Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışmaya Hak Kazanan Öğrenciler Hk.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ’NDE KZÖ OLARAK ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER

Asiller
1. Selinay Çakır
2. Ahmet Hasan Öncü
3. Tuğçe Kulğı
4. Ebru Nur Ertürk
Yedekler
1. Rabia Erdoğan
2. Şeval Şan
3. Onur Erdin
4. Zehra Yusra Erdem

Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışmaya Hak Kazanan Öğrencilerden İstenecek Belgeler;
1. Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi için  SGK İlişik Taahhütnamesi için  Nüfus Kimlik
Fotokopisi,
2. Yeni tarihli öğrenci belgesi (Disiplin Cezası almadığına dair not düşülmüş olacak.)
3. Bir adet fotoğraf,
4. Halk Bankası Beyazıt Şubesine ait banka hesabının IBAN Numarası’nı gösteren dökümü
5. Provizyon Sorgulama Belgesi
     (Unkapanı SGK’dan veya e-devlet üzerinden alınabilir. SGK’dan evrakın temini
sırasında “provizyon sorgulama” diye belirtilmesi yeterlidir. E-devlet üzerinden alabilmek
için ise sitenin arama butonuna “provizyon” yazılması halinde ilgili belge temin edilebilir.)
Önemli: İstenilen belgelerin SKS (Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek
Birimi)’ne 11.Ekim Cuma günü saat 12.00’ye kadar verilmesi
gerekmektedir.