Yaz Okulu Üç Ders Sınavları Hakkında Duyuru

DUYURU

İstanbul Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 24. Maddesi ve senato kararı uyarınca yaz okulundan aldıkları derslerin sonucunda veya eğitim öğretim yılı sonunda mezuniyetine en fazla üç derse kadar (FF) dersi bulunan veya bütün derslerden başarılı olmasına rağmen mezuniyet için gerekli AGNO koşulunu sağlayamayan öğrenciler için “üç ders sınav hakkı” verilmiştir. Sınavlar 5.10.2020 tarihinde yapılacaktır. Sınavlara girmek isteyen öğrencilerin 30.09.2020 tarihi saat 16.00'ya kadar dilekçelerini sbfogr@istanbul.edu.tr adresine mail olarak göndermeleri gerekmektedir. Üç Ders Sınav Programı 02.10.2020 günü ilan edilecektir.