TABİP Projesi Kapsamında Bilim Diplomasisi Konuşuldu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen TABİP projesi kapsamında düzenlenen TABİP Lecture Series’in ilki olan “Bilim Diplomasisi Konuşmaları” programı 14 Ekim’de İstanbul Üniversitesi’nde başladı.

“Bilim diplomasisi” kavramının Türk akademik çevresinde yeterince yaygın olmadığı düşüncesiyle düzenlenen programının moderatörlüğünü İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu üstlendi. TABİP (Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi) ile başka projelerde farklı alanlarda da bir araya geleceklerini belirten Prof. Dr. Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu, konuşmasında bilim diplomasinin kavramsal anlamı üzerine açıklamalarda bulundu.


Prof. Dr. Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu’nun ardından söz alan İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgün Erler Bayır “Introduction of the concept of Science Diplomacy” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Sunumunda, diplomasi kavramının tarihsel süreç içerisinde değişen anlamlarını dönemsel bir değerlendirme ile ele alan Doç. Dr. Erler Bayır, bilim diplomasisinin klasik diplomasiye göre yeni bir alan olduğunu ifade etti. Bilim diplomasisinin 3 analitik kavramsal sınıflamasını “Science in Diplomacy”, “Diplomacy for Science”, “Science for Diplomacy” şeklinde yapan Doç. Dr. Erler Bayır, üçüncü kavramın, akademik topluluklar arası ilişkileri güçlendirmek ve bilim festivalleri düzenlemek gibi birçok aracı kapsadığından söz etti.


RUDN Universitesi/Moskova Uluslararası İlişkiler Tarihi ve Kuramları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Olga Krasnyak “Science diplomacy strategies with case studies” başlıklı sunumunda, “Örnek Olay Çalışmaları ile Bilim Diplomasisi Stratejileri” konusunu, aktörler arası etkileşim ve ülke örnekleri bağlamında ele aldı.


Açılış konuşmalarının ardından devam eden programın ikinci oturumu, öğrencilerle gerçekleştirilen soru cevap etkinliğinin tamamlanmasıyla sona erdi. “Bilim Diplomasisi Konuşmaları” programının ikinci günü 15 Ekim’de Marmara Üniversitesi’nde devam edecek.

Haber: Elmas Hacısalihoğlu
İÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü