KÜSYAM Seminerler Serisi: Saha Çalışmalarında Genç Deneyimler

SAHA ÇALIŞMALARINDA GENÇ DENEYİMLER

     KÜSYAM Seminerler Serisi

 

Üniversitemizde ve üniversite dışındaki birçok programda sosyal bilimler alanında birçok alan çalışmasına dayalı tez veya proje gerçekleştirilmektedir. Bu alan çalışmalarına ilişkin deneyimler çoğunlukla tez savunma jürilerinde sınırlı bir tez savunma komitesiyle paylaşılıp kütüphane raflarında veya YÖK tez veri tabanında ilgili yerlerini almaktadır.  Bu tür çabaların öğrencilerimiz arasında yaygınlaşması için başarılı saha çalışmalarına dayalı çabaları Fakültemizde öğrencilerimizle buluşturmaya karar verdik.

Prof. Dr. Gülay Günlük Şenesen

Müdür

Tarih

Sunucu

Alan Çalışması

12 Aralık 2019

15.00-16.30

Seminer 1

Elif Tokur

SBF SB ve UAİ Y.L.

Katılımcılık Perspektifinden bir Kırsal Kalkınma Deneyimi: Kavar Havzası Örneği