Kitlesel Fonlama ve Uygulama Merkezi Projesi Tanıtım Konferansı Gerçekleştirildi

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde kurulan ve İstanbul Kalkınma Ajansının desteklediği Kitlesel Fonlama ve Uygulama Merkezi projesinin tanıtım toplantısı Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans salonunda akademisyen, girişimci ve öğrencilerin katılımı ile yapıldı.


Toplantıda ilk olarak söz alan Prof. Dr. Mustafa Ergen özetle şunları söyledi. Girişimcilerin gerçekleştirdikleri iyi projelere artık internet üzerinden yeterli desteği alabileceğini belirtti. Aynı zamanda artık 4. Sanayi devriminin başladığını ve bunun yapay zeka olduğunu söyledi. Yapay zeka geliştirmede en önemli sermayenin genç nüfus olduğunu ve bu konuda Türkiye’nin ciddi bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Toplantının soru cevap kısmında birçok soru soruldu ve interaktif konuşmalarla tamamlandı.

Kitlesel Fonlama platformaları uygulama aşamasına gelmiş bir projenin ya da fikrin online ortamda kitleler tarafından finanse edilmesidir. Projelerin fonlanması bu platformlar üzerinden bağış, ürün, hisse veya borçlanma bazlı şeklinde farklı nitelikte olabilmektedir. İstanbul Üniversitesi Kitlesel Fonlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin sahip olduğu 
www.istfonbul.com platformu, İstanbul’da üniversite öğrenci ve akademisyenlerinin geliştireceği projelerin fon arayışına aracılık edecek, bağış ve ürün bazlı bir kitlesel fonlama platformudur. Merkez tarafından geliştirilen platform 2019 Ocak ayı içerisinde uygulamaya alınarak proje kabulüne başlayacaktır. Bu platformun geliştirilmesi ile birlikte İstanbul ölçeğinde öğrencilerin girişimcilik vizyonuna büyük bir katkı sağlanması amaçlanmaktadır.