Projeler

Projenin Desteklendiği Kurum: AB (EU HOPES Project) 

Proje Türü: Avrupa Birliği Projesi

Proje Özeti: Türkiye’nin en köklü ve büyük yükseköğretim kurumu olan İstanbul Üniversitesi, İstanbul’da kayıtlı 2 bin 202 Suriyeli üniversite öğrencisinin, bin 71’ine ev sahipliği yapıyor. Bu bağlamda, İstanbul Üniversite’nin Suriyeli gençlere yönelik yükseköğretime kayıt oranlarının, katılımlarının arttırılması, eğitimlerine, kampüs ve şehre alışmalarına destek olunması gibi önemli görev ve sorumlulukları bulunuyor. Bu doğrultuda, İstanbul Üniversitesi SUPREF projesi kapsamında yükseköğretim kurumu idari ve akademik personelin farkındalığının arttırılmasının yanı sıra aday öğrencilere, mülteci gençler ile çalışan gönüllü kuruluşlara ve yerel yetkililere bilgi ve rehberlik sağlanması yolu ile Suriyeli gençlerin yükseköğretime erişim ve katılımlarının arttırılmasını hedeflemektedir.  Proje, mülteci gençlerin güçlendirilmesi, yükseköğretim kurumlarının bu gençlerin farklı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kapasitelerinin arttırılması ile yeni politika ve süreçlerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi:  20 Ekim 2017-20 Mart 2018

Projede Fakülteden Görev Alan Öğretim Üyeleri/Görevlileri/Araştırma Görevlileri Ve Projedeki Görevleri (Araştırmacı/Danışman/ Yürütücü):

Prof Dr. Yeşim Özer (Yürütücü),

Prof. Dr/ Ayşegül Komsuoğlu (Araştırmacı),

Zeynep Özde Ateşok (Araştırmacı )

Projenin Desteklendiği Kurum: AB (EU HOPES Project) 

Proje Türü: Avrupa Birliği Projesi

 

Proje Özeti: Amacı Suriye uyruklu gençlerin Türkiye’de yükseköğretime entegrasyonlarını desteklemek için Avrupa’daki diğer ülkelerin uygulamalarını da  inceleyerek  yükseköğretim kurumları ve diğer destekleyici kurumlar için yardımcı bir bilgi kaynağı oluşturmak olan proje  Türkiye’deki yükseköğretim sisteminde hali hazırda uygulanmakta olan iyi örnekleri ön plana çıkarmayı hedeflemektedir. Özellikle belgeleri bulunmayan Suriyeli öğrencilere yönelik önceki öğrenme ve nitelik tanıma süreçlerinin geliştirilmesine önerilerle katkıda bulunmayı hedefleyen proje kapsamında iyi uygulama örnekleri olarak  belirlenen üniversite yetkilileri ile görüşülecek, düzenlenen etkinliklerde farklı üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile  Suriyeli gençlerin üniversitelere başvuru ve kabul süreçlerinde karşılaştıkları zorluklar, niteliklerin tanınmasına ilişkin yaşanılan temel sorunlar tartışılacaktır. Proje kapsamında, proje ortaklarından NOKUT’un geliştirdiği “Mülteciler için Nitelik Pasaportu Uygulaması” (Qualifications Passport for Refugees)  mülakat ve evrak değerlendirmesi ile test edilerek, uygulamaya ilişkin bilgi ve deneyimler, hazırlanacak karşılaştırmalı ülke raporunda paylaşılacaktır. 

Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi:  Aralık 2017- Eylül  2018

Projede Fakülteden Görev Alan Öğretim Üyeleri/Görevlileri/Araştırma Görevlileri Ve Projedeki Görevleri (Araştırmacı/Danışman/ Yürütücü):  

Zeynep Özde Ateşok (Araştırmacı )

Projenin Desteklendiği Kurum: AB (EU Horizon 2020) 

Proje Türü: Avrupa Birliği Projesi

Proje Özeti: Yaşanmakta olan yoğun Suriyeli akını  ile beraber yükseköğretim sistemi sayıları her geçen gün artan Suriyeli öğrenci ve araştırmacıların sisteme dahil edilmesi ile sistem ve kurumların bu öğrenci ve araştırmacıların erişim, katılım ve uyumuna uygun hale getirilmesi sorumluluğu ile karşı karşıya kalmıştır. Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti mevzuatta gerekli düzenlemeleri yaparak Suriyeli öğrenci ve araştırmacıların yükseköğretime erişimini kolaylaştırsa da uygulamada  gerek yükseköğretime gerek iş piyasalarına katılımına odaklanmak gerekmektedir. Suriyeli öğrenci ve araştırmacıların katılımı ve uyumunun sağlanabilmesi ancak çok çeşitli ve farklılaşan ihtiyaç ve gereksinimlerinin tespiti ve bunlara uygun politika geliştirilmesi ile mümkündür. Bu farklı ihtiyaç ve gereksinimlerinin yüksek öğretim sistemi ve kurumları tarafından tanınması ve çözümler geliştirilmesi Suriyeli nüfusun yükseköğretime katılımının yanı sıra iş piyasalarına uyumunu sağlayarak, gelecekteki başarı ve refahlarının artırılmasına katkı sağlarken, toplumdaki farklılık ve çeşitliliğin değerine yönelik farkındalığı da artırması beklenmektedir. Toplumsal sorumluluk bilinci ile toplum ve akademi arasındaki bilgi paylaşımı ve işbirliğini destekleyen proje Suriyeli öğrenci ve araştırmacılara yönelik destek mekanizmaları geliştirilmesi, eğitimler, iyi uygulama örneklerinin tespiti ve paylaşımı yolu ile  Suriyeli öğrencilerin yüksek öğretime katılımını artırılmasını hedeflemektedir.   

