İstanbul Siyasal Toplantıları: Ad, Hak, Hürriyet Uğruna

İstanbul Siyasal Toplantıları, 1984-1989 yılları arasında Bulgaristan'da etnik asimilasyon sürecine karşı yürütülen mücadale anılarının SB ve Uİl Bölüm Başk. Prof.Dr.Nurcan Ö. Baklacıoğlu moderatörlüğünde kıymetli konuklarla aktarılacağı bir etkinlikle devam ediyor.


 

1984-1985 kışında Bulgaristan’da “Soya dönüş” adı altında Roman, Tatar, Pomak, Müslüman ve Türk azınlıkların adlarının değiştirilmesi ve temel insan haklarının yasaklanmasına ilişkin etnik asimilasyon süreci başlatıldı. Yaşam hakkı ile kimliğini ifade etme özgürlüğünü ihlal eden bu uygulamalara karşı Bulgaristan genelinde bireysel ve toplumsal red eylemleri ve ayaklanmalar başlatıldı. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar….toplumun tüm kesimleri 1989 yılına kadar uzanan farklı mücadele pratikleriyle adlarını, haklarını ve özgürlüklerini korumaya çalıştılar. Yüzlerce kadın ve erkek siyasi mahkûm olarak yaşamlarının en güzel yıllarını hapishanelerde geçirdiler…Birçoğu yaşamını yitirdi, az sayıda kalan tanıklardan bir kısmı bizimle hala mahkeme koridorlarından devam eden mücadelelerini paylaşacaklar….
Galeri