Lisansüstü Ders Programları

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK  YÜKSEK LİSANS

2018-2019 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI

Saat  PazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma 
09:00-12:00Uluslararası Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama

Doç. Dr. İpek Türker

Amfi 2 
Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

Prof. Dr. Esra Nemli Çalışkan

Seminer 1
  Uluslararası İşletmecilikte Karar Alma Teknikleri

Prof. Dr. Enis Sınıksaran

Seminer 6


 
12:00-15:00  Liderlikte Küresel Perspektifler

Dr. Öğr. Ü. Ayşegül Özbebek Tunç

Seminer 6
Kültürlerarası Yönetim

Prof. Dr. Zeynep Düren

Seminer 6
Uluslararası İşletmecilik

Prof. Dr. Selim Yazıcı

Seminer 3
 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

Doç. Dr. Oylum Korkut Altuna

Seminer 1
 
15:00-18:00  Uluslararası Pazarlama İlkeleri

Prof. Dr. Emrah Cengiz

Seminer 5
 
 
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS

2018-2019 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI

 SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma
09:00-12:00  Maliyet Yönetimi

Dr. Öğr. Ü. Yusuf Aytürk

Seminer 1
Lojistik Yönetimi

Prof. Dr. Murat Erdal

Amfi 2 
  

12:00-15:00Müzakere Teknikleri

Dr. Öğr. Ü. Gökhan Yolaç

Seminer 5 
 
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Doç. Dr. Oylum Korkut Altuna

Seminer 5
 
 
15:00-18:00


Pazarlama Yönetimi

Prof. Dr. Emrah Cengiz

Seminer 3
 
Tedarik Zinciri Yönetiminde Modelleme 

Dr. Öğr. Ü. Oya Ekici

Seminer 1
YÖNETİM VE STRATEJİ DOKTORA

2018-2019 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI​

SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma
09:00-12:00  İnovasyon Yönetimi

Doç. Dr. Zümrüt Ecevit Satı

Seminer 4
Strateji ve Rekabet

Prof. Dr. Esra Nemli Çalışkan

Seminer 5
 Tedarik Zinciri Stratejileri

Prof. Dr. Murat Erdal

Seminer 7
12:00-15:00Seminer

Doç. Dr. Oylum Korkut Altuna

Seminer 8 
 Pazarlama Teorileri

Prof. Dr. Emrah Cengiz

Seminer 7
Yönetimde Güncel Yaklaşımlar: Teoriler

Prof. Dr. Zeynep Düren

Seminer 7
 
15:00-18:00Girişimcilik

Prof. Dr. Selim Yazıcı

Seminer 7 
Kurumsal Yönetim

Doç. Dr. Başak Turan İçke

Seminer 7 

Bilim Felsefesi

Prof. Dr. Enis Sınıksaran

Seminer 7
 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS

2018-2019 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI

 SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma
09:00-12:00 Kamu Yönetiminde Yeni Yönelimler

Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Dr. Öğr. Ü. Murat Özler

Seminer 2
 Egemenlik, Şiddet ve Güvenlik

Doç. Dr. Hikmet Kırık

Seminer 2Türkiye'nin Yönetsel ve İktisadi Yapısı

Dr. Öğr. Ü. Murat Özler

Seminer 6
 Kolluk Faaliyeti Karşısında Kişi Hak ve Hürriyeti

Dr. Öğr. Ü. Tuğhan Serim

Seminer 1

12:00-15:00 Avrupa Birliği'nde Kamu Politikaları

Prof. Dr. Kıvanç Ulusoy

Seminer 2
  Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Dr. Öğr. Ü. Berrin Oktay Yılmaz
Dr. Öğr. Ü. Eylem Özdemir

Seminer 1
 İnsan Hakları ve Güncel Tartışmalar

Doç. Dr. Sinem Yargıç
Doç. Dr. Engin Selçuk
Dr. Öğr. Ü. Ömür Aydın

Seminer 3
 
15:00-18:00
Türkiye'de Modern Devletin Tarihi

Dr. Öğr. Ü. Eylem Özdemir

Seminer 8SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ DOKTORA

2018-2019 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI

 SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma
09:00-12:00Kamu Hizmetinde Ortaklıklar. Üçüncü Sektör