     

Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi:  1 Mayıs 2018 - 1 Temmuz 2019

Projede Fakülteden Görev Alan Öğretim Üyeleri/Görevlileri/Araştırma Görevlileri Ve Projedeki Görevleri (Araştırmacı/Danışman/ Yürütücü):

Prof Dr. Yeşim Özer (Yürütücü),

Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu (Araştırmacı),

Zeynep Özde Ateşok (Araştırmacı )

Projenin Desteklendiği Kurum: Birleşik Krallık AHRC The Global Challenges Research Fund

Proje Türü: Avrupa Birliği Projesi

Proje Özeti: 2011’de Suriye iç savaşının çıkışından itibaren Türkiye, en çok Suriyeli mülteci nüfusuna sahip komşu ülke olmuştur. Mültecilerin sayısı gün geçtikçe artıyorsa da yüksek öğretime erişim imkânına sahip olan genç nüfusun sayısında eş değer bir artış bulunmamaktadır. Yükseköğretim kurumlarına erişim, genç mülteciler açısından sadece iyi iş imkânları anlamına gelmemekte; kişisel ve sosyal açıdan gelişmelerine katkıda bulunarak yerel ve mülteci toplulukları arasındaki kültürlerarası etkileşimi sağlamada da önemli bir rol üstlenmektedir. Araştırma, bu ihtiyaçtan yola çıkılarak, Birleşik Krallık AHRC The Global Challenges Research Fund programı kapsamında Durham University, Kolombiya Andes Üniversitesi, Gazze İslam Üniversitesi ve Sao Paulo Üniversitesi ile beraber hazırlananBuilding an intercultural pedagogy for higher education in conditions of conflict and protracted crises: Languages, identity, culture (Grant Reference: AH/S003967/1) [Kısa adı BIPHEC] başlıklı proje kapsamında yürütülmektedir. İstanbul örnek olayı üzerine yoğunlaşan araştırma, Suriyeli ve Türk öğrenciler arasındaki ortak müzik mirasını temel alarak müfredat dışı etkinliklerle gençlerin kişisel ve sosyal açıdan gelişmelerine katkıda bulunacak akademik altyapıyı oluşturmayı hedeflemektedir. Araştırma çerçevesinde düzenlenecek etkinlikler aracılığıyla yerel öğrenciler, Suriyeli öğrenciler ve onların yükseköğretime erişimi olmayan veya kısıtlı erişimi olan akranlarıyla bir araya getirilerek müfredat dışı aktiviteler ve eğitim materyalleri geliştirilecektir. Eleştirel kültürlerarası pedagojik yaklaşımları temel alarak ortak müzik mirasının içerdiği din ve kültürel kodların analiz edilmesini içeren proje üç kademeli bir araştırma metodoloji izlemektedir. Yapılacak araştırma neticesinde elde edilen bulgular aracılığıyla mülteci nüfusunun yükseköğretime erişim ve katılım sürecinin akademik altyapısının oluşturulmasına katkı sağlanacaktır. Araştırmanın sonuçları uluslararası editöryal bir çalışmada paylaşılacaktır. Böylelikle konuya yönelik akademik alanyazındaki eksikliğin de giderilmesi hedeflenmektedir.

Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi:  1 Aralık 2018 - 1 Aralık 2019

Projede Fakülteden Görev Alan Öğretim Üyeleri/Görevlileri/Araştırma Görevlileri Ve Projedeki Görevleri (Araştırmacı/Danışman/ Yürütücü):

Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu (Danışman),

Projenin Desteklendiği Kurum: Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi

Proje Türü: Avrupa Birliği Projesi

Proje Özeti: Projenin genel hedefi Türkiye Cumhuriyeti anayasası, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve diğer Avrupa standartları doğrultusunda yargının güçlendirilmesi ile Türkiye’de yakın zamanda yürürlüğe konulan bireysel başvuru sisteminin etkinliğinin sağlanmasıdır. Projede özellikle bireysel başvuru sistemi uygulamasında ve Türk Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa’daki diğer yargı standartları ile teminat altına alınan temel hakların ulusal düzeyde uygulanması açısından ortak bir anlayışa ulaşılması konusunda yargının ve Anayasa Mahkemesinin karşı karşıya kaldığı temel zorluk ve sorunlar değerlendirilmiştir. Hukuk profesyonellerinin sürekli eğitimine yönelik araçlar geliştirilmiş ve HELP programı araçları dâhil olmak üzere modern bilişim teknolojilerinden faydalanılarak farklı kategorilerdeki hukuk profesyonelleri (hâkim, savcı ve avukatlar) ile vatandaşlara bilgilerin yaygınlaştırılması tasarlanmıştır.

Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi: 2016-2019

Projede Fakülteden Görev Alan Öğretim Üyeleri/Görevlileri/Araştırma Görevlileri Ve Projedeki Görevleri (Araştırmacı/Danışman/ Yürütücü):

Projenin Desteklendiği Kurum: Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi

Proje Türü: Avrupa Birliği Projesi

Proje Özeti: Projenin genel amacı, Türk yargısını daha da güçlendirmek ve ceza adaleti alanında uluslararası standartlar ve Avrupa standartları ile uyumunu sağlayarak yargıyı daha verimli, etkili ve görünür kılmaktır.  Projenin özel amaçları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) uygulanması konusunda ceza adaleti sisteminin iyileştirilmesine katkıda bulunmak; Ceza adaleti kurumlarının ve hukuk çalışanlarının AİHS hükümlerini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadını uygulaması konusunda kapasitesinin geliştirilmesi ve insan hakları hukuku konusunda işbirliklerini ve farkındalıklarını artırmaktır.

Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi: 2019-

Projede Fakülteden Görev Alan Öğretim Üyeleri/Görevlileri/Araştırma Görevlileri Ve Projedeki Görevleri (Araştırmacı/Danışman/ Yürütücü):

Erkan Duymaz (Danışman)

Projenin Desteklendiği Kurum:  Avrupa Birliği Erasmus+ Programı

Proje Türü: AB Çerçeve Programı Projesi

Proje Özeti: The project will develop and implement two international online Micro Masters, which will be provided by a virtual campus of four HEIs – Istanbul University (Turkey), Institute of Communication Studies (Macedonia), DOBA Faculty of Applied Business and Social Studies (Slovenia), and the Vytautas Magnus University (Lithuania). The 6-month specializations will provide deep learning in the specific career fields of (1) Entrepreneurship Ecosystem and Innovation Strategy and (2) Future Communication Technics. The Micro Masters will provide students with knowledge and competences relevant for the international labor market, and will help them to ensure a competitive advantage for professional success or advance their career. Virtual mobility and collaborative online learning will enrich the international experience and intercultural understanding of students from different European countries. Game-based learning will be used as an innovative teaching method capable of offering students key skills and information regarding different subject matter, while incorporating collaborative learning and learning by doing. The Micro Master credentials can be recognized with a formal degree within the study programmes of the four project partner HEIs.

Internationalisation at home (IaH) contributes to greater knowledge exchange, competitiveness and employability. An international curricula not only enriches students‘ professional competences needed for long-term career opportunities, but also enhances personal and soft skills. Online learning and virtual mobility provides all students with the opportunity to engage in international cooperation, doing and learning together as a group. A learning game will be used as innovative platform for collaborative learning.

The non-mobile majority students will benefit from an international curriculum at home. The Micro Masters will be designed for those who need to complete a specialisation to enhance entrepreneurship, management and/or marketing competences, advance their education and/or career, find a (better) job, or launch own business. The Micro Masters will be ideal primary for beginners in entrepreneurship, management and marketing areas, such as students looking to jump start their career (MA or BA level), as well as for employees, entrepreneurs, managers, consultants, or anyone aiming to hone their entrepreneurial, business, leadership and communication skills.

Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi: 01.09.2018 - 31.09.2021

Projede Fakülteden Görev Alan Öğretim Üyeleri/Görevlileri/Araştırma Görevlileri Ve Projedeki Görevleri (Araştırmacı/Danışman/ Yürütücü): 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Özbebek Tunç (Araştırmacı)

Arş. Gör. Oya Zincir (Araştırmacı)

Projenin Desteklendiği Kurum: Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği

Proje Türü: Avrupa Birliği projesi,  TR2013/0123.01-04- 01/001 Sayılı AT sözleşmesi

Proje Özeti:  “Kentsel Haklar ve Hizmetlere Erişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Çalışması”, Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi kapsamında belirlenen tematik alanlardan biri olan kentsel haklar ve hizmetler alanında hazırlanmış bir haritalama raporudur. Raporun amacı, kent hakkı alanının toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde izlenebilmesi için gerekli çerçeveyi sunmaktır. Raporda, öncelikle, kent hakkı alanında insan hakları bağlamında mevcut uluslararası norm, standart ve iyi örnekler ile söz konusu alanda Türkiye’nin verili mevzuatı sunulmaktadır. Devamında ise, izleme için gerekli sivil toplum kapasitesine dair bilgi verilmekte ve kentsel haklar ve hizmetler bağlamında hak temelli izlemeyi gerçekleştirmede kullanılmak üzere, uluslararası indekslerden, araştırma verilerinden ve akademik çalışmalardan derlenen göstergeler paylaşılmaktadır.

Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi: 15 / 08 / 2017 – 28 / 02 / 2018

Projede Fakülteden Görev Alan Öğretim Üyeleri/Görevlileri/Araştırma Görevlileri Ve Projedeki Görevleri (Araştırmacı/Danışman/ Yürütücü):

Prof. Dr. Gülay Günlük-Şenesen (Tematik Alan Uzmanı)

Doç. Dr. Ayşegül Yakar Önal (Tematik Alan Uzmanı)

Dr. Öğr. Ü. Özgün Akduran Erol (Tematik Alan Uzmanı)

Projenin Desteklendiği Kurum: Avrupa Birliği 

Proje Türü: AB Projesi

Proje Özeti: Birlik Vakfı bünyesinde yapılacak işler ana başlıklar şu şekildedir sıralanmıştır:

- Vakıf kurumsal yönetim süreçlerinin yazılım ile yönetimi,

- Şubelerimizin ihtiyaç/sorun/projelerini bölgesel toplantılarla dinlemek, sahip oldukları değerlerin analiz edilerek güçlü ve sürdürülebilir faaliyetler düzenlemeleri için yol haritası çıkarmak,

- Çalıştay, eğitim, anket çalışmaları gerçekleştirmek,

- Tüm bilgi, belge ve evraklarımızın dijital ortama aktarılması

- Mali, idari ve Organizasyonel eğitimlerin verilmesi,

- Vakıf içi Merkez-şube, şube-şube iletişimin hızlandırılması ve etkin hale gelmesi

- İç denetim ve kontrol mekanizmasının kurulması ile Vakıf iş ve işlemlerinin en doğru ve hatasız şekilde yapılmasına rehberlik etmek,

-  Kurumsal yönetim ilke ve kurallarını kapsayan, Vakıf içindeki tüm iş ve işlemleri düzenleyen bir kurumsal yönetim rehberinin oluşturulması,

- Mali ve resmi iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik bir rehber hazırlanması,

Başlıkları altında birçok alt faaliyet gerçekleştirilecektir.

Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi: 01.05.2019 - 01.11.2020

Projede Fakülteden görev alan öğretim üyeleri/görevlileri/araştırma görevlileri ve projedeki görevleri (araştırmacı/danışman/ yürütücü):

Doç. Dr. Davut Pehlivanlı (Danışman - Gönüllü),

Dr. Öğr. Ü. Mehmet Emre Ünsal (Araştırmacı)

Projenin Desteklendiği Kurum: TÜBİTAK

Proje Türü: TÜBİTAK 1001 Araştırma projesi,  112K481

Proje Özeti:   Bu çalışma Türkiye’de kamu politikalarını yerel yönetim düzeyinde Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (DTCDB) yaklaşımıyla ele alarak, belediye hizmet ve harcamalarının ne kadarının toplumsal cinsiyet dirliğine (gender well-being) dönüştüğünü araştırmayı amaçlamaktadır. Türkiye’de 2006 yılından bu yana süren Birleşmiş Milletler Ortak Programı’nın (BMOP) Kadın Dostu Kent Projesi’nde (KDKP) toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin de kapsanması nedeniyle, özellikle projeye katılan kentlerde toplumsal cinsiyetin politika tasarımında ve kaynak dağılımında ana akımlaşması beklenir. KDKP kapsamında olmanın toplumsal cinsiyet dirliği üzerinde anlamlı bir farklılık yaratıp yaratmadığını sınamak amacıyla yapabilirlikler yaklaşımı, DTCDB literatürü ile birlikte çalışmanın kuramsal altyapısını oluşturmuştur. Araştırmada, Türkiye’ye özgü bir yapabilirlikler-fonksiyonlar-idari yapı modeli kurulmuş; 5 KDKP kenti (Kars, Şanlıurfa, Nevşehir, İzmir, Samsun) ile birlikte bu illere komşu kentler (Erzurum, Diyarbakır, Kayseri, Manisa, Ordu) örneklem olarak seçilmiştir. İlk aşamada bu kentlerdeki belediyelerin politika metinleri ile bütçe belgeleri incelenerek toplumsal cinsiyet denetimi yapılmış, yapabilirliklerle ilişkilendirdiğimiz bütçe matrisleri oluşturularak kaynak dağılımları irdelenmiştir. İkinci aşamada ise bu kentlerde hem yerel kamu hizmetlerini sunanlar ile hem de bu hizmetlerin yararlanıcısı konumundaki kadınlar ile yüz yüze görüşmeler ve/veya grup toplantıları gerçekleştirilmiştir. Böylelikle yerel politika tasarımı ve uygulamasının bu hizmetlere erişim olanakları ile örtüşüp örtüşmediği, öncelikle kadınların yapabilirlikleri açısından incelenmiştir. Bulgularımız ışığında KDK taahhüdü olan ve olmayan kentlerde yerel yönetim politikalarının toplumsal cinsiyet dirliğine etkisi karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş ve politika önerileri sunulmuştur.

Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi: 15 / 04 / 2013 – 15 / 07 / 2014

Projede Fakülteden Görev Alan Öğretim Üyeleri/Görevlileri/Araştırma Görevlileri Ve Projedeki Görevleri (Araştırmacı/Danışman/ Yürütücü):

Gülay Günlük-Şenesen (Yürütücü)

Ayşegül Yakar Önal (Araştırmacı)

Mustafa Kahveci (Asistan)

Nuray Ergüneş Oruç (Araştırmacı)

Projenin Desteklendiği Kurum: TÜBİTAK

Proje Türü: TÜBİTAK Projesi

Proje Özeti: Günümüzde sayıları yüz binleri aşan göçmen/mülteci krizlerinin meydan okuması karşısında ulus devletin vatandaşlık anlayışının farklılıkları barındırmakta yeterli olamadığı görülmektedir. Özellikle geleneksel olarak işlevi ulusal kimliğin inşası, aktarılması ve toplumsal istikrarın korunması olan eğitim sistemleri ciddi baskı altına girmektedir. Gittikçe karmaşıklaşan ve farklılaşan toplumlarda eğitimin değişen rolü, ülkenin temel değerlerini korumanın ötesinde, küresel yeni ihtiyaçlar çerçevesinde şekillenen kamu yönetimi anlayışının da etkisiyle farklı politika alanlarına katkı sağlayacak çok yönlü bir bakış açısı gerektirmektedir. Projenin öncelikli amacı kamp dışında ev sahibi toplum içinde dağılmış olarak yaşayan Suriyeli çocukların topluma kazandırılmalarının, gelecekte yaşamlarını inşa edebilmelerinin ve katıldıkları toplumla birlikte yaşama kültürünü geliştirebilmelerinin en önemli parçalarından olan eğitim sürecinin işleyişindeki sorunları tespit etmek ve sistemin işleyişini destekleyecek/yönlendirecek öneriler getirmektir.

Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi: 15/7/2015 -15/4/2016

Projede Fakülteden görev alan öğretim üyeleri/görevlileri/araştırma görevlileri ve projedeki görevleri (araştırmacı/danışman/ yürütücü):

Prof. Dr. Yeşim Özer (Yürütücü)

Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu (Araştırmacı)

Dr. Öğr. Ü. Zeynep Özde Ateşok (Bursiyer)

Doç. Dr. Başak TURAN İÇKE

Proje Başlığı: İstanbul Kitlesel Fonlama Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi

Projenin Desteklendiği Kurum: İstanbul Kalkınma Ajansı

Proje Türü: İSTKA Projesi, Girişimcilik Mali Destek Programı

Proje Özeti: Proje kapsamında, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde oluşturulması kurgulanan İstanbul Kitlesel fonlama Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi ile İstanbul ölçeğinde bir projesi olan ancak fon bulmada sıkıntı yaşayacağını düşünerek vazgeçen öğrenci, akademisyen ve girişimcilere merkez üzerinden yapılacak proje hazırlama, sunma, destekçilerle buluşturma çalışmalarıyla sürdürülebilir projelerin İstanbul’un girişimcilik ekosistemine katkı sağlanması planlanmaktadır. Proje ile ayrıca üniversite gençliğine ve akademisyenlere girişim odaklı bir vizyon kazandırmak amaçlanmaktadır.

Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi: 01.10.2018-31.03.2020

Projede Fakülteden Görev Alan Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Serhat Yanık (Proje Danışmanı)

Doç. Dr. Başak Turan İçke (Proje Uzmanı)

Doç. Dr. Yusuf Aytürk (Proje Uzmanı)

Dr. Öğr. Üyesi Oya Ekici (Proje Uzmanı)

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Sırma (Proje Yürütücüsü)

Projenin Desteklendiği Kurum: Beyoğlu Kaymakamlığı ve İstanbul Valiliği’nin ortaklığında

Proje Türü: İSTKA’nın YNK0041 No’lu “Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı”

Proje Özeti: İstanbul Valiliği ortaklığı, Beyoğlu Belediye Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi, Türkiye İŞKUR İl Müdürlüğü ve İŞKUR Beyoğlu Hizmet Merkezi, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Boğaziçi KOSGEB, TURİNG, MÜSİAD, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Kültür Kenti Vakfı iştirakçiliğinde gerçekleştirilen “Beyoğlu’nda Kadının İş Gücüne Katılımına Bir Adım Daha” isimli projenin genel amacı; işletmelerde Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının artırılmasını, İstanbul’da yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kadınlara yönelik kentsel hizmetlerin ve kadınların da bir parçası olacağı yenilikçi uygulamaların geliştirilerek hayata geçirilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda Girişimcilik ve Kişisel Gelişim Modülleri ile Mesleklendirme Modülleri kapsamında eğitim verilerek kadınların girişimcilik kapasiteleri artırılması amaçlanmıştır. “Beyoğlu’nda Kadının İş Gücüne Katılımına Bir Adım Daha” projesinin yürütücü ekibi; yenilikçi bir İstanbul’un en önemli anahtarı olacak kadını her açıdan geliştirmek için proje ortağı ve iştirakçisi olan kurumların işbirliğinden yararlanarak bir yılın sonunda bütün amaçlarını nihai hedeflerin üzerinde gerçekleştirdi.

Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi: . 1-Eylül 2015- 31 Ağustos 2016

Projede Fakülteden Görev Alan Öğretim Üyeleri/Görevlileri/Araştırma Görevlileri Ve Projedeki Görevleri (Araştırmacı/Danışman/ Yürütücü):

Doç. Dr. Zümrüt Ecevit Satı (Danışman)

Projenin Desteklendiği Kurum: The Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI, Sweden), Research Worldwide Istanbul

Proje Türü: Özel Kuruluşlarla desteklenen sosyal proje 1020083-11

Proje Özeti: Hızlı nüfus artışı ve hızlı kentleşme nedeniyle, Türkiye’nin yerel yönetimleri artan şekilde maddi kaynak ve gelişen teknolojileri takip edebilecek güncel planlama ihtiyacı duymaktalar. Öte yandan, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan göçlerle kentlerde yaşanan insan hareketliliği yerelde sağlanan hizmetler üzerinde baskı yaratarak toplumsal çekişmeleri artırmaktadır. Sorun alanı olarak tespit edilen bu ve benzeri güncel meselelere karşı, “İnsan Hakları Kentleri” projesi yerel yönetimler için o yerelliklerde yaşayan farklı toplumsal gruplara duyarlı ve kapsayıcı çözüm alanları yaratabilmeyi amaçlamaktadır. ‘İnsan Hakları Kentleri’, dünya nüfusunun hızla artan çoğunluğunun kentlerde yaşamaya başlaması sonucu kentlerin giderek artan ve karmaşıklaşan sorunlarına bir cevap niteliğinde ortaya çıktığı kadar, kentte yaşayan insanların uluslararası hukuk tarafından garanti altına alınmış haklarının somut gerçeklikte yaşayabilmelerini mümkün kılma amacıyla da ilgi görmüş, görece yeni, ancak artan çeşitlilikle kendine uygulama alanı bulmaya başlamış bir kavramdır. Dünyada farklı uygulamaları bulunmakla birlikte, güvenlik, katılım, ayrımcılığa karşı olma, kamu hizmetlerinden eşit yararlanma, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi temalar ve anlayışlar, dünyada insan hakları kentlerinin ortak bileşenleri olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede, İnsan Hakları Kentleri projesi, Türkiye’de belediyelerde ‘yaşlı’, ‘engelli’, ‘kadın’, ‘çocuk’ ve ‘sığınmacı/göçmen’ gruplarının uluslararası ve ulusal yasalar tarafından garanti altına alınmış haklarının kent yaşamında pratiğe geçirilmesini, gündelik hayata uyarlanmasını ve belediye hizmetlerine yansıtılmasını hedeflemektedir.

Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi: 1 / 01 / 2018 – 31 / 12 / 2020

Projede Fakülteden görev alan öğretim üyeleri/görevlileri/araştırma görevlileri ve projedeki görevleri (araştırmacı/danışman/ yürütücü):

GÜLAY GÜNLÜK-ŞENESEN: Akademik Koordinatör

Projenin Desteklendiği Kurum: Kapalıçarşı Esnafları Derneği

Proje Türü: STK Projesi

Proje Özeti: Bu proje Kapalıçarşı esnafları adına gerçekleştirilecek bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili; kurulumu gerçekleştirilecek iktisadi işletmenin iş planını oluşturmak, Kapalıçarşı'nın dijitalleştirilmesi için gerekli fizibilite çalışmalarını gerçekleştirmek, Kapalıçarşı'daki her bir işyerini bir portal üzerinden internet ortamına taşıyacak e-iş modelinin geliştirilmesine rehberlik etmek,  Kapalıçarşı içerisinde müşterilerin lokasyonu belirlenerek müşteriye özel yönlendirme yapabilecek sistemi gerçekleştirmek, Kapalıçarşı esnafının bilişim gereksinimlerini etüd ederek, gerekli eğitimleri planlamak ve Kapalıçarşı’nın elektronik ticaret işlemlerini organize etmek amaçlanmıştır.

Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi: 8.05.2015 – 08.11.2015

Projede Fakülteden Görev Alan Öğretim Üyeleri/Görevlileri/Araştırma Görevlileri Ve Projedeki Görevleri (Araştırmacı/Danışman/ Yürütücü):

Doç. Dr. Zümrüt Satı (Araştırmacı-Koordinatör)
Projenin Desteklendiği Kurum: Teknokent, GRC Yönetim Danışmanlık AŞ

Proje Türü: Teknokent Projesi

Proje Özeti: Proje; iç denetim ve hile riski yönetimi (hile ile mücadele) modülerinden meydana gelecek bir GRC yazılımı projesidir. İlk etapta iç denetim ve hile ile mücadele modülleri geliştirilecek ardından risk yönetimi ve erişim yönetimi modülleri yazılıma eklenecektir. GRC yazılımları ağırlıklı olarak yabancı orjinlidir ve ciddi yüksek bütçeli ithalata ve dolayısıyla döviz çıkışına neden olmaktadır. Proje kapsamında Doç. Dr. Davut Pehlivanlı tarafından geliştirilen metodolojiye paralel olarak 1 yazılımcı desteği ile yazılımlar tasarlanacaktır. Tasarlanacak yazılım, yabancı yazılımlara kıyasla esneklik, hız ve reel time izleme ve senaryo altyapısıyla uygulamaya alınabilecektir.

Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi: 01.11.2018 - 01.11.2019

Projede Fakülteden Görev Alan Öğretim Üyeleri/Görevlileri/Araştırma Görevlileri Ve Projedeki Görevleri (Araştırmacı/Danışman/ Yürütücü):

Doç. Dr. Davut Pehlivanlı (yürütücü)

Projenin Desteklendiği Kurum: Teknokent, GRC Yönetim Danışmanlık AŞ

Proje Türü: Teknokent Projesi

Proje Özeti: Finansal okuryazarlık kapsamında, bireylerin kendi kişisel bütçelerini hazırlamalarına yardımcı olmak, alacakları yatırım kararlarını daha sağlıklı bir şekilde yapmalarını sağlamak amacı ile öncelikli olarak hazırlanacak olan bütçelerin kişiselleştirilmesi için bir soru seti hazırlanacak ve bu soru setindeki cevaplara göre “kişisel bütçe” hazırlanacak ve yazılım-uygulamada geliştirilecektir. Finansal okuryazarlık kapsamında, kişisel harcamalarında kişiler rasyonel mi sorusuna cevap aranacaktır. Türkiye ekonomisinin krizlerden en az etkilenmesinin yolu bireysel anlamda bütçelerin yönetilebilir olması ve aile kurumunun muhafaza edilmesidir. Diğer bireylerin bütçeleme yönetimlerine ek olarak ulusal bağlamda risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi ve bunun da başlangıç noktası işletmeler olmalıdır. Bu yönüyle bu proje ile birlikte özellikle küçük işletmeler için risk yönetimi yazılımı tamamlanacaktır.

Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi: 

Projede Fakülteden Görev Alan Öğretim Üyeleri/Görevlileri/Araştırma Görevlileri Ve Projedeki Görevleri (Araştırmacı/Danışman/ Yürütücü):

Doç. Dr. Davut Pehlivanlı (yürütücü)

Projenin Desteklendiği Kurum: İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Proje Türü: İÜ BAP Projesi

Proje Özeti: Bu projede, Suriye’deki iç savaş sonrası ülkemize göç ederek geçici korunma statüsünde yaşamakta olan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının İstanbul ölçeğinde tekstil işkolu kapsamında işgücü̈/emek piyasasına dâhil olma süreçleri, iş bulma kanalları, ücretleri ve çalışma deneyimleri değerlendirilmiştir. Suriye’deki çatışma ortamının 2012’den itibaren yoğunlaşması ile ülkemizdeki Suriyeli sığınmacı nüfusu 2,7 milyona ulaşmışken (2015 yılı verilerine göre) bu nüfusun beşte birinden fazlası İstanbul ilinde bulunmaktadır. Bu bağlamda, ülkemizde bulunan çalışma çağındaki Suriyeli bireylerin farklı sektörlerde emek piyasasına katılarak önemli bir etki yarattıklarını tahmin etmek mümkündür. Çalışmada İstanbul’un tekstil sektörünün en yoğun olduğu ilçelerde Türkiyeli ve Suriyeli 600 işçi ile anket yapılmıştır. Anket uygulamasıyla adı geçen ölçek ve işkolunda Suriyeli işçilerin emek piyasasına katılmasının etkilerini aydınlatacak bir veri setinin oluşturulması sağlanmıştır. Bu çalışma ile elde edilen bulgular sayesinde, Suriyeli işçilerin İstanbul ölçeğindeki tekstil işkolunu kapsayan emek piyasasına olan etkilerine dair geniş çerçeveli bir analiz yapılması mümkün olacaktır.

Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi: Haziran 2015-Haziran 2016

Projede Fakülteden Görev Alan Öğretim Üyeleri/Görevlileri/Araştırma Görevlileri Ve Projedeki Görevleri (Araştırmacı/Danışman/ Yürütücü):

Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Ertan Erol

Araştırmacılar: Ayla Ezgi Akyol, Cemal Salman, Mustafa Kahveci, Ezgi Pınar, İpek Gümüşcan, Kıvanç Yiğit Mısırlı, Pedriye Mutlu

Projenin Desteklendiği Kurum: İÜ BAP 30886

Proje Türü: İÜ BAP Projesi

Proje Özeti: Each government focuses on achieving high effectiveness in its provision of services to its citizens and also exchange information between its departments and institutions in short time and in an easy way. ICT is being used in a larger way by big business, and companies that seek profit, to keep in touch with their clients and customers on one hand, and other business associates in the other one, giving huge enhancements in terms of convenience and services. Now, the main point for the government is to get the best results out of ICT in the public sector, while keeping all the potential pitfalls away from happening.

