2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılında Ders İşleyişine İlişkin Genel İlke ve KurallarİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILINDA

ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINDAKİ DERSLERİN 

İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN GENEL İLKE VE KURALLAR

1. İstanbul Üniversitesi Senatosunun 08.09.2020 tarihinde aldığı karar gereğince 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında dersler, 19 Ekim 2020 tarihi itibarıyla dijital imkânlar ve uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılmaya başlanacaktır. 

​2. Uzaktan öğretim sürecinde senkron (canlı, eş anlı) ve asenkron (öğretim materyali) yöntemler kullanılacaktır. 

3. Senkron dersler, İstanbul Üniversitesi Öğrenme Yönetimi Sistemi (İÜÖYS) üzerinden ZOOM canlı ders platformu kullanılarak yapılacaktır. Öğrencilerimiz bilgisayar veya cep telefonları aracılığıyla senkron derslere katılım sağlayabileceklerdir. ​​

4. Asenkron eğitim sürecinde İÜÖYS’ye sekiz içerik türünde (ders kitabı, ders notu, ders sunumu, ders videosu, ders kitabı linki, ders notu linki, ders sunumu linki, ders videosu linki) öğretim materyali yüklenecektir.

5. Senkron ders saatleri, programların müfredatlarında belirtilen haftalık ders programına göre yürütülecektir.

6. Bir senkron dersin süresi 45 dakikadır. Her bir dersin akabinde 10 dakika dinlenme arası verilecektir.

7. Senkron ders kayıtları dersin bitiminden 24 saat sonra İÜÖYS’de otomatik olarak arşivlenmiş olacaktır. Dolayısıyla öğrencilerimiz diledikleri zaman ve mekânda derslerini tekrar izleyebileceklerdir.

8. İÜÖYS ve ZOOM platformlarının kullanımına ilişkin detaylı bilgilendirmeler kullanım kılavuzu ve animatif videolar aracılığıyla Türkçe ve İngilizce olarak yapılacaktır.

İNFOGRAFİK