Prof. Dr. Adem Esen

Seminer 3

 Anayasa Tarihi ve Tartışmaları

Dr. Öğr. Ü. Ömür Aydın

Seminer 3
 
12:00-15:00 İslam Düşüncesinde İktisat ve Siyaset Metinleri

Prof. Dr. Adem Esen

Öğr. Üyesi Odası
Siyasal İktisat

Doç. Dr. Ayşegül Yakar Önal

Seminer 7
 Kentsel Siyaset

Prof. Dr. Azim Öztürk


Seminer 4

 
15:00-18:00Devlet Tartışmaları

Prof. Dr. Kıvanç Ulusoy

Seminer 3

Bölgesel ve Yerel Gelişme Politikaları

Doç. Dr. Pınar Giritlioğlu

Seminer 8
 
Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

Dr. Öğr. Ü. Ceren Ark Yıldırım

Seminer 4
 
 Araştırma Tasarımı

Prof. Dr. Gülay Günlük Şenesen

Seminer 2
Modern Siyaset ve Kamusallık

Doç. Dr. Hikmet Kırık

Seminer 3 EKONOMİ VE YÖNETİM YÜKSEK LİSANS

2018-2019 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI

 SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma
09:00-12:00  Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Doç. Dr. Mehmet Akif İçke

Seminer 1
  Yerel Yönetimler Maliyesi

Doç. Dr. Ayşegül Yakar Önal

Seminer 2
12:00-15:00 Türkiye Ekonomisi ve Yönetim Yapısı

Dr. Öğr. Ü. Ali Osman Balkanlı

Seminer 4
 Uluslararası Politik Ekonomi

Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya

Seminer 1
Kent Ekonomisi

Prof. Dr. Adem Esen

Seminer 6
 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Prof. Dr. Adem Esen

Seminer 8
 
15:00-18:00Ekonomik Büyüme ve İstikrar Politikaları

Dr. Öğr. Ü. Ali Osman Balkanlı

Seminer 6 
Ekonomi ve Toplum

Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya

Seminer 3
Türkiye-AB Müzakere Süreçleri

Prof. Dr. Kıvanç Ulusoy

Seminer 5
Küresel Makro Ekonomi

Doç. Dr. Mehmet Akif İçke

Seminer 1
SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL HİZMETLER YÜKSEK LİSANS

2018-2019 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI

 SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma
09:00-12:00 Sosyal Hizmetin Ekonomi Politiği

Dr. Öğr. Ü. Ali Osman Balkanlı

Seminer 2
Sosyal Politika

Dr. Öğr. Ü. Berrin Oktay Yılmaz

Seminer 6
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Dr. Öğr. Ü. Berrin Oktay Yılmaz
Dr. Öğr. Ü. Eylem Özdemir

Seminer 8
Hukuk ve Sosyal Hizmet

Doç. Dr. Abdullah Karatay

Seminer 2


12:00-15:00 

   Sosyal Politika ve Konut Hakkı

Doç. Dr. Pınar Giritlioğlu

Seminer 5
 
15:00-18:00   Sosyal Belediyecilik

Prof. Dr. Azim Öztürk

Seminer 6
  Türkiye'nin Toplumsal ve Kültürel Yapısı

Doç. Dr. Murat Önderman

Seminer 2
YEREL YÖNETİMLER KENT VE ÇEVRE ÇALIŞMALARI YÜKSEK LİSANS

2018-2019 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI

 SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma
09:00-12:00 Politik Ekoloji

