2019-2020 Güz Dönemi Kapanan Ders Listesi

xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"


xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">href="file://localhost/Users/Adil/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/msoclip1/01/clip.htm">


href="file://localhost/Users/Adil/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/msoclip1/01/clip_filelist.xml">

 


 


 


 


  


 


 


  


  


  


 


 


  


  


  


 


 


  


  


  


 


 


  


  


  


 


 


  


  


  


 


 


  


  


  


 


 


  


  


  


 


 


  


  


  


 


 


  


  


  


 


 


  


  


  


 


 


  


  


  


 


 


  


  


  


 


 


  


  


  


 


 


2019-2020 GÜZ DÖNEMİ KAPANACAK SEÇMELİ DERS LİSTESİ

KOD

DERS ADI

BÖLÜM

ULSL2019

MİKRO İKTİSAT

SBUİ

ULSL3294

ULUSLARARASI MAHKEMELER

SBUİ

ULSL3380

ORTA AVRUPA'DA TARİH, MODERNİTE VE SİYASET

SBUİ

ISLE4186

KARAR ALMA TEKNİKLERİ

İŞ

ISLE4240

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK

İŞ

ISLE4264

BÜTÇE VE FİNANSAL PLANLAMA

İŞ

ISLE4267

MÜZAKERE TEKNİKLERİ

İŞ

KAYO3144

ULUSLARARASI İKTİSAT

SBKY

KAYO3158

BORÇLAR HUKUKU

SBKY

KAYO3159

MEDENİ USUL HUKUKU

SBKY

KAYO4219

POLİTİK İKTİSAT

SBKY

KAYO4220

KENT SOSYOLOJİSİ

SBKY

KAYO4313

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE SOSYAL POLİTİKA

SBKY

KAYO4325

İSLAMİ FİNANS

SBKY

KAYO4327

İKTİSADİ BÜYÜME VE DIŞA AÇIK EKONOMİ

SBKY

KAYO4352

AFET RİSK YÖNETİMİ

SBKY

KAYO4363

KARŞILAŞTIRMALI MAKRO İKTİSAT: TEORİ VE UYGULAMA

SBKY


  


  


 


 


  


  


  


 


 


  


  


  


 


 


  


  


  


 


 


  


  


  


 2019-2020 GÜZ DÖNEMİ KAPANACAK SEÇMELİ DERS LİSTESİ
KODDERS ADIBÖLÜM
ULSL2019MİKRO İKTİSATSBUİ
ULSL3294ULUSLARARASI
  MAHKEMELER
SBUİ
ULSL3380ORTA AVRUPA'DA TARİH,
  MODERNİTE VE SİYASET
SBUİ
ISLE4186KARAR ALMA TEKNİKLERİİŞ
ISLE4240UYGULAMALI
  GİRİŞİMCİLİK
İŞ
ISLE4264BÜTÇE VE FİNANSAL
  PLANLAMA
İŞ
ISLE4267MÜZAKERE TEKNİKLERİİŞ
KAYO3144ULUSLARARASI İKTİSATSBKY
KAYO3158BORÇLAR HUKUKUSBKY
KAYO3159MEDENİ USUL HUKUKUSBKY
KAYO4219POLİTİK İKTİSATSBKY
KAYO4220KENT SOSYOLOJİSİSBKY
KAYO4313ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE
  SOSYAL POLİTİKA
SBKY
KAYO4325İSLAMİ FİNANSSBKY
KAYO4327İKTİSADİ BÜYÜME VE
  DIŞA AÇIK EKONOMİ
SBKY
KAYO4352AFET RİSK YÖNETİMİSBKY
KAYO4363KARŞILAŞTIRMALI MAKRO
  İKTİSAT: TEORİ VE UYGULAMA
SBKY