Kitap Duyurusu: Faces of Republican Turkey: Beyond the Modernization Hypothesis

​​


Faces of Republican Turkey: Beyond the Modernization Hypothesis (Cumhuriyet Türkiye’sinin Yüzleri: Modernleşme Hipotezi ve Ötesi) başlığı taşıyan derleme kitap İstanbul Üniversitesi Yayınevi tarafından yayınlandı.

Editörleri, Fakülte öğretim üyelerimiz Prof. Dr. E. Zeynep Suda, Doç. Dr. Ateş Uslu ve Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Emre Eren Korkmaz olan bu derleme kitap tarihsel olarak Cumhuriyet Türkiye’sinde erken döneme odaklanırken, modernleşme ve modernleşme merkezli literatüre eleştirel bir yaklaşımda bulunuyor. E. Zeynep Suda toplumsal hafıza çalışmaları, sözlü tarih ve kent sosyolojisi, Ateş Uslu siyaset teorisi ve siyasal düşünceler tarihi konularında çalışma yapmakta ve ders vermektedir. Oxford Üniversitesi Uluslararası Gelişme bölümünde ders vermekte olan Emre Eren Korkmaz ise göç ve yapay zekâ gibi konularda çalışmalar yapmaktadır.

Yedi farklı makalenin yer aldığı ve erken dönem Cumhuriyet’in yüzlerini modernleşme hipotezinin ötesinde ele alın çalışmada erken dönem kadın hareketi, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Cumhuriyetçi tahayyül, hafıza inşasında La Turquie Kemalist gibi yayıncılık çabaları, gelişmecilik ve kırsal sosyoloji, eğitimde anti-komünizm ve çocukluk, modern Türkiye’de bürokrasi ve kamusal alan inşasında Almanya’da Türk kökenli işçiler gibi konular içeriyor.

İstanbul Üniversitesi tarafından yayın hayatına kazandırılan açık erişim kitabın pdf ve e-kitap versiyonlarına aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz:

https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/kitap/faces-of-republican-turkey-beyond-the-modernization-hypothesis