Doç. Dr. Sevim Budak

Seminer 7
Mekan, Yerel Siyaset ve Cinsiyet

Dr. Öğr. Ü. Özgün Akduran

Seminer 7
 
12:00-15:00 Yargı Kararlarında Merkez ve Yerel İdare İlişkileri

Dr. Öğr. Ü. Mehmet Akif Bardakçı

Seminer 7
Yerel Yönetimler Tarihi ve Hukuku

Prof. Dr. Adem Esen

Seminer 2
Yerel Yönetimlerde Proje Yönetimi

Prof. Dr. Azim Öztürk

Seminer 2
Kent Ekonomisi

Doç. Dr. Ayşegül Yakar Önal

Seminer 2
 
15:00-18:00Çevre Ekonomisi

Prof. Dr. Adem Esen

Seminer 8
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Dr. Öğr. Ü. Özlem Aracı

Seminer 1
 Kent Politikaları ve Hukuku

Doç. Dr. Pınar Giritlioğlu

Seminer 6
 


SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS

2018-2019 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI​

 SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma
09:00-12:00  Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar

Doç. Dr. Hasan Duran

Seminer 3
Ortadoğu'da Toplum ve Siyaset

Prof. Dr. Ahmet Uysal

Seminer 3

 
12:00-15:00Osmanlı İmparatorluğu'nda Siyasal ve Toplumsal Hayat

Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan

Seminer 1
Siyaset ve Toplum

Prof. Dr. Zeynep Suda

Seminer 8


 
15:00-18:00 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Dr. Öğr. Ü. Ömer Faruk Örsün

Seminer 1
Feminizm ve Siyaset Teorisi

Prof. Dr. Serpil Çakır

Seminer 1 
Türkiye'de Toplum ve Uluslararası Siyaset

Dr. Öğr. Ü. Sinan Yıldırmaz

Seminer 2
Dış Politika Analizi

Doç. Dr. Özgün Erler Bayır

Seminer 5İktidar, Özne, Siyaset

Dr. Öğr. Ü. Mehmet Arısan

Seminer 4
Rusya Coğrafyasında Toplum ve Siyaset

Dr. Öğr. Ü. İlker Aktükün

Seminer 5 SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) YÜKSEK LİSANS

2018-2019 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI​

 SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma
09:00-12:00Theories and Concepts in IR

Prof. Dr. Yaşar Onay

Seminer 5
Global Issues in International Politics

Prof. Dr. Nurcan Özgür Baklacıoğlu

Seminer 5
   
12:00-15:00 Research Methods

Dr. Öğr. Ü. Ömer Faruk Örsün

Seminer 3
 Foreign Policy Analysis

Dr. Öğr. Ü. Ömer Faruk Örsün

Seminer 3


 
15:00-18:00  Islam Politics and Society

Doç. Dr. Ateş Uslu

Seminer 2

  
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA

2018-2019 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI​

 SaatPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma
09:00-12:00Kamusal Alan ve Politika

Dr. Öğr. Ü. G. Gürkan Öztan

Seminer 6
 Türkiye'de Kültür ve Siyaset

Dr. Öğr. Ü. Sinan Yıldırmaz

Seminer 8
Siyaset Teorisinde Temel Tartışmalar

Doç. Dr. Ateş Uslu

Öğr. Üyesi Odası 
Uluslararası İlişkilerde Güncel Yaklaşımlar

Prof. Dr. Nurcan Özgür Baklacıoğlu

Seminer 8
Uluslararası İlişkiler Teorileri

Prof. Dr. Gülden Ayman

Seminer 3 
12:00-15:00
Osmanlı Modernleşmesinin Krizleri

Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan

Seminer 5 
 Seminer

Prof. Dr. Ayşegül Komsuoglu

Seminer 8
Modern Ortadoğu'da Tarih ve Siyaset

Prof. Dr. Adil Baktıaya

Seminer 6
 
15:00-18:00Siyasal Partiler ve Parti Sistemleri

 Dr. Öğr. Ü. M. Çağatay Aslan

Seminer 2
 Türk Siyasal Hayatında Temel Sorunlar

Prof. Dr. Birsen Hekimoğlu

Seminer 6Hazar Bölgesi, Enerji ve Türkiye 

Doç. Dr. Hasan Duran

Seminer 4

Barış Hukuku 

Prof. Dr. Rauf Versan

Öğr. Üyesi OdasıKarşılaştırmalı Siyaset

Prof. Dr. Serpil Çakır

Seminer 3