The e-government paradigm is aimed to sustain internal networking and assist external partnership. It is fundamental for e-government policy makers to appraise the demand of citizens for e-government services, because this will serve as an indicator which can direct deployment and implementation of electronic services. As a result this situation is expected to have an indirect effect on the acceptance and diffusion of those information systems.

To establish and implement a workable e-government, all possible and relevant stakeholders' systems need to be inter-connected in such a way that the hardware, software and data are interoperable. Thus, interoperability is the key to information exchange and sharing among the heterogeneous systems. In this study, e-government studies in Turkey have been observed and analyzed from interoperability and ICT perspectives. To move e-government application for overall Turkey, there might be some problems to use and integrate current applications of public institutions.

Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi: 18.03.2013 -  14.06.2015

Projede Fakülteden Görev Alan Öğretim Üyeleri/Görevlileri/Araştırma Görevlileri Ve Projedeki Görevleri (Araştırmacı/Danışman/ Yürütücü): Doç. Dr. Zümrüt ECEVİT SATI (Yürütücü)

Projenin Desteklendiği Kurum: İÜ BAP 56888

Proje Türü: İÜ BAP Projesi

Proje Özeti: Bugün devasa veri yığınları arasından anlamlı ilişkilerin, örüntülerin ve eğilimlerin ortaya çıkarılmasına büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Kurumsal içerik ve uygulama verileri, sosyal medyadan gelen veriler, algılayıcı verileri ve üçüncü taraflardan gelen veri akışları da dâhil olmak üzere veri çeşitliliği ve hacmindeki patlama, işletmelerin ve müşterilerinin birbirleriyle etkileşim yöntemini önemli şeklide değiştirmektedir. Bu baskı özellikle birbirine entegre olma becerisini geliştirmeye çalışan tedarik zincirlerindeki inovasyon yönetiminde bilginin güvenirliği, doğru bilginin, doğru yöntemler ile ortaya konulmasında çok daha fazla hissedilmektedir. Bu durum, işletmeleri hem yapılandırılmış hem yapılandırılmamış verileri yönetmede “büyük veri” yi kullanmaya yönlendirmektedir. Büyük veri, çok daha yüksek frekanstaki bilgiyi şeffaf ve kullanışlı hale getirerek önemli potansiyeli ortaya çıkarabilmektedir. Böylece, içsel ve dışsal bilginin kullanımına dengeli bir bakış getirmekte, geleceği daha iyi tahmin yeterliliklerini destekleyen ve “büyük resmi” görmeyi sağlayan iş analitiği uygulamalarını iyileştirebilmekte ve müşterilere ulaşma konusunda daha derinlemesine bilgiyi sağlayabilmektedir. Tedarik zinciri ortakları arasında iyileştirilen iletişim ve bilgi bağlantıları; işletmelere ait hem iç hem dış tüm kaynakları bir araya getirerek müşterilerine, ortaklarına, paydaşlarına ve tedarikçilerine inovasyonu yönetmede değerler sunan bir ana enformasyon kaynağı oluşturabilir. Bu çalışmada tedarik zinciri yeterliliklerini artırmada inovasyon ve büyük verinin etkileşimini ele almak üzere literatür taraması yapılarak, bu etkileşimin itici güçleri, karşılaşılan sorunlar ve engeller, kullanılan teknolojiler ve yöntemlerle geleceğe ilişkin öngörülerin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi: 21.08.2015 - 21.10.2015

Projede Fakülteden Görev Alan Öğretim Üyeleri/Görevlileri/Araştırma Görevlileri Ve Projedeki Görevleri (Araştırmacı/Danışman/ Yürütücü):  Doç. Dr. Zümrüt ECEVİT SATI (Yürütücü)

Projenin Desteklendiği Kurum: İ. Ü. BAP 39911

Proje Türü: İÜ BAP

Proje Özeti: Today companies face enormous pressure to reduce costs while increasing innovation and improving customer service and responsiveness. Supply Chain Management enables collaboration, planning, execution and coordination of the entire supply network, empowering companies to adapt their supply chain processes to an ever-changing competitive environment. Obviously, companies should replace traditional linear supply chains with adaptive supply chain networks in which partners are given simultaneous, accurate information ab out purchase, production, demand, supply, sale and other operational activities. In order to compete in the market place, mobile supply chains remedy their products and services in order to meet the needs of the increasing flow of information in small-scale companies to large-sized companies. This means that advances in mobile technology are critical for mobile supply chains. [n this sense, this paper examines mobile sector in Turkey and analyze how the value of information technology in mobile Supply chains presents a growing opportunity in Turkish markets.

Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi: 31.01.2014 -14.06.2015

Görevleri (Araştırmacı/Danışman/ Yürütücü):  Doç. Dr. Zümrüt ECEVİT SATI (Yürütücü)


Projenin Desteklendiği Kurum: Bilimsel Etkinlik

Proje Türü:  İ.Ü. BAP 26968

Proje Özeti: Lojistik faaliyetlerinin etkinliğinin tedarik zinciri yönetimine (TZY) doğrudan ve- dolaylı etkilerinin varlığından bahsetmek mümkündür. Perakende sektöründe müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verebilme noktasında tedarik zinciri performansı içerisinde lojistik yönetiminin etkileri de giderek önem kazanmaktadır. Bu çalışmada Türkiye'de perakende sektöründe lojistik faaliyetlerin TZY performansı üzerine etkileri literatür araştırması yapılarak değerlendirilmiş ve bu değerlendirmeler ışığında lojistik yönetiminin Türkiye'deki perakende sektöründeki TZY üzerindeki etkilerine ilişkin saptamalar araştırma çalışması ile belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma Türkiye'deki 2011 yılı Fortune 500 listesinde yer alan perakende işletmelerine geliştirilen anket formu uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Anket verileri betimleyici istatistiklerle ve çeşitli hipotez testleriyle analiz edilmiştir. Çalışmada lojistik faaliyetler ile TZY stratejileri arasındaki ilişkilerin; bilgi yönetimi, maliyet yönetimi, kalite yönetimi, pazarlama yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik yönetimi ve finansal yönetim açısından incelenmesine çalışılmıştır. Ayrıca, araştırma sonuçlarından elde edilen bilgiler ışığında Türkiye'deki perakende sektörüne etkiler ele alınarak sonuçların ulusal ve uluslararası çalışmalarla kıyaslamasının yapılması amaçlanmaktadır.

Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi: 31.08.2012-  13.11.2012

Projede Fakülteden Görev Alan Öğretim Üyeleri/Görevlileri/Araştırma Görevlileri Ve Projedeki Görevleri (Araştırmacı/Danışman/ Yürütücü): Doç. Dr. Zümrüt ECEVİT SATI (Yürütücü)

Projenin Desteklendiği Kurum: T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Proje Türü: Bakanlık Projesi

Proje Özeti: Medyada Kadın Temsili Araştırması’nda medyada kadının nasıl temsil edildiği sorusuna, toplumsal cinsiyetin bir analiz kategorisi olarak kullanılmasıyla cevap aranmıştır. Bu araştırmanın amacı, medyada kadına ilişkin algının toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıp yargılara dayalı temsiller yoluyla medyada nasıl yeniden inşaa edildiğini ortaya çıkarmaktır. Araştırma sonucunda inceleme kapsamına alınan medya ürünleri değerlendirilerek medyada kadın temsilinin fotoğrafı çekilmiştir. Bu fotoğraf medyada kadının cinsiyetçi rollere dayalı olarak yeniden nasıl inşaa edildiğini göstermektedir. İncelenen medya ürünlerinde genel olarak kadınların geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine göre temsil edildikleri görülmektedir. Kadınların medyada temsili hem yetersizdir hem cinsiyetçidir. Araştırma sonucunda medyada var olan bu cinsiyetçi yapıyı değiştirmek için önlemlerin alınmasının kaçınılmaz olduğu ortaya çıkmıştır.

Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi:  1 Ekim-31 Aralık 2017

Projede Fakülteden Görev Alan Öğretim Üyeleri/Görevlileri/Araştırma Görevlileri Ve Projedeki Görevleri (Araştırmacı/Danışman/ Yürütücü):

Dr.Berrin Oktay Yılmaz (araştırmacı)

Projenin Desteklendiği Kurum: Üsküdar Çocuk Üniversitesi

Proje Türü: Özel Kuruluşlarca Desteklenen, TTM-KAP-2018-48-(DİSAP-6)

Proje Özeti: Ülkemizde finansal okuryazarlık eğitimine evde başlanmasının önünde toplumsal yapımızdan kaynaklanan bazı engeller bulunmaktadır. Bu engeller arasında en dikkat çekenlerden biri aile fertlerinin finansal okuryazarlık konusunda yeterli bilgiye sahip olmamasıdır. Ebeveynlerin çoğu; çocuklarına paranın nasıl kazanıldığını, nasıl kullanılması ve harcanması gerektiğini, tasarrufun ne olduğunu, faiz ve enflasyon kavramlarının ne anlama geldiğini açıklayacak yeterlilikte değildir. Ayrıca, ebeveynler finansal konulara hâkim olsalar bile; para, ekonomi ve finans gibi kavramları çocuklarına doğru şekilde aktarma hususunda sıkıntılar yaşamaktadırlar. Dolayısıyla çocukların bu kavramlar ile ilgili bilgiye ancak okul sıralarında ulaşması söz konusu olabilmektedir. Ancak okullarda da bu kavramların gereken şeklide ve gerektiği kadar öğretilmesini sağlayacak bir müfredat bulunmamaktadır. Ortaokul öğrencilerine yönelik olarak tasarlanan bu projenin amacı, söz konusu öğrencilerin finansal okuryazarlık hususunda temel bilgileri kazanmaları ve böylece ileride alacakları finansal kararlar için gerekli altyapıya sahip olmalarıdır. Bu amaçla, Üsküdar ilçesinde bulunan ortaokul öğrencilerine yönelik sekiz saatlik finansal okuryazarlık eğitimini kapsayan bir program oluşturulmuştur. Projenin hedefleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Projenin hayata geçmesi ile birlikte, hedef alınan yaş grubundaki çocuklara bireysel finans eğitimi verilerek, hayatları boyunca sahip olacakları finansal kaynakları etkin kullanmanın yolları gösterilmiştir.
  • Çocuklara verilecek finansal eğitim ve finansal bilgi neticesinde, onların finansal kararlarını alırken sürü psikolojisi ya da kulaktan kulağa yayılan bazı yanlış bilgiler ile hareket etmelerinin yerine, finansal birtakım kurallara dikkat etmeleri sağlanmış ve böylece alınacak olan kararların isabet yüzdesi arttırılmaya çalışılmıştır.
  • Bireysel bilinçlenme sayesinde, makro planda toplumsal kalkınmaya ve ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sağlanması nihai hedef olarak belirtilmelidir.

Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi: 23 Temmuz 2018 – 27 Temmuz 2018

Projede Fakülteden Görev Alan Öğretim Üyeleri:

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emre ÜNSAL (Proje Yürütücüsü)

Doç. Dr. Başak TURAN İÇKE projede (Araştırmacı)