu yönetimi disiplini yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde gerçekleşen siyasal, sosyal ve ekonomik değişimleri anlamamıza ve anlamlandırmamıza yardımcı olan bir disiplindir.  

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplinleri, siyaset ve yönetim alanlarının hem kuramsal tartışmalarına hem uygulamadaki yansımalarına ilişkin zengin bir program çerçevesi sunar. Bundan da anlaşılacağı gibi bölüm, öncelikle devlet idaresi için gereksinim duyulan uzman personel yetiştiren bir bölümdür. Gerek merkezi yönetim kurumları olarak bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarında gerekse de yerel yönetimlerin uzman ihtiyaçlarını karşılar. Mezunları genellikle kaymakam, idari hâkim ve vergi müfettişi başta olmak üzere her çeşit uzmanlıklar için ihtiyaç duyulan asgari bilgi ve beceri ile donanmış olarak mezun olurlar. Bu becerileri dolayısıyla da aynı zamanda özel sektörde, başta bankacılık ve finans iç dış denetim firmaları olmak üzere istihdam edilmektedir. Bölümümüz, hem kamu yönetimi ve ilgili disiplinler hem siyaset bilimi alanlarında sunduğu eğitimin kapsamı ve niteliğiyle alanının Türkiye’deki en önemli akademik merkezlerinden biridir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde Hazırlık Sınıfıyla birlikte 5 yıllık örgün öğrenim süresince derslerin yüzde 30’u zorunlu İngilizce olarak yapılmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü aynı zamanda “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” dalında Yüksek Lisans ve Doktora programları;  “Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları”,  “Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler” ve “Ekonomi ve Yönetim” Yüksek Lisans programları ile uzmanlıklarını geliştirmek veya bu alanlarda akademik çalışma yapmak isteyenlere hizmet sunmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde 6 Anabilim Dalı bulunmaktadır:

 • Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı
 • İktisat Anabilim Dalı
 • Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı
 • Maliye Anabilim Dalı
 • Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
 • Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

Bölümümüz, Fakültemizin kuruluşuyla birlikte 1979 yılından bu yana kamu yönetimi alanında Türkiye'nin önde gelen bölümlerinden biri olarak,

 • Evrensel bilgiyle donatılmış,
 • Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası toplumun, politik, idari ve iktisadi sorunlarına duyarlı,
 • Bunlara dönük özgün çözümler üretebilen,
 • Kamusal ve mesleki etiğe sahip öğrenciler yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

Bölümümüzün vizyonu; saygın kurumsal kimliğin taşıyıcısı olarak;

 • Evrensel, çağdaş bilgi donanımlı,
 • Özgün düşünce geliştirebilen,
 • Nitelikli ve etik kamusal değerlerle yetiştirdiği öğrencileri ile alanında öncelikli tercih edilen bir bölüm olmaktır.

Bölümümüzde yürütülmekte olan tüm derslere ve ders içeriklerine 

http://ebs.istanbul.edu.tr/home/program?id=1181

linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.