Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisansüstü Programları

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programında öğrencilerimiz akademik hayatta uzmanlaşmanın ve bilimsel çalışma yürütebilmenin ilk basamağını gerçekleştirmektedirler. Müfredatı oldukça güçlü bir program olarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programımıza katılan ve başarıyla mezun olabilenler, gerek kamu sektöründe gerek akademide ve gerekse de özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında çeşitli iş imkanlarından faydalanırken lisans derecelerinin üzerine lisansüstü seviyede bir İstanbul Üniversitesi tecrübesi de eklenince, bir adım daha önde yer alabilmekte ve kendi kariyerlerini güçlendirebilme şansını elde edebilmektedirler. Yüksek lisans programımız ayrıca ileride doktora çalışması da yürütmeyi hedefleyenlere yol göstermekte ve katkı sağlamaktadır.

Siyaset Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans Programında katılımcılara siyasal hayat ve kurumlar, siyasal düşünceler ve ideolojiler, siyaset sosyolojisi, siyasal tarih gibi alanlarda yoğunlaşma olanağı tanıyacak olan dersler yer almaktadır. Programın temel amacı, katılımcıların siyasal hayat, siyasal düşünceler ve toplumsal cinsiyet gibi konular üzerinde eleştirel çözümlemeler yapmalarına olanak tanıyacak olan bir kavramsal çerçeve ve entelektüel donanım edinmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin Siyaset Bilimi hakkında araştırmaya dayalı bilgi üretme becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri konu üzerine güncel literatürü tarayarak özgün nitelik taşıyan bir dönem sonu projesi hazırlamaları beklenmektedir.

Program, öğrencilere uluslararası ilişkiler alanında kapsamlı bir akademik eğitim sağlar. Uluslararası İlişkiler bölümü tezsiz yüksek lisans öğrencileri ve mezunları arasında bürokrasi, hükümet dışı örgütler, hükümetler arası örgütler, ve çok uluslu şirketlerde çalışan kişiler yer almakladır. Mezun öğrenciler, gereken ALES ve Yabancı Dil yeterlilik koşullarını yerine getirmeleri durumunda Uluslararası ilişkiler veya benzer alanlarda tezli yüksek lisans programlarına geçiş yapabilirler. Program, farklı lisans programları mezunlarına, devlet ve askeri personele, hükümetdışı örgüt üyelerine, düşünce kuruluşlarına, gönüllü kuruluşlara, özel sektör ve medya çalışanlarına açıktır. Tüm dersler Türkçe  olarak ve haftaiçi akşamları 19.00-22.00 saatleri arasında verilmektedir.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı öğrencilerimizin alana yönelik derinlemesine akademik bilgi birikimi ve uzmanlık ile analitik bakış açısına sahip olabilmelerini amaçlayan bir programdır. Genel hatlarıyla alanın önemli derslerini aldıktan sonra öğrenciler, istedikleri spesifik dallarda uzmanlaşabilmekte ve doktora tez çalışması yürütebilmektedirler. Bu bağlamda uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, siyasi tarih ve uluslararası hukuk alt dallarındaki dersler arasında dengeli bir dağılım gözetilmeye çalışılarak, öğrencilerimiz ilgi alanlarına göre yönlendirilmektedir. Bölümümüz doktora programı gerek güçlü akademik kadromuz, gerekse de Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olmanın verdiği akademik/bilimsel tecrübe ile öğrencilerimize akademik hayatlarında mümkün olan en fazla katkıyı yapabilmeyi ve çok yönlü çalışmalarda uzmanlaşmış mezunlar edinmeyi hedeflemektedir. Akademik nitelik açısından da ön sıralarda tercih edilen bir program olan doktora programımız, siyaset bilimi, siyasi tarih, devletler hukuku ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinin birbirleriyle etkileşim içerisinde bulunduğu bir içeriğe sahiptir.