Dr. Öğr. Üyesi Ceren Ark Yıldırım'dan proje başarısı: “THeSES” Transnational Health Strategies in the Euro-Mediterranean Spaceİstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Ceren Ark Yıldırım’ın Türkiye ayağının yürütücülüğünü yaptığı “THeSES” Transnational Health Strategies in the Euro-Mediterranean Space -  Avro-Akdeniz Alanında Ulusötesi Sağlık Stratejileri isimli proje dünya çapındaki pek çok proje arasından fonlanmaya hak kazandı. İspanya’dan La Caixa, İngiltere’den Wellcome, Almanya’dan Volkswagen ve Danimarka’dan Novo Nordisk kurumları tarafından fonlanacak proje, dünyada çapında yürütülen “Global Issues – Integrating Different Perspectives” isimli çalışmanın sağlıkla ilgili bölümünün bir parçası olacak. Genel koordinatörlüğünü İspanya Ulusal Araştırma Konseyinde görev alan Francisco Javier Moreno-Fuentes’in yaptığı projenin Türkiye’ye odaklanan çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi Ceren Ark Yıldırım, Belçika’ya odaklanan çalışmaları Jean-Micheal Lafleur, Tunus’a odaklanan çalışmalar ise Betty Rouland tarafından yürütülecek.

2020 yılı aralık ayında başlayan proje kapsamında İspanya, Tunus, Belçika ve Türkiye’nin içinde bulunduğu ülkelerdeki kişilerin ulusötesi sağlık stratejileri incelenecek. Bu bağlamda hem bu ülkelerden yurtdışına sağlık hizmeti almaya giden bireylerin hem de sağlık hizmeti almak için bu ülkelere gelen bireylerin sağlık stratejileri araştırılacaktır. Ağustos 2021’e kadar sürecek olan projenin ilk aşamasında proje ortakları ön saha çalışması yürütecektir. Türkiye’nin araştırma ekibi, Doç. Dr. Marc Symrl, Dr. Öğretim Üyesi Merve Özdemirkıran-Embel, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kahveci, Dr. Deniz Mardin ve Birsen Aybüke Evranos’tan  oluşmaktadır.

Akademi ve akademi dışı paydaşları bir araya getirecek bu proje, bir yandan incelenen ülkelerin sağlık sistemlerine dair bütünlükçü bir bakış açısı sağlarken, diğer yandan pek çok farklı grubu ilgilendiren ulusötesi sağlık hareketlilikleri konusuna yeni bir boyut kazandıracak.