Sınavların Etki Oranlarına İlişkin Duyuru

DUYURU

02.12.2020 Tarihinde yapılan Fakülte Kurulu’nda alınan karar gereği Fakültemizin tüm lisans programlarında İstanbul Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 20. Maddesinin 5. bendi gereğince yarıyıl sonu  bitirme veya bütünleme sınavlarının ders başarı notuna etkisinin % 60, yarıyıl içi etkinliklerin başarı notuna etkisi ise % 40 olarak kabul edilmiştir. 

İlgili yönetmelik maddesinin 3. bendi gereğince yarıyıl içi etkinliklerin (ara sınav, kısa sınav, ödev, sunum, proje ve benzeri çalışmalar) ders başarı notuna katkısının talep eden öğretim üyeleri için ara sınav % 20, diğer yarıyıl içi etkinlikler % 20 olarak düzenlenmiştir.